Formy prowadzenia księgowości

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych najczęściej wybieraną formą prowadzenia księgowości jest księgowość uproszczona, nazywana również małą księgowością. Uproszczone formy księgowości to:

·       ryczałt ewidencjonowany,

·       Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR).

Czym różnią się te dwie formy prowadzenia księgowości?

Ryczałt ewidencjonowany to forma księgowości uproszczonej, która polega na księgowaniu wszystkich przychodów firmy. Tym samym, przedsiębiorca płaci podatek od przychodu, bez możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania. Wybierając tę formę księgowości, należy pamiętać o limitach przychodu, dla których przysługuje ta forma rozliczeń (aktualnie to 2 miliony euro).

Wybierając Księgę Przychodów i Rozchodów, jako uproszczoną formę księgowości, należy pamiętać o regularnej ewidencji sprzedaży oraz wszystkich wydatków przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od ryczałtu, prowadząc KPiR, można odliczać od podatku koszty uzyskania przychodu.

Formy księgowości to nie wszystko

Przedsiębiorca, składając wniosek o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej, np. poprzez tę stronę: https://www.pkobp.pl/firmy/jak-otworzyc-firme-konto-firmowe-ceidg-online/, musi podać informację o formie prowadzenia księgowości. Jednak na przedsiębiorcy ciąży nie tylko konieczność wyboru formy prowadzenia księgowości, jaką będzie stosował w firmie, ale też inne obowiązki. Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej ma obowiązek prowadzić również ewidencję: VAT (gdy jest czynnym płatnikiem VAT), wyposażenia (chodzi jedynie o przedmioty o wartości powyżej 1,5 tys. złotych), środków trwałych (dotyczy to zakupów, których koszt wyniósł powyżej 3,5 tys. złotych) czy przebiegu pojazdu (tylko, gdy przedsiębiorca wykorzystuje do celów firmowych prywatny samochód)

Prowadzenie księgowości – czy można to robić samodzielnie?

Część przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, decyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości. W przypadku takiej formy przedsiębiorstwa najczęściej (przynajmniej na początku) nie ma wielu transakcji, a ich stopień skomplikowania jest niewielki, w związku z czym z ich rozliczeniem powinien sobie bez problemu poradzić właściciel firmy. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest zmniejszenie kosztów – właściciel nie musi opłacać biura rachunkowego czy korzystać z usług księgowej. Trzeba jednak pamiętać, by być na bieżąco ze wszystkimi przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej. Trudności z samodzielnym prowadzeniem księgowości mogą się pojawić, gdy firma zacznie się rozwijać, np. gdy zwiększy się liczba faktur do wystawienia. Wtedy może się okazać, że konieczna będzie pomoc z zewnątrz.

Materiał Promocyjny