Materiał Partnera: Pracownia Finansowa

Program EKO-RENTIER funkcjonuje od niedawna, ale inwestycje w ekologiczne elektrownie wiatrowe znajdują się w portfolio PF od samego początku – od czego uzależniony był start programu?

Zarówno odpowiednie zasoby ludzkie i sprawna organizacja holdingu jak i dobra sytuacja spółek inwestycyjnych pozwala obecnie realizować aż dwie wypłaty zysku rocznie. Kiedy do oferty inwestycji w elektrownie wiatrowe, ponad rok temu dołączyły farmy fotowoltaiczne, to uznaliśmy, że czas na uruchomienie tego typu programu. Te dwa źródła odnawialnej energii idealnie się uzupełniają. Wiatraki produkują najwięcej energii w zimę a PV latem. Dywersyfikacja portfela w oparciu zaledwie o te dwa aktywa, zwiększa stabilność portfela inwestycyjnego, a w formule EKO-RENTIER uzyskujemy nawet 4 wypłaty w roku. Spółki wiatrowe wypłacają zysk w kwietniu i październiku, a fotowoltaiczne w styczniu i lipcu.

Czysty zysk i ratowanie świata? Da się to połączyć?

Okazuje się, że tak. Co więcej, takie inicjatywy powinny być dochodowe, bo inaczej ludzkość spaliłaby wszystkie dostępne paliwa kopalne, doprowadzając do podniesienia średniej temperatury na Ziemi do poziomu, jakiego ta nie doświadczyła w całej swojej geologicznej historii. Jednocześnie zielona energia, zarówno z wiatru, jak i słońca jest tańsza od tej z elektrowni konwencjonalnych. Nawet pięciokrotnie niższa od gazu i trzykrotnie od węgla. Odpada też ryzyko przerwania dostaw surowca z zagranicy i gwałtownych zmian jego ceny. Z tej perspektywy trudno, aby generacja energii ze źródeł odnawialnych nie była opłacalna. Opinie inwestorów jednoznacznie wskazują, że obok zysku ważna jest dla nich świadomość, że przyczyniają się do czegoś ważnego.

Bierzecie pod uwagę ślad węglowy w tych projektach? Często inwestorzy o to pytają?

Oczywiście, że tak. Zarówno elektrownie wiatrowe, jak i słoneczne „spłacają” ekologiczne koszty budowy i utylizacji w nieco ponad rok, podczas gdy pracują 25 i więcej lat. Zapobiegają w tym czasie emisji ogromnych ilości siarczanów, azotanów, CO2 i pyłów, które trafiłyby do atmosfery z elektrowni konwencjonalnych przyczyniając się do ocieplenia klimatu. Dla Inwestorów Pracowni Finansowej jest to oczywiste, ale zdaję sobie sprawę, że w wyniku chociażby fake-newsów tworzonych przez państwa totalitarne, w których gospodarka oparta jest o złoża węgla, ropy i gazu, przekonanie to może być podważane.

EKO-RENTIERZY to raczej asekuranci czy ryzykanci w inwestowaniu?

EKO-RENTIER to program z założenia oparty na dywersyfikacji portfela, a ta podnosi bezpieczeństwo inwestycji. Gdyby podstawą do podjęcia decyzji miał być wyłącznie zysk, należałoby inwestować tylko w elektrownie wiatrowe. Jednak instalacje PV charakteryzują się wyższym poziomem bezpieczeństwa zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Elektrownie PV mają wyższą przewidywalność produkcji, niską awaryjność instalacji, a co za tym idzie niskie ryzyko przerwania produkcji i niskie koszty ubezpieczenia tego ryzyka. Dlatego właśnie sugerujemy połączenie tych dwóch inwestycji.Teoria dopuszcza pewien procent inwestycji wysokiego ryzyka w portfelu, jednak nie powinien on przekraczać 5 – 10% i tego typu projekty także pojawiają się w portfolio Pracowni Finansowej, w podobnych proporcjach do głównego nurtu. Jeśli nie przekraczamy tego poziomu, nadal możemy mówić o zrównoważonym poziomie ryzyka całego portfela.

Zdywersyfikowany portfel nowej ery ma być EKO – jest tu miejsce dla nieruchomości?

Nieruchomości należą do najbardziej bezpiecznych aktywów. Stanowią też główne zabezpieczenie kapitału w projektach deweloperskich oferowanych również przez Pracownię Finansową. Nieruchomości mogą i powinny być też budowane zgodnie z nowoczesnymi standardami energochłonności. Jednym z podstawowych wyzwań transformacji energetycznej z paliw kopalnych do OZE jest ogromne zużycie energii przez tzw. wampiry energetyczne, czyli nieocieplone budynki. Nowoczesne budownictwo może być nawet kilkanaście razy bardziej energooszczędne niż budynki sprzed kilkudziesięciu lat. To pozwoliłoby stopniowo przechodzić na ogrzewanie wyłącznie energią elektryczną. Dodatkowo produkcja energii z instalacji prosumenckich mogłaby zredukować koszty energii do zera.

Oprócz inwestycji w OZE, Pracownia Finansowa oferuje także inwestycje deweloperskie, które spełniają surowe normy energochłonności, a także są przygotowane do instalacji OZE, jak i inteligentnych systemów pozwalających optymalizować zużycie energii. Jest to ciekawa alternatywa dla kupowania nieruchomości na wynajem, gdyż oferuje wyższe stopy zwrotu, nie wymaga zaangażowania czasowego od inwestora i ma określony horyzont inwestycyjny. Dzięki temu Inwestor wie, kiedy może spodziewać się zwrotu kapitału i wypłaty wypracowanego zysku. Istnieje też możliwość płynnego przeniesienia tych środków do kolejnej inwestycji, aby nieprzerwanie generowały zysk.

Zatem na koniec – czego życzyć EKO-RENTIEROM na rok 2023?

Eko-Rentierzy życzyliby sobie, aby Rząd coraz bardziej wspierał transformację energetyczną i pozwolił działać wolnemu rynkowi. Jeśli produkcja energii będzie opłacalna, instalacje produkujące czystą energię będą powstawały bez wysiłków ze strony rządzących, wypierając stopniowo trucicieli z rynku i podnosząc bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jednocześnie poprawią też zamożność szerokiego spektrum społeczeństwa i zapewnią mu zabezpieczenie emerytalne.

Materiał Partnera: Pracownia Finansowa