Dane od ubezpieczycieli wskazują, że nie jest to wymysł jednego towarzystwa, a solidarny krok wszystkich przedsiębiorstw. Ma to mieć związek z inflacją oraz wzrostem wartości średniej szkody. 

W porównaniu z sierpniem 2021 r. była o 4 proc. wyższa – policzyli eksperci porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl. Podkreślają, że taka podwyżka nie kompensuje wpływu inflacji, co może oznaczać, że nie jest to pierwsza podwyżka, z którą musimy się liczyć. Po dwuletnim zastoju ceny obowiązkowych ubezpieczeń znów mają rosnąć. 

Ubezpieczyciele dodają również, że na ceny wpływ mają rekomendacje w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

KNF wskazuje m.in. , że zakład ubezpieczeń, ustalając wysokość świadczenia z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, może, za wyraźną zgodą uprawnionego, zorganizować naprawę pojazdu w warsztacie naprawczym, której wynikiem będzie przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę (kompleksowa usługa likwidacji szkody komunikacyjnej), jednakże nie może uzależniać wypłaty świadczenia od skorzystania z tej usługi.  

Zakład ubezpieczeń nie powinien także ustalać świadczenia w wysokości ograniczającej możliwości naprawy pojazdu w ramach świadczenia z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, gdy nie wystąpiła szkoda całkowita.

Szacuje się, że wdrożenie tych rekomendacji przez zakłady ubezpieczeń działające w Polsce będzie kosztowało je około 500 mln zł rocznie.