Pomoc de minimis jest stosunkowo niewysokim wsparciem udzielanym przez państwo.  Łączna jej wartość dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 300 tys. euro na przestrzeni 3 lat, by nie zakłócać konkurencji między przedsiębiorcami na unijnym wspólnym rynku. Co za tym idzie — kwota jednostkowej gwarancji zależna jest od wielkości pomocy de minimis, którą  przedsiębiorca już otrzymał w minionych trzech latach.  

Skorzystanie z gwarancji możliwe jest za pośrednictwem leasingodawcy, który podpisał z BGK umowę w tym zakresie. Obecnie to pięć firm: Millennium Leasing, mLeasing, Pekao Leasing, PKO Leasing oraz Santander Leasing.

Gwarancja de minimis nie jest dotacją pieniężną, ponieważ nie wiąże się z przekazaniem przedsiębiorcy środków finansowych. Dlatego też nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

- Najważniejszą korzyścią leasingu z gwarancją de minimis jest rozszerzenie dostępności finansowania dla wielu przedsiębiorstw. Dodatkowo sama oferta leasingu z gwarancją de minimis jest korzystniejsza w porównaniu z ofertą standardową w zakresie marży, kwoty finansowania, okresu umowy i wymaganych zabezpieczeń – mówi Marcin Balicki, prezes zarządu Millennium Leasing.

Czytaj więcej

Finansowanie leasingu z gwarancją BGK