Polski Fundusz Rozwoju (PFR) opublikował na swej stronie komunikat informujący, że termin dostarczenia do banków dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski w ramach programu rządowego ,,Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” przedłużono do 31 stycznia 2021 r.

CZYTAJ TEŻ: E-winiety w Czechach na autostradach od początku 2021 r.

Bank nie jest zobowiązany do natychmiastowej weryfikacji poprawności  dokumentów przekazywanych przez przedsiębiorców. Będzie ona dokonywana w I kwartale 2021 r.

Jakie dokumenty należy złożyć do banku?

Dokumenty należy dostarczyć do banku, za pośrednictwem którego zawarto umowę subwencji finansowej.

Jeśli reprezentacja w firmie jest jednoosobowa lub wniosek składał osobiście właściciel należy złożyć:

  • pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), aktualne na dzień dostarczenia lub z dnia poprzedniego.

Jeśli reprezentacja w firmie jest wieloosobowa lub osoba trzecia działa w imieniu firmy (osoba inna niż umocowana według KRS lub CEiDG) należy złożyć:

  • pełny odpis z KRS lub wyciąg z CEiDG (aktualne na dzień dostarczenia lub z dnia poprzedniego);
  • dodatkowo pełnomocnictwo albo oświadczenia podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z reprezentacją firmy.
CZYTAJ TEŻ: Które firmy muszą wymienić kasy fiskalne od stycznia 2021 r.?

Obowiązku tego przedsiębiorstwa nie powinny lekceważyć, ponieważ w razie niezłożenia dokumentów zostaną wezwane przez PFR do zwrotu subwencji.