Będą dotacje dla producentów urządzeń grzewczych

Źródło: Adobe Stock

Małe i średnie, ale też duże firmy będą mogły skorzystać z pieniędzy z nowego konkursu organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dotyczy on urządzeń grzewczych. To część walki ze smogiem.

– Skuteczna walka ze smogiem to jeden z priorytetów rządu – podkreśla Stanisław Krakowski, dyrektor biura prasowego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. I jak dodaje, walka o czyste powietrze to równocześnie możliwość rozwinięcia w Polsce innowacyjnych technologii z korzyścią dla całej gospodarki. Co prawda od początku realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) środki z niego mogły być przeznaczane na współfinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) i innowacyjnych dotyczących opracowania urządzeń, technologii i systemów, których zastosowanie ograniczy występowanie zjawiska niskiej emisji i smogu to jednak teraz powstała specjalna ścieżka tematyczna służąca rozwojowi ekologicznych urządzeń i systemów grzewczych oraz rozwiązań ograniczających zjawisko niskiej emisji.

Pula to 200 mln zł

– Jeszcze w br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zorganizuje konkurs skierowany do producentów urządzeń grzewczych. Jego ogłoszenie nastąpi już wkrótce, bo 8 listopada br. Natomiast nabór wniosków Centrum będzie prowadzić od 9 grudnia br. do 31 marca 2020 r. – zapowiada Krakowski. Zakres tematyczny konkursu jest wynikiem analiz wykonanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz konsultacji z przedstawicielami branży urządzeń i systemów grzewczych. NCBR przeprowadzi konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 POIR tzw. szybka ścieżka. Będą w nim mogli wziąć udział wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości firmy. Jest to więc oferta zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i firm dużych. Wnioskować o dotacje będą też mogły konsorcja, w tym także z udziałem jednostek naukowych. NCBR zaoferuje wnioskodawcom 200 mln zł. Tyle wynosi budżet konkursu.

CZYTAJ TAKŻE: 350 mln zł na innowacje dla MŚP

Pięć obszarów badawczych

Przedsiębiorcy będą mogli realizować prace B+R w ramach pięciu obszarów badawczych. Są to: konstrukcja i instalacja pomp ciepła; pompy ciepła w przemyśle i ciepłownictwie, konstrukcje kotłów, automatyka i systemy sterowania kotłów oraz konstrukcje indywidualnych ogrzewaczy pomieszczeń. W celu zapewnienia szerokiego udziału producentów urządzeń grzewczych w naborze tzw. komitet monitorujący POIR zmodyfikował kryteria wyboru projektów. Wprowadzone zmiany umożliwiają:

– dofinansowanie projektów B+R, których rezultatem jest innowacja produktowa lub procesowa charakteryzująca się nowością co najmniej w skali danego przedsiębiorstwa. W pozostałych konkursach prowadzonych przez NCBR wymagane jest, aby rezultat projektu charakteryzował się nowością co najmniej na skalę polskiego rynku.

– realizację projektu przez konsorcjum składające się z maksymalnie pięciu podmiotów (wymagany udział przedsiębiorstwa). W pozostałych konkursach prowadzonych przez NCBR maksymalnie trzy podmioty mogą wchodzić w skład konsorcjum ubiegającego się o dotacje.

Wprowadzenie tych zmian ma zwiększyć szansę na uzyskanie dofinansowania przedsiębiorstwom, które dotychczas nie realizowały prac B+R i posiadają ograniczone zasoby (techniczne, kadrowe, itp.). Możliwość wspólnej realizacji projektu przez kilka podmiotów pozwoli na zaangażowanie nawet kilku jednostek naukowych do realizacji badań. – W związku z tym dodatkowym, pośrednim efektem realizacji konkursu powinno być również zwiększenie zakresu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży urządzeń i systemów grzewczych a polskimi jednostkami naukowymi – podkreśla Stanisław Krakowski.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Wiele sposobów, aby trafić na EXPO 2020 w Dubaju

Misje handlowe, sponsoring, stoiska na targach – to propozycje dla firm, które chcą wykorzystać ...

Eksport poza UE nie taki straszny jak go malują

W Polsce działa łącznie ponad 2 mln przedsiębiorstw, a jedynie 17 tys. z nich ...

Dla kogo dopłata do pensji? Nie dla wszystkich

Jednym z najszerzej komentowanych „dobrodziejstw” specustawy związanej z pandemią koronawirusa jest możliwość obniżenia czasu ...

Koronawirus. Co daje tarcza antykryzysowa 2.0

Prezydent podpisał drugą specustawę związaną z pandemią koronawirusa. Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw wejdzie ...

Jak założyć własny biznes w Chinach?

Myśląc o biznesowej ekspansji do Państwa Środka już na samym początku trzeba rozstrzygnąć jakiego ...