Odpowiedzialność materialna pracownika

Odpowiedzialność materialna pracownika ma różny zakres.
W przypadku zniszczenia przez pracownika np. sprzętu komputerowego, należne odszkodowanie może być potrącone z jego wynagrodzenia wyłącznie za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie. Źródło: Adobe Stock

Jak kształtuje się odpowiedzialność materialna pracownika względem pracodawcy, gdy pracownik zniszczy urządzenie?

Pytanie:

Czy pracodawca może odliczyć od wynagrodzenia koszt zniszczonego przez pracownika urządzenia?

Odpowiedź:

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi wobec niego odpowiedzialność materialną. Odpowiedzialność ta kształtuje się różnie w zależności od tego, jaki był stosunek psychiczny pracownika do czynności pracowniczych, których nie wykonał w sposób należyty, a które skutkowały powstaniem uszczerbku w majątku pracodawcy. W sytuacji, w której pracownik wyrządził szkodę nieumyślnie (czyli przez nieuwagę, niedbalstwo, nieostrożność), odpowiada on w granicach rzeczywistej straty i do wysokości wyrządzonej szkody. Jednak odszkodowanie nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Należy zaznaczyć, że ograniczenie wysokości odszkodowania dotyczy wyłącznie pracownika, który nieumyślnie wyrządził pracodawcy szkodę w mieniu innym niż powierzone. Wyrządzenie szkody w mieniu powierzonym naraża pracownika na zaostrzoną odpowiedzialność, do pełnej wysokości szkody. Taką samą odpowiedzialność ponoszą pracownicy, którzy wyrządzili pracodawcy szkodę umyślnie (celowo, z rozmysłem).

CZYTAJ TEŻ: Praca zdalna, a awaria internetu. Kto zapewnia internet?

W przypadku zniszczenia przez pracownika np. sprzętu komputerowego, należne odszkodowanie może być potrącone z jego wynagrodzenia wyłącznie za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie (art. 91 § 1 kodeksu pracy). Pracownik, wyrażając zgodę na potrącenie, może określić jego wielkość procentowo lub kwotowo. W tej części oświadczenie pracownika jest dla pracodawcy wiążące. Zgoda ta jest jednak skuteczna tylko do wysokości kwot wolnych od potrąceń, co oznacza, że pracodawca nie może dokonać potrącenia kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (stanowiącej kwotę wolną od potrąceń przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy). W 2021 r. jest to kwota w wysokości 2800 zł.

CZYTAJ TEŻ: Praca zdalna: czy firma zwróci ci za prąd? Prawnik wyjaśnia

Oczywiście, otrzymane od pracodawcy pieniądze z tytułu wypłaty wynagrodzenia pracownik może przeznaczyć w całości na dowolnie wybrane cele (w tym na naprawienie szkody) i wówczas nie mają zastosowania przepisy dotyczące ograniczeń w wysokości potrąceń.

Odpowiedzi udzieliła Katarzyna Robak, radca prawny z MGM Kancelaria Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

 

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Nowy JPK_VAT ruszy w październiku

Od 1 października 2020 r. wszyscy przedsiębiorcy będą zobligowani do stosowania nowego JPK_VAT. To ...

Koronawirus. Co daje tarcza antykryzysowa 2.0

Prezydent podpisał drugą specustawę związaną z pandemią koronawirusa. Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw wejdzie ...

E-arbitraż w Polsce dopiero raczkuje.

Czy e-arbitraż zastąpi zwykłe sądy? Szanse są

Na świecie e-arbitraż staje się coraz bardziej popularny. W Polsce barierą są nieżyciowe przepisy. ...

Praca zdalna też rodzi problemy.

Praca zdalna a ryzyko dyskryminacji pracowników

Pracodawcy wysyłając niektórych pracowników do pracy zdalnej lub przywracając pracowników do pracy stacjonarnej, muszą ...

400 mln zł dla małych i średnich firm na wschodzie kraju

To łączna kwota dotacji z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, o które będą mogły ubiegać ...

Koronawirus. W Danii sprzedasz drożdże, w Szwecji kosmetyki

Skandynawia była ciekawym kierunkiem dla polskiego eksportu. I nie zmieniło się to podczas pandemii. ...