Jak ocenia Pan wpływ wojny w Ukrainie na sytuację rynkową w Polsce?

Dla każdego przyzwoitego człowieka ta wojna jest nie do zaakceptowania. Brutalność wojsk rosyjskich w Buczy czy w Irpieniu budzi najwyższe oburzenie. Potępienie Rosji jest oczywiste. Sankcje ekonomiczne zrywają dotychczasowe łańcuchy dostaw. Oznacza to nieuchronny wzrost cen, odczuwalny bardzo jeszcze przed agresją. Rosną ceny stali, cementu, drewna, szkła, ropy naftowej, a także paliw i asfaltu. To kluczowe surowce w budownictwie. Wręcz niemożliwe jest szacownie cen w ofertach na kilka lat do przodu. Dzisiaj nie mówimy tylko o wzroście cen, ale o dostępności. Kluczowe dla bezpieczeństwa inwestycji jest nowe określenie waloryzacji w realizowanych już kontraktach. Pojawiło się ryzyko odpływu pracowników z Ukrainy, chcących bronić swojej Ojczyzny. W przypadku budownictwa to ok. 400 tys. fachowców, których nie ma kim zastąpić. A przecież problem ten dotyka także innych branż.

Grupa STRABAG posiada w gronie swoich udziałowców oligarchę Olega Deripaskę, jednego z najbardziej zaufanych ludzi Putina.

Precyzyjnie rzecz ujmując – posiadała. Oleg Deripaska utracił prawa do dysponowania akcjami STRABAG SE, w związku z decyzją Komisji Europejskiej o wpisaniu go na listę sankcyjną. Jego aktywa zostały zamrożone w dniu 8 kwietnia. W roku 2007 Deripaska pośrednio kupił pakiet 27,8% akcji w STRABAG SE, naszej spółce-matce, notowanej na giełdzie w Wiedniu. Przez 15 lat nie miał wpływu ani na kierunki inwestowania, ani tym bardziej na jakikolwiek projekt realizowany w Polsce, w Niemczech czy gdziekolwiek na świecie, gdzie działają firmy z naszej Grupy. 15 marca Zarząd STRABAG SE został powiadomiony przez austriacką fundację Haselsteiner Familien Privatstiftung (Prywatna Fundacja Rodziny Haselsteiner - nasz dominujący udziałowiec) o rozwiązaniu przez nią umowy akcjonariuszy, wiążącej ją z grupami UNIQA/Raiffeisen oraz z Rasperia (firma kontrolowana przez Deripaskę). Stało się to po tym, jak zawiodły wszelkie podjęte przez rodzinę Haselsteiner starania zmierzające do odkupienia przez nią rosyjskich udziałów. Umowa akcjonariuszy pozwalała Deripasce na nominację dwóch członków Rady Nadzorczej. Obejmowała także koordynację pomiędzy wspólnikami głosowań podczas Walnego Zgromadzenia. Zarząd STRABAG SE podjął decyzję o zaniechaniu wypłaty dywidendy za rok 2021, aby uniemożliwić przepływ pieniędzy do tego akcjonariusza. STRABAG wycofał się z aktywności biznesowej w Rosji. Z zadowoleniem odnotował ten fakt minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w swoim wpisie na Twitterze.

5 maja w Wiedniu odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STRABAG SE,  zwołane na żądanie głównego akcjonariusza Spółki - Haselsteiner Familien Privatstiftung. Jedynym punktem obrad będzie uchwała w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej STRABAG SE Thomasa Bulla. Drugi z członków Rady Nadzorczej, powiązany z rosyjskim akcjonariuszem dr Hermann Melnikov, zrezygnował w międzyczasie sam. Tym samym wypełniona zostanie deklaracja o zerwaniu jakiejkolwiek współpracy z Deripaską.

Oleg Deripaska został wpisany na listę sankcji Komisji Europejskiej, jednocześnie w życie wchodzą polskie regulacje o sankcjach. Czy decyzje te mają wpływ na STRABAG?

Do 8 kwietnia Oleg Deripaska nie był objęty sankcjami na terenie Unii Europejskiej, co ograniczało prawne możliwości działania STRABAG wobec niego. Decyzja UE skutkuje „zamrożeniem aktywów” na terenie UE i blokuje Deripaskę i jego Rasperię w wykonywaniu wszelkich praw związanych z akcjami STRABAG SE oraz startowania w przetargach publicznych na terenie UE. Deripaska przestał był beneficjentem rzeczywistym STRABAG SE i spółek z naszej grupy. Został wykreślony z rejestrów beneficjentów w Austrii, Niemczech i Polsce oraz w pozostałych państwach UE. Nie ma żadnych powodów do wiązania STRABAG z Rosją czy karania nas za rzekome wspieranie wojny. Działamy dokładnie odwrotnie.

Czy STRABAG zaangażował się w pomoc Ukrainie?

Grupa STRABAG oraz STRABAG w Polsce od początku wojny w Ukrainie bardzo aktywnie zaangażowały się w pomoc ukraińskim pracownikom i ich rodzinom. STRABAG w Polsce przeznaczył na działania pomocowe ponad 1,5 mln złotych, udostępniając jednocześnie swoje obiekty w Warszawie i Krakowie na potrzeby obsługi programu pomocowego we współpracy z samorządami. Dzięki nam zorganizowano miejsca noclegowe dla ponad 900 potrzebujących. Na nasz koszt i dzięki pracy naszych pracowników przeprowadziliśmy prace adaptacyjne w tych nieruchomościach. Przekazaliśmy organizacjom charytatywnym znaczne sumy pieniężne na dedykowaną pomoc w Ukrainie. STRABAG SE wspiera również finansowo organizacje w Mołdawii, dokąd uciekło wielu mieszkańców Ukrainy. Nasi pracownicy angażują się w niesienie pomocy w różnych formach. Takie zaangażowanie jest także udziałem pracowników spółek STRABAG w innych krajach. Ten ogrom bezinteresownych działań pomocowych  płynie z potrzeby serc i są one  aktywnie wspierane przez Zarządy spółek w Polsce i Europie.

Materiał Promocyjny