Już jeden projekt B+R daje prawo do preferencji

adobe stock

Dotychczas incydentalne prace badawczo-rozwojowe pozbawiały podatnika skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej. Teraz fiskus zmienia zdanie. Wystarczy jeden taki projekt, aby podatnik miał prawo do ulgi.

Przedsiębiorcy uzyskujący dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych praw własności intelektualnej mogą korzystać z preferencji podatkowej zwanej IP Box, Innovation Box. Ustawa (zarówno o PIT, jak i o CIT) daje możliwość preferencyjnego opodatkowania 5-proc. stawką. A chodzi o dochody uzyskiwane przez podatnika z praw własności intelektualnej.

Podatnik musi być ich właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiadać prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej. Przy tym prawa te są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, zwane dalej „kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej”.

Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Działalność B+R, czyli co

Z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji.

Ustawodawca przez działalność badawczo-rozwojową rozumie działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Jakie są wymogi

Z ustawowej definicji wynika, że po pierwsze taka działalność musi mieć charakter twórczy. Działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru.

Po drugie, działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w sposób systematyczny. I właśnie ten ostatni aspekt budził do tej pory sporo kontrowersji. Organy podatkowe uważały bowiem, że incydentalne prace badawczo-rozwojowe pozbawiają podatnika preferencji podatkowych.

Jednak w interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 listopada 2019 r. (nr 0113-KDIPT2-3.4011.537.2019.1.AC) widać zmianę podejścia w tym zakresie. Według dyrektora KIS najbardziej właściwą definicją systematyczności prowadzenia działalności B+R jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu.

Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej.

Musi być określony cel

W konsekwencji spełnienie kryterium „systematyczności” danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona, ani też od istnienia planu, co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby.

Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. Nie ma również wymogu ciągłego lub długotrwałego prowadzenia działalności przez podatnika, by uznać daną działalność za działalność spełniającą kryterium systematyczności, albo też by podatnik musiał planować tego rodzaju działalność na przyszłość.

Podobnie, nie ma wymogu, aby podatnik otworzył działalność na przykład na okres trzech miesięcy lub nawet jednego miesiąca lub jednego tygodnia lub jednego dnia w celu przeprowadzenia określonego projektu badawczo-rozwojowego, jeżeli takie działania są uzasadnione charakterem i planowanym rezultatem działalności badawczo-rozwojowej. W każdym z tych przypadków zostanie bowiem spełnione kryterium systematyczności działalności prowadzonej przez podatnika.

Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel. Czyli powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.

Spełnienie tych wymogów ustawowych przez przedsiębiorcę pozwoli mu na skorzystanie z 5-proc. stawki podatkowej.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Nikt nie podpisze w UE umowy o wolnym handlu z Chinami

Chińczycy są bardziej zainteresowani ekspansją gospodarczą przez eksport niż importem żywności czy czegokolwiek innego ...

Biznes w Estonii trampoliną do skoku na kolejne rynki

Estonia dla polskich firm planujących międzynarodową ekspansję może się okazać bramą, przez którą będą ...

Kasa fiskalna w smartfonie coraz bliżej

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych mających postać oprogramowania. Znaków ...

Faktoring dla małych i średnich firm w Agencji Rozwoju Przemysłu

Agencja Rozwoju Przemysłu oferuje nowość w swej ofercie. To faktoring dla małych i średnich ...

Technologią w smog. Z nagrodami

7 i 8 grudnia w Krakowie odbędzie się Smogathon 2019: Hackathon z wykorzystaniem danych. ...

Spójrzmy na Italię probiznesowo

Eksport polskich dóbr na Półwysep Apeniński rośnie, ale Polska wciąż notuje z Włochami deficyt ...