Łatwiej o granty inwestycyjne dla firm z sektora MŚP

Granty na inwestycje ważne dla gospodarki przyznaje MRPiT.
Granty na inwestycje kluczowe dla polskiej gospodarki przyznaje MRPiT. Źródło: Adobe Stock

Rząd chce zachęcić małe i średnie firmy do inwestycji. Dlatego zmienia kryteria dostępu do grantów związanych z inwestycjami.

Chodzi o granty z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii (MRPiT), a dokładnie o dotacje z „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”. Ten rządowy program wspiera inwestycje, których celem jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Inwestor może uzyskać dotację na realizację przedsięwzięcia, które zgodnie z obowiązującymi kryteriami powinno uzyskać status projektu o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej. W ramach programu możliwe jest dofinansowanie zarówno dużych inwestycji strategicznych, jak i średniej wielkości projektów innowacyjnych. Premiowane są przedsięwzięcia adaptujące nowoczesne technologie i przewidujące prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Program sprzyja też nawiązywaniu współpracy sektora gospodarczego z ośrodkami akademickimi.

Kryteria w dół

Kluczowe zmiany, które na wniosek  ministra rozwoju, pracy i technologii przyjęła Rada Ministrów to obniżenie kryteriów ilościowych oceny projektów inwestycyjnych oraz modyfikacja kryteriów jakościowych oceny inwestycji:

  • obniżenie ilościowych kryteriów oceny projektów inwestycyjnych; stosowany powszechnie podział na kategorie przedsiębiorców rozszerzono o przedsiębiorcę rozwijającego się – zatrudniającego mniej niż 1000 pracowników, którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 mln euro, a więc zbyt małego, by konkurować z największymi graczami na rynku; ponadto, wprowadzono niższe wymagania dla reinwestycji, co ma na celu zachęcenie do rozwijania istniejących już zakładów;
  • modyfikacja kryteriów jakościowych oceny inwestycji; zmodyfikowano system funkcjonujących już w programie kryteriów jakościowych oceny inwestycji poprzez jego uproszczenie (zero-jedynkowa ocena spełnienia kryterium jakościowego), doprecyzowanie (wprowadzenie opisu weryfikacji spełnienia kryterium) oraz zbliżenie pod względem treści do rozwiązań funkcjonujących w ramach drugiego instrumentu pobudzania inwestycji – zwolnień podatkowych udzielanych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
CZYTAJ TEŻ: FENG – 7,9 mld euro w nowym programie dla firm

– Wprowadzone do programu zmiany kryteriów, na podstawie których inwestorzy będą mogli ubiegać się o granty, mają na celu zwiększenie ich dostępności, w szczególności dla sektora MŚP. W ten sposób chcemy ich również zachęcić  i wspierać w realizacji planowanych inwestycji na terenie całej Polski – podkreśla Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju, pracy i technologii oraz pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych.

Granty z MRPiT – jak otrzymać dotację?

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji w całości finansowanej z budżetu państwa. Odbywa się to na podstawie umowy zawartej pomiędzy ministrem rozwoju, pracy i technologii a inwestorem. Umowa reguluje w szczególności warunki wypłaty dotacji oraz harmonogram realizacji inwestycji.

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy planujący inwestycje:

  • strategiczne,
  • innowacyjne,
  • centrum usług biznesowych,
  • centrum usług badawczo-rozwojowych B+R.
CZYTAJ TEŻ: Jak wybrać miejsce do inwestowania w Chinach?

Dodatkowo każda inwestycja podlega ocenie zgodnie z kryteriami jakościowymi, określonymi dla danego typu inwestycji. Projekty oceniane są w obszarach rozwoju strukturalnego, naukowego, zrównoważonego terytorialnie, zasobów ludzkich oraz odpowiedzialności społecznej.

Z wnioskiem po granty najpierw do PAIH

Punktem kontaktu dla inwestora jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), która zajmuje się obsługą inwestora na etapie oceny projektu inwestycyjnego. Pierwszym krokiem jest przekazanie przez przedsiębiorcę informacji o projekcie na formularzu aplikacyjnym udostępnianym przez PAIH. Przedstawiciele Agencji udzielają także informacji dotyczących formalnych wymogów udzielenia wsparcia w ramach programu.

Zmiany w „Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” będą obowiązywać do końca 2021 r.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Czynności sprawdzające to nie to samo co kontrola podatkowa.

Czynności sprawdzające a kontrola – czym się różnią?

Elementem rzeczywistości i codzienności każdego przedsiębiorcy są kontakty z urzędem skarbowym. Do tych mniej ...

Potrójne kosmiczne dofinansowanie dla Creotech Instruments

Creotech Instruments zdobyło niemal 26,5 mln zł dofinansowania z NCBR. Konkursowe dotacje spółka wykorzysta ...

Od października wraca normalny tryb płatności podatku od nieruchomości

Tylko do 30 września obowiązuje odroczenie płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj ...

Polska branża motoryzacyjna przeżywa zapaść w eksporcie

W 2020 r. zagraniczna sprzedaż polskiego przemysłu motoryzacyjnego może się skurczyć nawet o jedną ...

Tarcza branżowa – które firmy nie zapłacą składek ZUS?

Jedną z form pomocy dla firm przewidzianej w tarczy branżowej jest zwolnienie ze składki ...

W firmach szybko przybywa pracowników z Białorusi

Coraz więcej Białorusinów przybywa do Polski w celach zarobkowych. Represje reżimu Łukaszenki na obywatelach ...