Ustawa reguluje zasady przyznania świadczeń dla przedsiębiorców ponoszących straty w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze. 

Jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł będzie przysługiwało na każdego ubezpieczonego zgłoszonego przed 31 lipca 2022 r. do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Jednorazowe świadczenie przysługujące płatnikowi składek będzie ustalane jako suma świadczeń należnych za każdego ubezpieczonego. Świadczenie ma być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czytaj więcej

Nadodrzańskie firmy już niedługo z państwowym wsparciem

Warunkiem wypłaty tarczy jest spadek przychodó o co najmniej 5o proc. w sierpniu w stosunku do lipca lub czerwca tego roku lub też sierpnia roku poprzedniego. 

Dodatek ma być wypłacany jednorazowo - część polityków oraz przedstawicieli przedsiębiorców wskazywała, by dotyczył on trzech następujacych po sobie miesięcy od momentu spadku przychodów. 

Szczegóły dotyczące składania wniosku o przyznanie świadczenia oraz termin jego wypłaty ma regulować rozporządzenie.