Wskaźnik WIBOR określa stawkę oprocentowania z jaką banki komercyjne zgadzają się udzielać sobie nawzajem pożyczek. Jego wahania mogą zatem skutkować wzrostem lub obniżeniem rat kredytów oraz innych instrumentów finansowych. 

Wskaźnik ten jest podnoszony niezależnie od stóp procentowych i mimo, że te ostatnie nie zostały podniesione w październiku, to WIBOR rośnie nieustannie i obecnie osiągnął poziom najwyższy od 20 lat. 

– WIBOR jest wskaźnikiem, który przewiduje, co będzie działo się ze stopami procentowymi w przyszłości. WIBOR 3M zawiera w sobie przewidywanie tego, co ze stopami będzie się działo w ciągu najbliższych trzech miesięcy, zaś WIBOR 6M sześciu miesięcy. Jeśli więc na przykład rośnie stawka WIBOR-u 3M, to znaczy, że banki oceniają, że w czasie najbliższych trzech miesięcy stopy procentowe wzrosną, wskazuje Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors. – Dla kredytobiorców oznacza to oczywiście wzrost rat kredytowych. Z tym że z pewnym opóźnieniem – dodaje.

Czytaj więcej

WIBOR straszy kredytobiorców. Nawet bez rosnących stóp

Jeśli umowa kredytowa oparta jest o WIBOR 3M, to bank sprawdza jego poziom raz na trzy miesiące i po tym okresie aktualizuje wysokość rat, jeśli jest to WIBOR 6M, proces ten powtarzany jest po upływie sześciu miesięcy. 

Oznacza to, że przedsiębiorcy wciąż mogą obawiać się podwyżek rat kredytu w najbliższym czasie mimo iż stopy procentowe nie uległy zmianie. Ewentualną podwyżkę warto więc uwzględnić w tworzeniu najbliższego budżetu.