Środki mają zostać wypłacone około 10 tys. firm, które łącznie dają pracę 68 tys. pracodawców i pracownikom. 

Warunkiem otrzymania świadczenia jest spadek przychodu z działalności w sierpniu o co najmniej 50 proc. w stosunku do uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających albo w sierpniu 2021 r. Wypłata będzie przysługiwać na każdego ubezpieczonego i zgłoszonego do 31 lipca 2022 r. z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1 lipca br. pracownika.

Dobrą wiadomością jest również fakt, że kwota będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Należy jednak pamiętać, że wniosek o przyznanie środków można będzie złożyć wyłącznie w kilku formach dokumentu elektronicznego.

Ustawa została skierowana do Senatu i to od wyższej izby parlamentu zależy, kiedy nastąpi wypłata wsparcia. Mimo iż wejdzie w życie później, ma wywołać skutki prawne od 1 sierpnia 2022 roku. Od t