Rosnąca inflacja uderza w każdą dziedzinę gospodarki, nie inaczej jest z inwestycjami budowlanymi. Rosną realne koszty realizacji zamówień, a inwestorzy nie zawsze są w stanie sprostać finansowym zobowiązaniom. Coraz częściej decydują się w takiej sytuacji na zerwanie umowy i oraz zapłatę kar umownych niż wyrównań wykonawcom ich koszty. 

Prokuraturia Generalna uważa jednak, że dla przedsiębiorców korzystniejszym rozwiązaniem będzie waloryzacja umwy. W ten sposób zamawiający uniknie kosztów inwentaryzacji oraz zabezpieczenia placu budowy, ale przede wszystkich konieczności przeprowadzenia kolejnego postępowania celem wyłonienia wykonawcy. Wykonanie tych obowiązków może równać się kosztom odpowiedniej waloryzacji zawartej umowy. 

Argumentem "za" ma być również uniknięcie kontroli w przypadku dokonania takiej zmiany umowy, warto również wziąć pod uwagę fakt, że niepodniesienie wynagrodzenia wykonawcy zgodnie wymogami rynku może w pewnym warunkach zostać uznane za działanie niegospodarne. Zmiany powinny być jednak zgodne z przepisami ustawy o prawie zamówień publicznych oraz podlegać weryfikacji przez  jednostkę sektora finansów publicznych pod kątem gospodarności działania.

Czytaj więcej

UOKiK ocenia klauzule indeksacyjne w umowach