Ceny ubezpieczenia OC skoczyły do góry po trzech latach zastoju

Wysokość ubezpieczenia OC za sierpień 2022 r. to najwyższa kwota od jesieni 2020 roku. Ma być to początek czekających kierowców podwyżek.

Publikacja: 30.09.2022 06:09

Ceny ubezpieczenia OC skoczyły do góry po trzech latach zastoju

Foto: Adobe Stock

Dane od ubezpieczycieli wskazują, że nie jest to wymysł jednego towarzystwa, a solidarny krok wszystkich przedsiębiorstw. Ma to mieć związek z inflacją oraz wzrostem wartości średniej szkody. 

W porównaniu z sierpniem 2021 r. była o 4 proc. wyższa – policzyli eksperci porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl. Podkreślają, że taka podwyżka nie kompensuje wpływu inflacji, co może oznaczać, że nie jest to pierwsza podwyżka, z którą musimy się liczyć. Po dwuletnim zastoju ceny obowiązkowych ubezpieczeń znów mają rosnąć. 

Ubezpieczyciele dodają również, że na ceny wpływ mają rekomendacje w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

KNF wskazuje m.in. , że zakład ubezpieczeń, ustalając wysokość świadczenia z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, może, za wyraźną zgodą uprawnionego, zorganizować naprawę pojazdu w warsztacie naprawczym, której wynikiem będzie przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę (kompleksowa usługa likwidacji szkody komunikacyjnej), jednakże nie może uzależniać wypłaty świadczenia od skorzystania z tej usługi.  

Zakład ubezpieczeń nie powinien także ustalać świadczenia w wysokości ograniczającej możliwości naprawy pojazdu w ramach świadczenia z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, gdy nie wystąpiła szkoda całkowita.

Szacuje się, że wdrożenie tych rekomendacji przez zakłady ubezpieczeń działające w Polsce będzie kosztowało je około 500 mln zł rocznie.

Finanse
Na co przedsiębiorcy mogą liczyć w ofercie banków
Finanse
Polskie firmy rodzinne wśród liderów wzrostu na całym świecie
Finanse
Firmy zmniejszają nakłady na inwestycje
Finanse
Jak najlepiej wybrać ubezpieczenie dla przedsiębiorstwa?
Finanse
Wynajem samochodów może pomóc przedsiębiorcom w czasie kryzysu