Deklaracja roczna do PFRON. Kto i do kiedy musi ją składać?

Z wpłat do PFRON zwolnione są m.in. placówki dyplomatyczne
Z wpłat do PFRON zwolnione są m.in. podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku. Źródło: Adobe Stock

Przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mają obowiązek dokonywania wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

Zwolnienie od tego obowiązku następuję w sytuacji, gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi w przedsiębiorstwie 6 proc. Oprócz comiesięcznego obowiązku deklaracyjnego, pracodawcy muszą pamiętać o złożeniu rocznych deklaracji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych (PFRON). Za rok 2020 należało ją złożyć do 20 stycznia 2021 r.

CZYTAJ TEŻ: Kiedy można zrezygnować z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat, składają deklarację. Natomiast ci którzy są zwolnieni z wpłat muszą składać informację, potwierdzającą wielkość zatrudnienia ogółem i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Są to innego rodzaju dokumenty. PFRON udostępnia kilka rodzajów deklaracji i informacji, w zależności od liczby zatrudnianych osób niepełnosprawnych i rodzaju organizacji. Deklaracja roczna posiada symbol – DEK-R, natomiast informacja roczna – INF-2.  Pracodawcy, których dotyczy comiesięczny obowiązek deklaracyjny muszą pamiętać o obowiązku złożenia deklaracji rocznej.

Kto jest zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON?

Do dokonywania wpłat do PFRON zobowiązani są przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 proc. Gdy przedsiębiorcy spełniają te przesłanki, muszą złożyć odpowiednią deklarację do PFRON i wpłacić wyliczoną kwotę. Przekazywana do PFRON suma stanowi iloczyn 40,65 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników stanowiących różnice pomiędzy liczbą zatrudnionych osób niepełnosprawnych a kwotą wynikającą z obowiązku zatrudnienia 6 proc. osób niepełnosprawnych.

Kto jest zwolniony z obowiązku dokonywania wpłat na PFRON?

Z wpłat do PFRON zwolnione są nie działające w celu osiągnięcia zysku: domy pomocy społecznej, hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi. Pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 proc. Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi instytucji kultury oraz jednostki organizacyjne zajmujących się statutowo ochroną dóbr kultury, gdzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  wynosi 6 proc. Publiczne i niepubliczne uczelnie, szkoły, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz placówki opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjne, żłobki, kluby dziecięce, gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi 2 proc.

CZYTAJ TEŻ: Ile można dorobić na emeryturze? ZUS podał nowe dane

Wpłaty na fundusz nie dotyczą: placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw i misji zagranicznych.

Kto składa do PFRON deklarację INF-2?

Informację roczną o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych INF-2, składają pracodawcy, którzy są zwolnieni z dokonywania wpłat na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b lub 2e ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.). Informację składa się w terminie do 20 dnia miesiąca, następującego po roku, którego dotyczy informacja.

Kto składa do PFRON deklarację DEK-R?

Do złożenia deklaracji DEK-R zobowiązani są pracodawcy, którzy chociaż za jeden miesiąc zobowiązani byli do dokonania wpłaty na PFRON. Do tej grupy należą m.in. przedsiębiorcy prowadzący zakłady pracy chronionej, przedsiębiorcy u których zatrudnienie wynosi co najmniej 25 etatów i nie osiągnęli wskaźnika 6 proc. zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Tarcza branżowa zakłada zawieszenie poboru opłaty targowej w 2021 r.

Tarcza branżowa – zawieszenie poboru opłaty targowej

Tarcza branżowa zakłada zawieszenie poboru opłaty targowej w 2021 r. Będzie to ulga dla ...

Kiedy nie trzeba wymieniać kasy

Jeśli kasa fiskalna rozlicza prawidłowo, to brak technicznej możliwości zmiany oznaczeń literowych nie jest ...

Inteligentny kosz na śmieci trafi na polski rynek

Smart Be – inteligentny kosz z czeskiego Vyškova nie tylko zbiera śmieci, gasi ogień ...

Zaliczka uproszczona przy podatku CIT to duże udogodnienie dla podatników.

Podatek dochodowy od osób prawnych – zaliczka uproszczona

Możliwość płacenia zaliczek na podatek w stałej wysokości co miesiąc (zaliczka uproszczona) jest dużym ...

E-commerce bardzo zyskał na pandemii.

E-commerce to kierunek dla biznesu. Wymusza go pandemia

Pandemia koronawirusa sprawiła, że niemal wszystkie sektory gospodarki nieoczekiwanie znalazły się w trudnej sytuacji. ...

Koronawirus. Obniżenie pensji o połowę i postojowe

Pracodawcy w ramach walki ze skutkami koronawirusa będą mogli wysłać pracowników na postojowe i ...