Pieniądze z KPO dla firm na transformację ekologiczną

Rząd zapowiedział udostępnianie dużym przedsiębiorstwom ponad 1,3 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz redukcję gazów cieplarnianych.

Publikacja: 07.07.2024 10:03

Pieniądze z KPO dla firm na transformację ekologiczną

Foto: Adobe Stock

Wsparcie w formie pożyczek przeznaczone jest dla dużych przedsiębiorstw — informuje na łamach „Rz” Piotr Skwirowski. Kwota pożyczki może sięgać od 1 mln do 50 mln zł. Jej preferencyjne oprocentowanie ma być oparte na stopie oprocentowania 0,3 x WIBOR 3M + 50 pkt baz., nie mniej niż 1,5 proc. w skali roku.

Okres finansowania sięga do 20 lat z możliwością bezkosztowego skrócenia okresu spłaty. Nie będzie wymogu spłaty rat kapitału pożyczki w okresie realizacji inwestycji i ponoszenia nakładów inwestycyjnych, a maksymalny okres karencji spłat kapitału to 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Finansowanie pokryje do 90 proc. kosztów kwalifikowanych projektu netto (z wyłączeniem podatku VAT). Resztę (minimum 10 proc. kosztów kwalifikowanych netto) musi wyłożyć firma.  Pożyczka nie będzie podlegała umorzeniu i będzie udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych lub w formie zaliczek. 

Wnioski będzie można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mają być oceniane na bieżąco i  według kryteriów określonych w Krajowym Planie Odbudowy.  Zakwalifikowanie się do programu pozwoli uzyskać wsparcie na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji przemysłowo-produkcyjnych, urządzeń przemysłowych, instalacji elektroenergetycznych, prowadzące do zmniejszania i racjonalizacji zużycia energii i podniesienia sprawności procesu produkcyjnego.

Wsparcie obejmie też działania zwiększające udział wykorzystania niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych paliw w procesach wytwarzania z zachowaniem najwyższych standardów emisyjnych. W grę wchodzi także zastępowanie niskoefektywnych energetycznie źródeł ciepła wykorzystujących paliwa (stałe, ciekłe, gazowe) lub energię elektryczną źródłami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną oraz termomodernizacja budynków i obiektów wykorzystywanych w procesach przemysłowych.

Pożyczki finansowane z KPO będą mogły wesprzeć także przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych, takich jak budowa i instalacja własnych odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, w tym turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, systemów geotermalnych, pomp ciepła itp. Można będzie dzięki nim sfinansować także budowę magazynów energii w przedsiębiorstwach w powiązaniu z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz budowę bądź modernizację własnych (wewnętrznych) niskoemisyjnych źródeł energii.

Czytaj więcej

300 mln euro na ekologiczne przemiany firm

Wsparcie w formie pożyczek przeznaczone jest dla dużych przedsiębiorstw — informuje na łamach „Rz” Piotr Skwirowski. Kwota pożyczki może sięgać od 1 mln do 50 mln zł. Jej preferencyjne oprocentowanie ma być oparte na stopie oprocentowania 0,3 x WIBOR 3M + 50 pkt baz., nie mniej niż 1,5 proc. w skali roku.

Okres finansowania sięga do 20 lat z możliwością bezkosztowego skrócenia okresu spłaty. Nie będzie wymogu spłaty rat kapitału pożyczki w okresie realizacji inwestycji i ponoszenia nakładów inwestycyjnych, a maksymalny okres karencji spłat kapitału to 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
PARP pomoże polskim firmom wypromować się w Azji
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Finanse
Druga szansa na dofinansowanie inwestycji w branży HoReCa
Finanse
Czy polskie firmy są gotowe na unijny Data Act?
Finanse
KPO: więcej czasu na realizację inwestycji w zakresie wsparcia dla firm
Finanse
Start-upy dostały już miliardy złotych i dostaną więcej