Program „Kompetencje dla sektorów” – kto może skorzystać?

Sektorowe rady ds. kompetencji - ich działalność finansuje PARP.
PARP finansuje działalność sektorowych rad ds. kompetencji. Źródło: Adobe Stock

Sektorowe rady ds. kompetencji, których działalność finansuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, mają identyfikować luki kompetencyjne na rynku pracy, a następnie skuteczne je zmniejszać z korzyścią dla gospodarki.

Od 2016 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) razem z partnerami gospodarczymi i społecznymi buduje system sektorowych rad ds. kompetencji. To odpowiedź na identyfikowane przez agencję i przedsiębiorców coraz większe problemy związane z pozyskiwaniem pracowników o odpowiednich kompetencjach. Na polskim i szerzej, europejskim, rynku pracy obserwuje się ciągłe niedopasowanie kwalifikacji kadry pracowniczej do wymagań rynku pracy. Działalność rad, których aktualnie jest 17, to inicjatywy oddolne poszczególnych sektorów gospodarki. Rady wydają tzw. rekomendacje, w których opisują potrzeby kompetencyjne przedsiębiorców z danego sektora.

PARP finansuje działalność rad sektorowych. Środki na ten cel pochodzą z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Agencja przekazuje też przedsiębiorcom z danego sektora środki na dofinansowanie szkoleń i doradztwa w zidentyfikowanych przez rady obszarach deficytów. Agencja zachęca także sektory, aby tworzyły swoje rady.

Pomoc w pandemii

Aktualnie działania te mają też charakter niwelujący skutki pandemii koronawirusa. Podczas jej trwania sytuacja wielu branż się pogorszyła. Dlatego podjęto decyzję o przygotowaniu wsparcia dla mikro-, małych, średnich i (w niektórych z sektorów związanych z reindustrializacją) dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa, które ma na celu likwidację skutków pandemii. To pomoc będąca efektem wielostopniowych negocjacji, w które zaangażowane były rady sektorowe, PARP, Ministerstwo Rozwoju, Technologii i Pracy oraz instytucja zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. W ich wyniku zdiagnozowano najpilniejsze potrzeby sektorów oraz określono ich zakres merytoryczny.

– Zdiagnozowaliśmy najpilniejsze potrzeby poszczególnych branż i dzięki temu określiliśmy zakres merytoryczny wsparcia kadr w 13 sektorach gospodarki. Z naszych rozmów wynika m.in. to, że kryzys wywołany pandemią postawił przedsiębiorców w sytuacji, która wymaga zmian w prowadzonych biznesach, stosowania nowych narzędzi i modeli biznesowych. Rady sygnalizują, że istnieje pilna potrzeba wzmocnienia kompetencji m.in. z zakresu zarządzania ryzykiem oraz wsparcia w zakresie korzystania z tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy z wielu sektorów w przyspieszonym tempie uczą się technologii cyfrowych i narzędzi online do sprzedaży czy obsługi klientów – mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP. Przedstawiciele agencji rozmawiali z radami nie tylko o tym, jakich kompetencji sektory potrzebują najpilniej, ale także o tym, jakie kompetencje mogą być niezbędne w rzeczywistości gospodarczej, która nastąpi po ustaniu albo unormowaniu stanu epidemii, i jakie środki finansowe są na to potrzebne.

W odpowiedzi na sygnały od przedstawicieli branż powstała oferta specjalnych szkoleń i doradztwa. Wspólnym mianownikiem programu „Kompetencje dla sektorów – zadanie Covid-19” są zagadnienia związane m.in. z efektywną pracą zdalną i zarządzaniem kryzysowym, czy np. cyberbezpieczeństwem. Wiele szkoleń poświęconych jest również odpowiedniemu korzystaniu z dostępnych technologii. Budżet całego przedsięwzięcia wynosi ok. 60 mln zł, a termin zgłaszania się upływa w zależności od branży 11 lub 23 grudnia br. W branżach finansowej i motoryzacyjnej nabór już się zakończył.

– Warto wspomnieć, że wsparcie w tym projekcie mogą otrzymać również duże firmy, pod warunkiem że działają w sektorach przemysłowych związanych z reindustrializacją. Są nimi sektory: IT, motoryzacji, chemiczny, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości oraz lotniczo-kosmiczny. Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. wartości netto usług rozwojowych. Dzięki systemowi refundacyjno-zaliczkowemu część środków firmy mogą otrzymać przed opłaceniem usługi. Aby skorzystać ze wsparcia, przedsiębiorcy powinni wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na naszej stronie – zachęca szefowa PARP.

– Liczymy na to, że dzięki temu firmy poczują się stabilniej w tym niepewnym czasie, a nowe kompetencje przyczynią się do płynnej gotowości do realizowania zadań zawodowych w obecnie panujących warunkach – dodaje Oleszczuk.

Rada programowa ds. kompetencji

Kluczowym elementem całego systemu rad ds. kompetencji jest Rada Programowa ds. Kompetencji. W jej skład wchodzą przedstawiciele ministerstw i partnerów kluczowych dla rozwoju kwalifikacji, którzy wpływają na dostępność poszukiwanych kwalifikacji na rynku, czyli przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych, uczelni, szkół, zakładów doskonalenia zawodowego, organizacji przedsiębiorców.

Rada pełni rolę koordynacyjną w całym systemie rad ds. kompetencji. Wspiera działanie samych rad, udzielając im wsparcia w funkcjonowaniu oraz identyfikując narzędzia, które mogą wykorzystywać w swojej pracy. Celem Rady jest tworzenie ram do dostosowania kształcenia do zapotrzebowania gospodarki, w szczególności przez włączanie przedsiębiorców będących pracodawcami w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy oraz stwarzanie warunków do aktywnej współpracy przedsiębiorców z poszczególnych sektorów gospodarki z uczelniami oraz podmiotami z systemu oświaty.

Rada Programowa jest miejscem wymiany myśli i doświadczeń związanych z prognozowaniem i zaspokajaniem potrzeb kompetencyjnych w Polsce.

Materiał powstał we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Od października wraca normalny tryb płatności podatku od nieruchomości

Tylko do 30 września obowiązuje odroczenie płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj ...

Coraz mniej gotówki na e-zakupach

Już niemal co drugi klient banku w Polsce robi zakupy przez internet (45 proc.). ...

Zaległości przedsiębiorstw rosną.

Zaległości – potężne problemy firm z płynnością finansową

Zaległości przedsiębiorstw w 2020 r. wyniosły ponad 33,5 mld zł. To o 4 proc. ...

Specjaliści IT są w cenie.

Komu najlepiej płacą w IT? Specjaliści od Big Data w cenie

Przekształcanie danych w informacje biznesowe, analiza i zarządzanie nimi to dziś jedna z najbardziej ...

Koniec wsparcia Windows 7 lada dzień. Hakerzy zacierają ręce

Po dziesięciu latach Microsoft kończy ze wsparciem Windows 7. Od 15 stycznia 2020 r. ...

Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: miejsce urlopu

Pracodawca może zapytać pracownika gdzie spędził urlop jeśli celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa ...