Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao

Jak otoczenie rynkowe wpłynęło na rozwój oferty banku?

Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym i geopolitycznym, wpływające na zachowania konsumentów, są jednym z ważniejszych czynników decydujących o ofertach produktowych banków. Bank Pekao reaguje na zmiany w otoczeniu chociażby poprzez modyfikację oprocentowania lokat terminowych, rachunków oszczędnościowych, emisje bankowych papierów wartościowych z ochroną kapitału oraz emisje certyfikatów inwestycyjnych, zarówno tych z ochroną kapitału, jak i z częściową ochroną kapitału. Zmiany następują także w ofercie Pekao TFI oraz we współpracy z TFI PZU.

Poza zmianami w ofercie produktowej nastąpił też duży zwrot w sposobie dostępu do niej – niemal cała oferta depozytowo-inwestycyjna banku jest dostępna w kanałach zdalnych, w tym w aplikacji PeoPay. To jedna z najszerszych ofert na rynku, przedstawiana klientom w sposób nowoczesny, z zachowaniem dostępu do niej w formule 24/7. Naszą filozofię banku uniwersalnego można sprowadzić do faktu, że budujemy ofertę dla każdego – w zależności od jego możliwości oszczędzania czy inwestowania oraz od stopnia skłonności do ryzyka oraz celów inwestycyjnych.

Czy klienci w najbliższej przyszłości mogą spodziewać się kolejnych zmian?

Bank Pekao realizuje obecnie kilka nowych projektów. Są to sygnalizowane już wcześniej doradztwo inwestycyjne w nowej odsłonie, dalszy rozwój programów lojalnościowych, zmiany w ofercie dotyczące produktów z rynku amerykańskiego, zmiany związane z ESG oraz wspólnie z Ministerstwem Finansów (MF) wdrożenie do oferty detalicznych obligacji skarbowych.

Ten ostatni projekt ogłosiliście w czerwcu. Na jakim jest etapie?

Obligacje detaliczne to bardzo dobry produkt dla szerokiego grona osób chcących oszczędzać lub inwestować. Cieszymy się, że MF zaprosiło nas do tego projektu. Obserwujemy dużą aktywność resortu w uatrakcyjnieniu oferty, co znalazło odzwierciedlenie i potwierdzenie w rekordowym zainteresowaniu obywateli tą formą oszczędzania. To ogromny sukces Ministerstwa Finansów. Skala dystrybucji sięgnęła niespotykanych dotychczas wolumenów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się obligacje tzw. ROR oraz czteroletnie COI.

Nasz wspólny projekt z MF jest w finalnej fazie. Już we wrześniu planujemy podpisać umowę z ministerstwem, a także przeprowadzić pilotaż, który ma nam pozwolić na sprawdzenie poprawności działania systemów i zebranie pierwszych opinii. To konieczne, gdyż w projekt – poza bankiem i naszym dostawcą infrastruktury IT – zaangażowane są również Ministerstwo Finansów i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Wszyscy musimy mieć pewność, że produkt, z którym wejdziemy na rynek, działa bez zastrzeżeń. Jest to produkt masowy o dużej popularności i ugruntowanej renomie na rynku, dlatego nasze zespoły za niego odpowiedzialne tym bardziej muszą mieć komfort decyzji i pewność dobrego wdrożenia.

Chcemy udostępnić klientom możliwość nabywania obligacji od października. W pierwszym okresie w kanałach zdalnych: bankowości internetowej Pekao24 i aplikacji PeoPay. Zaoferujemy zakup obligacji w prosty sposób poprzez aplikację PeoPay wszystkim, nie tylko klientom Banku Pekao. Zadbaliśmy, aby proces zakupu był prosty, przejrzysty i przyjazny dla klienta i aby odpowiadał wymogom budowania relacji bez dokumentacji papierowej. Wszystkie dokumenty klient otrzyma elektronicznie w aplikacji lub na wskazanego maila. Sam zakup obligacji będzie bardzo prosty i zajmie zaledwie dwie–trzy minuty, a system poprowadzi klienta krok po kroku.

A co z dostępnością obligacji w sieci oddziałów banku?

Zamierzamy ten proces przeprowadzić dwuetapowo. W I etapie każdy klient będzie mógł przyjść do oddziału i z pomocą pracownika wykonać transakcję na swoim telefonie w aplikacji PeoPay lub w bankowości internetowej (to już od października). W ten sposób chcemy, aby klienci lepiej poznali możliwości samodzielnego działania i narzędzi, jakimi dysponują w relacji z bankiem. II etap, czyli realizacja transakcji przez pracownika banku na zlecenie klienta, będzie wdrożony najpóźniej na początku 2023 r.

W obu przypadkach nabycie obligacji będzie możliwe w oddziałach prowadzących punkty obsługi klienta (punkty usług maklerskich) Biura Maklerskiego Pekao u ponad 2 tys. pracowników.

A czy myślicie o działaniach edukacyjnych wśród klientów? W końcu nie każdy wie, co to jest obligacja.

Oceniamy, że istnieją możliwości dotarcia do szerszego niż do tej pory grona klientów detalicznych, którzy mogą być zainteresowani obligacjami Skarbu Państwa. Korzyścią jest przy tym edukacja klientów w podnoszeniu świadomości budowania własnych oszczędności i doboru produktów. M.in. temu służą wdrożone w banku procesy związane z regulacjami MIFiD oraz działania edukacyjne prowadzone przez bank.

W tym projekcie przewidzieliśmy działania zarówno w formie materiałów dla klienta, jak i seminaria edukacyjne w formie wideokonferencji. Uruchamiamy też specjalną infolinię. Dążymy do tego, aby każda inwestycja była świadomym wyborem klienta, ale chcemy też uczestniczyć w popularyzacji rynku obligacji i budowania oszczędności – zgodnie zresztą z celami Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Jakich wyników sprzedażowych się spodziewacie?

Średnia sprzedaż wraz z zamianą przez ostatnie półtora roku z wyłączeniem czerwca i lipca br. wahała się w granicach 3,5 mld zł, jednak zmiana oferty przez MF i wzrost popularności obligacji referencyjnych spowodowały, że w tych dwóch miesiącach wolumen sprzedaży wyniósł odpowiednio 14 i 10 mld zł. Nie chciałbym podawać liczb, ale do projektu podchodzimy poważnie, analizujemy wiele scenariuszy, ostatecznie jednak to nasi klienci podejmować będą decyzje.

Bierzemy również pod uwagę dynamiczne zmiany w otoczeniu rynkowym i makroekonomicznym oraz strategiczne założenia dotyczące działalności banku. Jest to projekt, w którym stajemy się partnerem dla MF na wiele lat i taką też perspektywę stawiamy sobie w rozwoju tego obszaru działalności. Jesteśmy jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, więc nasze działania muszą być odpowiedzialne. Jestem przekonany, że będziemy dobrym partnerem dla Ministerstwa Finansów i naszych klientów.

Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao