Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje gwarancje de minimis mikro, małym i średnim firmom (MŚP). Przedsiębiorcy mogą się o nie ubiegać w osiemnastu bankach współpracujących z BGK i w ponad stu bankach spółdzielczych. Dotychczas z gwarancji skorzystało ponad 150 tys. przedsiębiorców z sektora MŚP. Wartość udzielonych gwarancji to prawie 62 mld zł. Zaś wartość zabezpieczonych dzięki nim kredytów to ponad 110 mld zł.

Na spłatę innych kredytów

Jedną z korzystnych dla firm zmian jest dopuszczenie możliwości objęcia gwarancją kredytów przeznaczonych na spłatę innych kredytów. – Pozwalamy na objęcie gwarancjami kredytów, które służą spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów. Chodzi zarówno o sytuację, w której przedsiębiorca dostaje nowo uzyskany kredyt w innym banku, jak i w tym samym banku. Rozwiązanie jest możliwe gdy warunki, które przedsiębiorca uzyskał w nowym kredycie są dla niego korzystniejsze z punktu widzenia wysokości marży czy okresu finansowania – mówi Robert Kasprzak, dyrektor zarządzający pionem zarządzania produktami w BGK.

Linia wielocelowa też

Inną zmianą jest objęcie gwarancją kredytu obrotowego wykorzystywanego za pomocą karty kredytowej.

Możliwe jest też już przyznanie gwarancji de minimis na kredyt udzielony w linii wielocelowej. – Z perspektywy BGK linia wielocelowa jest traktowana jak każdy inny kredyt. Z punktu widzenia przedsiębiorców daje to dużą elastyczność ponieważ taka linia może być wykorzystywana do pokrycia zobowiązań wobec banków kredytujących z tytułu udzielanych gwarancji bankowych, akredytyw, odwróconego faktoringu – wyjaśnia Kasprzak.

Jak podkreśla przedstawiciel BGK zmiany wprowadzone w programie de minimis są odpowiedzią na: zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów, wzrost marży kredytowej, zmniejszenie maksymalnej kwoty kredytu i maksymalnego okresu kredytowego. Gwarancje de minimis na nowych zasadach są stopniowo uruchamiane w bankach, z którymi współpracuje państwowy bank rozwoju. A są to: Alior Bank, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone banki spółdzielcze, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy,  BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, Krakowski Bank Spółdzielczy, mBank, Nest Bank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, SGB-Bank S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze, Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy oraz ponad sto banków spółdzielczych.