Zerowy PIT pod lupą

Fotorzepa, Marta Bogacz

1 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa o zerowym podatku PIT dla młodych osób. Z jej dobrodziejstw cieszą się osoby poniżej 26 roku życia. Mniejszy entuzjazm wykazują pracodawcy. Co w praktyce oznaczają nowe przepisy dla pracowników i pracodawców?

Ze zwolnienia podatkowego w PIT mogą skorzystać osoby do 26 roku życia, zatrudnione na etatach lub umowach zleceniach. Chodzi o przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł (w 2019 r. do wysokości 35 636,67 zł). Nadwyżka przychodów ponad wspomniane kwoty będzie podlegała opodatkowaniu na ogólnych zasadach, wraz z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku oraz preferencji przewidzianych dla małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.

Szczegółowe zasady rozliczeń są problematyczne dla pracowników działów kadr i płac. Jak podkreśla Grant Thornton, o ile zmiany i tempo ich wejścia w życie mogą cieszyć osoby objęte zwolnieniem (te bowiem już w sierpniu otrzymają wypłaty nie pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy), o tyle mniejszy entuzjazm budzą u pracodawców. Ci po raz kolejny w ostatnich miesiącach są zaskakiwani przez ustawodawcę tempem wprowadzania zmian. Tak było z dodatkowym dniem wolnym w listopadzie ubiegłego roku czy rozporządzeniem wprowadzającym zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej pod koniec grudnia 2018 r. Również teraz pracodawcy mają niewiele czasu na przygotowanie się do zmian. Zerowy PIT dla młodych został ogłoszony podczas konwencji programowej PiS w lutym 2019 r. jako element tzw. Piątki Kaczyńskiego. Na początku lipca Sejm uchwalił ustawę, pod koniec lipca prezydent ją podpisał, a dwa dni później nowy akt prawny został opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Gdzie tkwią problemy? Jak wskazują eksperci z Grant Thornton kłopotliwa jest m.in. kwestia dostosowania w tak krótkim czasie narzędzi informatycznych do nowych zasad naliczania podatku. Jeśli dostawcy oprogramowania nie zdążą z poprawkami, cała obsługa wypłat będzie musiała odbywać się ręcznie. Jedno jest pewne: na pewno działom kadrowo-płacowym przybędzie pracy. Szczególnie w dużych firmach, gdzie gros pracowników stanowią osoby do 26 roku życia, które będą chciały skorzystać z nowych przepisów.

Mogą Ci się również spodobać

Fundusze unijne łatwiej jest pozyskać i rozliczyć

To efekt nowelizacji tzw. specustawy funduszowej. Chodzi o pakiet rozwiązań, które ułatwiają inwestowanie i ...

Chiny już tu są - mówi prof. dr hab. Bogdan Góralczyk. Fot. Robert Gardziński

Góralczyk: Polska – Chiny. Biznes musi poczekać na impuls polityczny

Polsko-chińskie relacje gospodarcze mogą zmierzać we właściwym kierunku. Wiele jednak zależy od geopolityki i ...

Indeks mikroprzedsiębiorstw InfoCredit wciąż jest na minusie.

Zastój w biznesie. Potwierdzają to dane z CEIDG

Początek roku potwierdził widoczny już od jesieni 2020 r. zastój aktywności biznesowej Polaków. Nie ...

Trzeba zawiadomić o lokalnej dokumentacji cen transferowych

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się tylko elektronicznie, za pośrednictwem ePUAP. ...

Jak może wyglądać gospodarka po pandemii

Katastrofa gospodarcza może być bardziej przerażająca niż skutki samej pandemii. Konieczne były regulacje, które ...

Odpis na ZFŚS trzeba skorygować do końca roku.

Korekta odpisu na ZFŚS do końca roku

Na początku roku ustala się wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nie znając ...