Takie wnioski wynikają z danych Krajowego Rejestru Długów oraz Rzetelnej Firmy - najwięcej długów mają przedsiębiorstwa z wojewódzkiego mazowieckiego, ich zobowiązania wynoszą łącznie 2 miliardy złotych, na podium jest jeszcze Śląsk i zadłużenie ich na 1,2 mld złotych oraz Wielkopolska z kwotą 925 mln złotych do spłacenia. 

Przy ocenie rzetelności firm, eksperci wzięli pod uwagę zadłużenie w KRD w przeliczeniu na 1000 firm działających w danym regionie, średnie zadłużenie przypadające na jednego dłużnika oraz odsetek dłużników w województwie w stosunku do wszystkich działających tu firm. Im mniejsze zaległości, tym więcej punktów i wyższa pozycja danego regionu w rankingu. Po zsumowaniu wszystkich kategorii, uzyskano wskaźnik, który pokazuje poziom rzetelności polskich przedsiębiorców.

Czytaj więcej

W tych regionach Polski są najuczciwsi przedsiębiorcy

Najgorzej we wszystkich kategoriach wypadł Śląsk, najlepszy wynik osiągnęło województwo podlaskie. Najbardziej zadłużone regiony, to również te najbardziej uprzemysłowione. 

Krajowy Rejestr Dłużników to rejestr dłużników, który nie regulują na czas swoich zobowiązań. Problemy ze spłatą wierzytelności mogą wynikać z wielu czynników, od nietrafionych inwestycji, po niewłaściwe zarządzanie czy skutki kryzysu gospodarczego. Część polskich firm musi radzić sobie z dużymi problemami wywołanymi pandemią Covid-19, które wybuch wojny w Ukrainie tylko pogłębił.