Tajemnica korespondencji, a wewnętrzne forum pracowników

Tajemnica korespondencji jest chroniona z mocy Konstytucji RP.
Tajemnica korespondencji jest chroniona z mocy Konstytucji RP. Źródło: Adobe Stock

Co z tajemnicą korespondencji jeśli pracownicy mają swe wewnętrzne forum, ale korespondują podczas pracy? Prawnik wyjaśnia co może pracodawca.

Pytanie:

Czy pracodawca może odczytywać wiadomości wysyłane między pracownikami, którzy utworzyli wewnętrzne forum, na którym korespondują w czasie pracy?

Odpowiedź:

W przedstawionym stanie faktycznym konieczne jest porównanie dwóch przenikających się płaszczyzn, tj. prawa pracownika do tajemnicy korespondencji oraz prawa pracodawcy do kontroli sposobu wykonywania przez pracownika pracy, w tym właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.

Tajemnica korespondencji

Prawo do tajemnicy korespondencji wynika już z samej Konstytucji RP, gdzie w art. 49 zapewniono wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Tajemnica korespondencji wymieniona jest również wśród dóbr osobistych człowieka, opisanych w art. 23 Kodeksu cywilnego. Warto zaznaczyć, że także Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, której sygnatariuszem jest Polska, w art. 8 przewiduje ochronę korespondencji.

Powyższe unormowania pozwalają na sformułowanie zasady, zgodnie z którą wszelka korespondencja prowadzona przez pracowników chroniona jest przed wglądem osób trzecich, w tym także pracodawcy, a dysponentami jej treści są wyłącznie jej strony.

CZYTAJ TEŻ: Praca zdalna wciąż czeka na uregulowanie. Są wątpliwości

Reguła ta znajduje jednak pewne ograniczenia. Zgodnie bowiem z art. 223 Kodeksu pracy pracodawcy przysługuje prawo monitoringu służbowej korespondencji e-mail. Powyższe uprawnienie pracodawcy może znaleźć zastosowanie także w odniesieniu do wewnętrznego forum firmowego, które z założenia stanowi udostępnione pracownikom narzędzie komunikacji służbowej.

Kontrola ta nie może jednak naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika. Ponadto, ma być jawna i służyć organizacji pracy. Pracodawca powinien poinformować pracowników o prawie kontroli treści wiadomości przesyłanych za pośrednictwem forum, a także, celem uniknięcia niejasności, pouczyć o wyłącznie służbowym przeznaczeniu forum.

CZYTAJ TEŻ: Praca zdalna: czy firma zwróci ci za prąd? Prawnik wyjaśnia

Podsumowując, pracodawca, w określonych sytuacjach, może mieć wgląd w wiadomości wysyłane przez pracowników za pośrednictwem forum firmowego, jednak w razie ustalenia, że kontrolowana korespondencja dotyczy sfery prywatnej pracowników, powinien powstrzymać się od zapoznania się z jej treścią. Kontrola prowadzona z naruszeniem przysługującej pracownikom tajemnicy korespondencji może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą pracodawcy z tytułu naruszenia dóbr osobistych pracowników.

Autorem odpowiedzi jest Piotr Lenart, radca prawny z MGM Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes Sp. j. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Koronawirus. Powstała platforma do walki z COVID-19

Powstała specjalna platforma do wymiany informacji i ofert dotyczących walki z koronawirusem. Mogą z ...

PayEye płatność okiem zamiast kartą i telefonem. To już działa

Wrocławski fintech PayEye, który pierwszy na świecie opracował pełny ekosystem płatniczy oparty o biometrię ...

Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: dla kogo praca zdalna

Czy pracodawca może zlecić pracę zdalną tylko części pracowników? Na przykład tylko tym, którzy ...

Kontrahenci z Francji płacą w terminach

Gościnność francuska nie dorównuje polskiej, ale nie powinno to odstręczać polskich przedsiębiorców. Do biznesu ...

Grzegorz Kołodko o paradoksie globalizacji

– Paradoksalnie teraz to Chiny są wielkim zwolennikiem globalizacji w przeciwieństwie do USA, które ...

Aktualnie w wielu biurach pracownicy to rzadkość.

Kiedy pracownicy wrócą do biur? Wkrótce, ale…

Dyrektorzy zarządzający są zdania, że warunki do prowadzenia biznesu w najbliższych sześciu miesiącach będą ...