80 mln zł na innowacje dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi w tym roku cztery konkursy „Bony na innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

Publikacja: 08.08.2019 20:16

80 mln zł na innowacje dla MŚP

Foto: Adobe Stock

Firma może uzyskać łącznie nawet 900 tys. zł dofinansowania na opracowanie we współpracy z jednostkami naukowymi i wdrożenie innowacyjnego produktu lub procesu.

Bony na innowacje to jeden z najbardziej przystępnych mechanizmów wspierana innowacyjności. Mają one stymulować współpracę świata nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostki naukowe. O wsparcie na tworzenie lub rozwój innowacyjnych produktów lub procesów można się starać w ramach konkursu.

– Bony to oferta o charakterze dwuetapowym. W pierwszym etapie przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie usług jednostek naukowych na opracowanie innowacyjnego produktu lub procesu – informuje Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych. – Po zrealizowaniu takiego projektu z sukcesem – czyli formalnie, po zaakceptowaniu przez PARP wniosku o płatność końcową – przedsiębiorcy mogą wnioskować w drugim konkursie o środki na wdrożenie opracowanych już rozwiązań – dodaje.

Wnioski o dofinansowanie

Wnioski o dotacje w „Bonach na innowacje dla MŚP” – etap I usługowy – PARP będzie przyjmować do 28 listopada.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać maksymalnie 340 tys. zł dofinansowania na usługi jednostek naukowych, które pomogą w opracowaniu nowego lub w znaczącym ulepszeniu dotychczasowego produktu lub procesu. Wsparciem może być objęty, zarówno wyrób czy usługa, jak i technologia lub nowy projekt wzorniczy. Minimalny wkład własny przedsiębiorcy to 15 proc. całkowitego kosztu projektu.

Nabór został podzielony na cztery rundy – każda trwa ok. dwóch miesięcy. Wnioski można składać tylko poprzez Generator wniosków na stronie internetowej PARP.

Ważne terminy
Bony na innowacje MŚP – konkurs na usługi
Termin składania wniosków: 20 marca – 28 listopada 2019 r.
Pula środków w konkursie ogólnym: 50 mln zł
Pula środków w konkursie dedykowanym dostępności: 5 mln zł
Maksymalne wsparcie jednego projektu: 340 tys. zł

Wdrożenie innowacji

PARP przeznaczyła 25 mln zł na dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwach innowacji technologicznych (produktowych lub procesowych). Ze wsparcia mogą skorzystać wyłącznie mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy z powodzeniem zakończyli projekt w etapie usługowym Bonów na Innowacje dla MŚP.

Nabór wniosków w ramach konkursu „na wdrożenie innowacji” już trwa, a aplikacje można składać do 7 stycznia 2020 r. Maksymalna wartość dofinansowania wdrożenia innowacji dla jednego projektu to 560 tys. zł. Jednak, wartość wkładu własnego przedsiębiorcy zależy od jego statusu (mały, średni) oraz miejsca wdrożenia innowacji.

Podobnie, jak w przypadku etapu pierwszego, wnioski będą przyjmowane w czterech rundach.

Ważne terminy
Bony na innowacje MŚP – konkurs na inwestycje
Termin składania wniosków: 17 kwietnia 2019 r. – 7 stycznia 2020 r.
Pula środków w konkursie ogólnym: 20 mln zł
Pula środków w konkursie dedykowanym dostępności: 5 mln zł
Maksymalne wsparcie jednego projektu: 560 tys. zł (w zależności od statusu przedsiębiorcy i miejsca wdrożenia projektu)

Dofinansowanie w programie Dostępność Plus

Poza konkursami ogólnymi, zarówno usługowymi, jak i inwestycyjnymi,, w tym roku równolegle prowadzone są konkursy na dofinansowanie projektów wpisujących się w realizację rządowego programu Dostępność Plus. Różnią się one od konkursów ogólnych głównie kryteriami oceny projektów dotyczącymi rezultatów projektów – opracowane innowacje muszą ułatwiać użytkownikom końcowym, funkcjonowanie w społeczeństwie.

– Wnioskodawcy muszą wykazać przydatność opracowanych rozwiązań w eliminowaniu barier dostępności m.in. seniorów i osób z niepełnosprawnościami funkcjonalnymi (fizycznymi lub poznawczymi), ale także osób czasowo mniej sprawnych, np. ruchowo, czy też kobiet w ciąży, lub osób z małymi dziećmi, lub o nietypowym wzroście, lub poruszających się z nieporęcznym lub ciężkim bagażem – zaznacza Anna Forin.

Dodatkowo, przedsiębiorcy wnioskujący o dotacje w tych konkursach zobowiązani są zapewnić – zarówno na etapie realizacji projektu, jak i jego zakończenia – informację zwrotną od grup docelowych na temat przydatności wypracowanego rozwiązania w życiu codziennym. Dlatego w dokumentacji znajdują się zapisy dotyczące zaangażowania w opiniowanie i testowanie tych innowacyjnych produktów lub procesów adresatów rządowego programu Dostępność Plus.

Firma może uzyskać łącznie nawet 900 tys. zł dofinansowania na opracowanie we współpracy z jednostkami naukowymi i wdrożenie innowacyjnego produktu lub procesu.

Bony na innowacje to jeden z najbardziej przystępnych mechanizmów wspierana innowacyjności. Mają one stymulować współpracę świata nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostki naukowe. O wsparcie na tworzenie lub rozwój innowacyjnych produktów lub procesów można się starać w ramach konkursu.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Finanse
Firmy ochroniarskie walczą o przetrwanie
Finanse
Afera wizowa to cios w rynek pracy i pracodawców
Finanse
Konsumenci rzadziej zaglądają do restauracji
Finanse
Nowe ubezpieczenia mogą pomóc przy atakach hakerów
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Finanse
Firmy stawiają na krótkoterminowe założenia i inwestycje
Finanse
Firmy częściej oferują pracownikom dodatkowe benefity niż podwyżki