PARP pomaga firmom w zapaści, przygotowując grunt pod dyrektywę

Źródło: Adobe Stock

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości finiszuje z projektem Early Warning Europe realizowanym też w Grecji, Hiszpanii i Włoszech. W Polsce się powiódł.

Early Warning Europe (EWE) odpowiada na problemy firm, a dokładniej ma im zapobiegać. Rocznie w Unii Europejskiej upada ok. 150 tys. przedsiębiorstw. W zdecydowanej większości to firmy z sektora MMŚP (ok. 90 proc.). Efektem jest utrata pracy przez ok. 1,7 mln osób.

Dania prekursorem

Ten problem już wcześniej dostrzegli Duńczycy i postanowili mu zaradzić. Wprowadzili instrument pod nazwą Early Warning Denmark. Jego zadaniem jest pomoc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w kryzysie lub przeczuwają oznaki kryzysu.

Chodzi o wskazanie im drogi do pokonania trudności i dalszego rozwoju. W tym celu zbudowano sieć ponad stu mentorów (doświadczonych przedsiębiorców), którzy pro bono pracują z przedsiębiorcą w kłopotach, wspierając go w wychodzeniu z kryzysu. W Danii ten mechanizm działa od dziesięciu lat. Objęto nim 5 tys. firm. Te objęte wsparciem zachowały wyższy stan zatrudnienia i przychodów, niż te pozostawione samym sobie. Z kolei firmy, które ostatecznie zamknięto, wspierane przez profesjonalnych doradców działających w obszarze restrukturyzacji, kończyły działalność z niższym zadłużeniem wobec organów podatkowych.

EWE w kontekście dyrektywy

Problem upadających firm dostrzeżono też na forum UE. Parlament Europejski i Rada UE przyjęły dyrektywę dotyczącą ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia. W terminie do lipca 2021 r. państwa członkowskie mają obowiązek wdrożenia dyrektywy, zgodnie z którą „każde z państw członkowskich powinno stworzyć system diagnozowania i wspierania przedsiębiorstw, które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub widzą u siebie oznaki nadciągających trudności.”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) niezależnie od prac nad stworzeniem dyrektywy podjęła wyzwanie realizacji projektu EWE, finansowanego z programu COSME, który trwał od 1 grudnia 2016 r. i zakończył się 30 listopada br. w czterech krajach UE we współpracy z Danią.

CZYTAJ TAKŻE: Startują granty norweskie – zielone, niebieskie i dla kobiet

Celem projektu było udzielanie pomocy przedsiębiorcom w trudnościach. – Trudne sytuacje, porażki, kryzysy są nieodłącznym elementem każdego biznesu, a przeżyte trudności stanowią ważną część tożsamości każdego przedsiębiorcy. Trzeba umieć sobie z nimi radzić – mówi Cezary Kielan, konsultant projektu EWE, który w Polsce był realizowany przez PARP wraz z partnerem projektu Fundacją Firmy Rodzinne.

Stworzono sieć konsultantów i ponad 120 mentorów. Konsultanci byli odpowiedzialni za przeprowadzenie wstępnej diagnozy firmy i skierowanie przedsiębiorcy do dalszej pracy z mentorem lub, w trudniejszych sytuacjach, do doradcy restrukturyzacyjnego.

Wsparto niemal 900 przedsiębiorstw

Wsparcie otrzymało 880 firm, a więc nawet więcej niż zakładano (875). Najwięcej zgłosiło się z sektora usług – 56 proc. Aż w 82,5 proc. były to firmy mikro, a w 14 proc. małe. 49 proc. z nich wskazało na zły model biznesowy czy brak doświadczenia biznesowego. Problemy przez nie wskazane miały też charakter finansowy – 23 proc. (zadłużenie i zaległości fiskalne, kredyty, zobowiązania wobec kontrahentów), a w przypadku 28 proc. chodziło o Human Resources i strukturę zarządczą oraz problemy osobiste.

CZYTAJ TAKŻE: Bony na innowacje mogą ułatwić życie

PARP podjęła działania mające na celu wykorzystanie doświadczeń i dobrych praktyk EWE, tworząc koncepcję przedsięwzięcia obejmującego swoim zasięgiem cały kraj – system wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw znajdujących się w okresowych trudnościach.

Materiał powstał we współpracy z PARP

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Jak zatrudnić prezesa na Białorusi

Polscy przedsiębiorcy są zainteresowani działalnością gospodarczą na Białorusi. Jak wyglądają wybrane aspekty prowadzenia biznesu ...

Jakie obowiązki ma pracodawca zatrudniający cudzoziemców

Przedsiębiorca, który chce zatrudnić pracowników zza wschodniej granicy, będzie musiał pełnić dla nich rolę ...

Polskie firmy ciągną do Francji

Do eksportu i ekspansji na rynek francuski polskich przedsiębiorców zachęcają zarówno agendy rządowe, izby ...

Ruszyła czwarta edycja Programu Handlu Zagranicznego

Przedsiębiorcy z sektora małych i średnich firm, ale też przedstawiciele większych przedsiębiorstw tzw. mid-caps ...

Kujawsko-pomorskie wspiera eksporterów

Rusza regionalne wsparcie na rozpoczęcie i rozwój eksportu w woj. kujawsko-pomorskim. Pomoc mogą otrzymać ...