Pomoc dla nowych grup firm. To m.in. fryzjerzy i kosmetyczki

Pomoc dla firm rozszerzono o kolejnych 17 kodów PKD.
Pomoc dla firm to m.in. dopłata do wynagrodzenia dla zatrudnionych osób w wysokości 2 tys. zł prze 3 miesiące. Źródło: Adobe Stock

Przedłużono pomoc dla poszkodowanych pandemią firm nowelizując rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Ma do nich trafić 10 mld zł, które będą wypłacane za marzec i kwiecień.

Rząd określa, że pomoc trafi nawet do 420 tys. firm. Listę beneficjentów pomocy rozszerzono o 17 kodów PKD. Na pomoc z tarczy mogą liczyć m.in.  salony kosmetyczne, fryzjerzy, salony meblowe, sklepy z zabawkami.  

CZYTAJ TEŻ: Tarcza 7.0 już obowiązuje. Co oznacza dla firm?

O wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność oznaczoną wymienionymi kodami PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) będą mogli ubiegać się od 26 kwietnia 2021 r.(dofinansowanie wynagrodzenia i dotacje) oraz od 4 maja 2021 r. (w zakresie świadczenia postojowego oraz zwolnień ze składek ZUS).  Wzięto również pod uwagę, że część przedsiębiorców nie miała zaktualizowanych danych dotyczących prowadzonej działalności w rejestrach publicznych. Dlatego też, termin weryfikacji kodów PKD przesunięto na 31 marca 2021 r.

Ile branż skorzysta z tarczy antykryzysowej?

Łącznie pomocą z tarczy zostaną objęte 63 branże (kody PKD) najbardziej poszkodowane przez pandemie. Kody PKD obowiązujące już wcześniej to:

47.71.Z 56.30.Z 85.51.Z 90.04.Z 96.04.Z
47.72.Z 59.11.Z 85.52.Z 91.02.Z 55.10.Z
47.81.Z 59.12.Z 85.53.Z  93.11.Z 55.20.Z,
47.82.Z 59.13.Z 85.59.A 93.13.Z 55.30.Z
47.89.Z 59.20.Z 85.59.B 93.19.Z 79.11.A,
49.39.Z 59.14.Z 86.10.Z 93.21.Z 79.12.Z
56.10.A 74.20.Z 86.90.A 93.29.A
56.10.B 77.21.Z 86.90.D 93.29.B
56.21.Z 79.90.A 90.01.Z 93.29.Z
56.29.Z 82.30.Z 90.02.Z 96.01.Z

 

A 17 nowo dodanych kodów PKD to:

47.41.Z 47.52.Z 47.64.Z 51.10.Z 96.09.Z
47.42.Z 47.53.Z 47.65.Z 77.29.Z
47.43.Z 47.54.Z 47.75.Z 77.39.Z
47.51.Z 47.59.Z 47.77.Z 96.02.Z

 

Oceny spełnienia warunków dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na 31 marzec 2021 r. Przedsiębiorca musi również wykazać minimum 40 proc. spadek przychodów w jednym z trzech, dwóch lub jednym miesiącu poprzedzających złożenie wniosku lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. W rozporządzenie dodano również luty 2020 r., czyli miesiąc kiedy gospodarka funkcjonowała jeszcze normalnie, bez ograniczeń.

CZYTAJ TEŻ: Tarcza finansowa 2.0 – kto i jak może sięgnąć po subwencję?

Wnioski o przyznanie świadczenia na ochronę miejsc pracy (zwolnienie z ZUS oraz dopłatę do wynagrodzeń) można składać do 30 czerwca 2021 r. Natomiast wnioski na dotacje można składać do 31 sierpnia 2021r.

Na jakiego rodzaju pomoc mogą liczyć firmy?

Formy pomocy to:

  • zwolnienie ze składek ZUS za marzec i kwiecień. Zwolnieniem zostaną objęte składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych;
  • dopłatę do wynagrodzenia dla zatrudnionych osób w wysokości 2 tys. zł przez okres 3 miesięcy. Świadczenie na ochronę miejsc pracy będzie wypłacane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz na podstawie umowy zlecenia za pracowników, od których odprowadzane są składki na ZUS;
  • świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • dotację dla mikro i małych przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Firmy nie są gotowe na nagłą automatyzację

Epidemia koronawirusa postawiła przedsiębiorców przed koniecznością szybszej robotyzacji i automatyzacji. Tymczasem ponad dwie trzecie ...

Polityka nowej szansy – ratunkiem dla przedsiębiorców?

Dziś wchodzą w życie przepisy ratujące przedsiębiorców w kłopotach. Chodzi o ustawę o udzielaniu ...

Luka płatnicza to coraz większy problem dla biznesu

Pandemia zauważalnie powiększyła lukę płatniczą. Ta w sektorze publicznym wynosi już 20 dni, a ...

Przedsiębiorcy zyskali czas na wybór sposobu rozliczeń z fiskusem

Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają więcej czasu na wybór ...

Uzupełnij swoje dane o rachunek bankowy. Inaczej możesz mieć kłopoty

Przedsiębiorcy, którzy nie podali w zgłoszeniu rejestracyjnym działalności gospodarczej lub w urzędzie skarbowym firmowego ...

Resort rozwoju wyjaśnia jak ustalać wysokość spadku obrotów gospodarczych

Ministerstwo wydało objaśnienia prawne w przedmiocie ustalania wysokości spadku obrotów gospodarczych na potrzebę skorzystania ...