Subwencja – czy umorzona pomoc z tarczy jest opodatkowana?

Przedsiębiorca walczący ze skutkami COVID-19 otrzymał wsparcie z tarczy finansowej. Spełnił też warunki do jej umorzenia w wysokości 75 proc. I na tym jego radość może się skończyć. Umorzoną kwotą trzeba będzie bowiem podzielić się ze skarbówką.

Publikacja: 18.11.2020 08:15

Subwencja – czy umorzona pomoc z tarczy jest opodatkowana?

Foto: Najpierw subwencja, potem podatek. Źródło: Adobe Stock

Takie wnioski płyną z jednej z ostatnich interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0115-KDIT3.4011.434.2020.3.AWO). W analizowanej przez urzędników sprawie przedsiębiorca posiada status mikro. Otrzymał on subwencję w ramach tarczy finansowej, którą uruchomiono podczas pierwszej fali pandemii. Oczywiście była to pomoc na walkę ze skutkami koronawirusa. 25 proc. tej kwoty przedsiębiorca będzie musiał zwrócić, ale 75 proc. może być umorzone, po spełnieniu ustawowych warunków, m.in. utrzymaniu zatrudnienia.

CZYTAJ TEŻ: Darowizny laptopów i tabletów nadal z 0 proc. VAT

Pojawiła się więc wątpliwość przedsiębiorcy, czy ta umorzona kwota będzie musiała zostać opodatkowana. Okazuje się, że tak. Fiskus wątpliwości tu nie miał. Jakie były argumenty dyrektora KIS?

Argument 1: Do opodatkowania wszystkie dochody

Szef KIS przypomina, że opodatkowaniu PIT podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem m.in. tych z podatku ustawowo zwolnionych bądź tych, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

CZYTAJ TEŻ: Próbki i prezenty w świetle przepisów ustawy o podatku VAT

Jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Za przychód z działalności uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Argument 2: Subwencja jest pożyczką

Wsparcie finansowe otrzymane w ramach tarczy finansowej określone jest jako subwencja. Subwencja ta podlega zwrotowi, przy czym w określonych przypadkach może zostać umorzona w części nieprzekraczającej 75 proc. Dla celów podatku dochodowego taka pomoc finansowa traktowana jest jak pożyczka.

Przypomnijmy zatem, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

CZYTAJ TEŻ: Kościński: Zmieniamy całą administrację finansową

Ze swej istoty umowa pożyczki nakłada na pożyczającego obowiązek zwrotu tej samej ilości pieniędzy. Zatem, z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych kwota pożyczki jest świadczeniem zwrotnym; jak wynika z powyższej definicji powinna zostać zwrócona przez pożyczkobiorcę. Konsekwentnie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanie pożyczki i jej spłata na warunkach przewidzianych w umowie są obojętne (neutralne) podatkowo z uwagi na zwrotny charakter środków pożyczki.

Dyrektor KIS potwierdził, że otrzymana przez przedsiębiorcę subwencja z tarczy finansowej jest pożyczką. Jej wypłata jest neutralna podatkowo, co powoduje, że nie generuje ona przychodu opodatkowanego PIT.

Argument 3: Jest umorzenie, jest przysporzenie

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych generalnie wiąże powstanie obowiązku podatkowego, tj. powstanie przychodu do opodatkowania z umorzeniem danego zobowiązania/umorzeniem pożyczki.

To zaś oznacza, że o ile sam fakt otrzymania subwencji jest dla przedsiębiorcy obojętny podatkowo, to jej umorzenie stanowić (już) będzie dla niego konkretne przysporzenie majątkowe skutkujące koniecznością rozpoznania przychodu. Jeśli zaś mamy do czynienia z przychodem, kolejnym krokiem jest jego opodatkowanie.

CZYTAJ TEŻ: Kiedy odszkodowanie podlega VAT? Są i takie sytuacje

W konsekwencji przedsiębiorcy, którzy otrzymali subwencję z tarczy na ratowanie biznesu przed upadkiem i spełnią warunki do jej umorzenia muszą pamiętać, że od tej umorzonej kwoty trzeba będzie jeszcze zapłacić podatek. Trzeba przyznać, że droga do udzielania pomocy firmom zaczyna być coraz bardziej kręta. A momentami można odnieść wrażenie, że jedną ręką coś dostają, aby druga ręka zabrała.

Takie wnioski płyną z jednej z ostatnich interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0115-KDIT3.4011.434.2020.3.AWO). W analizowanej przez urzędników sprawie przedsiębiorca posiada status mikro. Otrzymał on subwencję w ramach tarczy finansowej, którą uruchomiono podczas pierwszej fali pandemii. Oczywiście była to pomoc na walkę ze skutkami koronawirusa. 25 proc. tej kwoty przedsiębiorca będzie musiał zwrócić, ale 75 proc. może być umorzone, po spełnieniu ustawowych warunków, m.in. utrzymaniu zatrudnienia.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Finanse
Firmy ochroniarskie walczą o przetrwanie
Finanse
Afera wizowa to cios w rynek pracy i pracodawców
Finanse
Konsumenci rzadziej zaglądają do restauracji
Finanse
Nowe ubezpieczenia mogą pomóc przy atakach hakerów
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Finanse
Firmy stawiają na krótkoterminowe założenia i inwestycje
Finanse
Firmy częściej oferują pracownikom dodatkowe benefity niż podwyżki