Będą dotacje dla producentów urządzeń grzewczych

Źródło: Adobe Stock

Małe i średnie, ale też duże firmy będą mogły skorzystać z pieniędzy z nowego konkursu organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dotyczy on urządzeń grzewczych. To część walki ze smogiem.

– Skuteczna walka ze smogiem to jeden z priorytetów rządu – podkreśla Stanisław Krakowski, dyrektor biura prasowego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. I jak dodaje, walka o czyste powietrze to równocześnie możliwość rozwinięcia w Polsce innowacyjnych technologii z korzyścią dla całej gospodarki. Co prawda od początku realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) środki z niego mogły być przeznaczane na współfinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) i innowacyjnych dotyczących opracowania urządzeń, technologii i systemów, których zastosowanie ograniczy występowanie zjawiska niskiej emisji i smogu to jednak teraz powstała specjalna ścieżka tematyczna służąca rozwojowi ekologicznych urządzeń i systemów grzewczych oraz rozwiązań ograniczających zjawisko niskiej emisji.

Pula to 200 mln zł

– Jeszcze w br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zorganizuje konkurs skierowany do producentów urządzeń grzewczych. Jego ogłoszenie nastąpi już wkrótce, bo 8 listopada br. Natomiast nabór wniosków Centrum będzie prowadzić od 9 grudnia br. do 31 marca 2020 r. – zapowiada Krakowski. Zakres tematyczny konkursu jest wynikiem analiz wykonanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz konsultacji z przedstawicielami branży urządzeń i systemów grzewczych. NCBR przeprowadzi konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 POIR tzw. szybka ścieżka. Będą w nim mogli wziąć udział wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości firmy. Jest to więc oferta zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i firm dużych. Wnioskować o dotacje będą też mogły konsorcja, w tym także z udziałem jednostek naukowych. NCBR zaoferuje wnioskodawcom 200 mln zł. Tyle wynosi budżet konkursu.

CZYTAJ TAKŻE: 350 mln zł na innowacje dla MŚP

Pięć obszarów badawczych

Przedsiębiorcy będą mogli realizować prace B+R w ramach pięciu obszarów badawczych. Są to: konstrukcja i instalacja pomp ciepła; pompy ciepła w przemyśle i ciepłownictwie, konstrukcje kotłów, automatyka i systemy sterowania kotłów oraz konstrukcje indywidualnych ogrzewaczy pomieszczeń. W celu zapewnienia szerokiego udziału producentów urządzeń grzewczych w naborze tzw. komitet monitorujący POIR zmodyfikował kryteria wyboru projektów. Wprowadzone zmiany umożliwiają:

– dofinansowanie projektów B+R, których rezultatem jest innowacja produktowa lub procesowa charakteryzująca się nowością co najmniej w skali danego przedsiębiorstwa. W pozostałych konkursach prowadzonych przez NCBR wymagane jest, aby rezultat projektu charakteryzował się nowością co najmniej na skalę polskiego rynku.

– realizację projektu przez konsorcjum składające się z maksymalnie pięciu podmiotów (wymagany udział przedsiębiorstwa). W pozostałych konkursach prowadzonych przez NCBR maksymalnie trzy podmioty mogą wchodzić w skład konsorcjum ubiegającego się o dotacje.

Wprowadzenie tych zmian ma zwiększyć szansę na uzyskanie dofinansowania przedsiębiorstwom, które dotychczas nie realizowały prac B+R i posiadają ograniczone zasoby (techniczne, kadrowe, itp.). Możliwość wspólnej realizacji projektu przez kilka podmiotów pozwoli na zaangażowanie nawet kilku jednostek naukowych do realizacji badań. – W związku z tym dodatkowym, pośrednim efektem realizacji konkursu powinno być również zwiększenie zakresu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży urządzeń i systemów grzewczych a polskimi jednostkami naukowymi – podkreśla Stanisław Krakowski.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Europa za mało korzysta z badań

Europejscy naukowcy zwykle dużo publikują, ale nie mają wynalazków czy patentów – mówi Ingmar ...

Zawalczymy o polskie talenty za granicą

Program Go4Poland – Wybierz Polskę, który organizuje Fundacja GPW, ma teraz na większą skalę ...

153 mln zł na innowacje dla małych i średnich firm ze Śląska

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości rozpoczyna dziś jeden z najbardziej popularnych konkursów o dotacje z regionalnego ...

Nie każdy zestaw będzie opodatkowany jedną stawką VAT

Zestaw przekąsek nie będzie pod względem ekonomicznym jedną, kompleksową całością. Sprzedaż takiego zestawu trzeba ...

Jak zatrudnić prezesa na Białorusi

Polscy przedsiębiorcy są zainteresowani działalnością gospodarczą na Białorusi. Jak wyglądają wybrane aspekty prowadzenia biznesu ...

Fundusze private equity śpią na pieniądzach

Przedsiębiorcy mogą pozyskać finansowanie od funduszy private equity, które mają coraz więcej pieniędzy. Na ...