Niezbędnik przedsiębiorcy. Sprzedaż auta po zamknięciu biznesu. Rozliczenie faktur sprzed lat. Ulga na ekspansję. Amortyzacja sezonowa

• Kilka ważnych interpretacji podatkowych: o skutkach sprzedaży auta, które zostało wykupione z leasingu * o tym, czy można rozliczyć na bieżąco w kosztach faktury sprzed kilku lat * o nowej podatkowej uldze na ekspansję;

• Kalkulator Polskiego Ładu nie dla przedsiębiorcy;

• Jak amortyzować sezonowy biznes i co lepiej zrobić po sezonie: zawiesić czy zamknąć działalność gospodarczą?

• Terminy na ten tydzień.

Publikacja: 07.08.2022 22:12

Niezbędnik przedsiębiorcy. Sprzedaż auta po zamknięciu biznesu. Rozliczenie faktur sprzed lat. Ulga na ekspansję. Amortyzacja sezonowa

Foto: Adobe Stock

Sprzedaż samochodu z PIT nawet po zamknięciu firmy

Jeszcze niedawno wykupiony z leasingu firmowy samochód, który następnie został przeznaczony na prywatne potrzeby, można było sprzedać bez PIT nawet po pół roku. Ale to już historia. Od 1 stycznia 2022 r. jest inaczej. Przedsiębiorca, który wykupi auto po leasingu i przeznaczy je na osobiste cele, musi rozliczyć jego sprzedaż w biznesie (chyba że zaczeka sześć lat), a od dochodu z transakcji zapłacić PIT.

Okazuje się, że podatku nie da się uniknąć nawet po zamknięciu firmy. W wydanej interpretacji (nr interpretacji 0114-KDIP3-2.4011.535.2022.2.MJ) skarbówka przypomniała, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy o PIT (obowiązującym od 1 stycznia) kwota uzyskana ze sprzedaży samochodu wykorzystywanego w biznesie na podstawie umowy leasingu operacyjnego jest przychodem z działalności gospodarczej. Przedsiębiorca wykorzystywał auto w swojej firmie, nie może więc rozliczyć jego sprzedaży tak jak transakcji prywatnej (czyli po pół roku bez podatku). Musi wykazać przychód z działalności, chociaż już ją zlikwidował.

Na starych zasadach można rozliczyć tylko auta wykupione z leasingu do końca 2021 r.

Czytaj więcej

Były przedsiębiorca musi opodatkować sprzedaż auta

Kiedy rozliczyć stare faktury od księgowej

Faktur sprzed kilku lat, a opłaconych dopiero po sądowym wyroku nie można rozliczać na bieżąco w kosztach - uznała skarbówka.

O interpretację wystąpiła spółka, która w kwietniu 2019 r. wypowiedziała umowę biuru rachunkowemu z powodu utraty zaufania i przestała płacić wynagrodzenie. Biuro uważało jednak, że zgodnie z umową o świadczenie usług rozwiąże się ona dopiero z końcem roku kalendarzowego. Nadal wystawiało więc faktury za gotowość do świadczenia usług, które nie były już wykonywane. Spółka nie księgowała faktur, uważając, że są bezzasadne. Nie ujęła ich również w kosztach jako rezerwy czy bierne rozliczenia międzyokresowe. Sprawa trafiła do sądu, który zasądził na rzecz biura księgowego zapłatę ze spornych faktur.

Spółka uregulowała należności za okres maj-grudzień 2019 r. Zamierza zaliczyć je do podatkowych kosztów. Twierdzi, że są to tzw. koszty pośrednie i powinny być rozliczone w 2022 r.

W interpretacji podatkowej wydanej na wniosek spółki (nr 0111-KDIB1-1.4010.257.2022.3.AND) skarbówka potwierdziła, że wydatki na usługi księgowe należy kwalifikować do kosztów pośrednich, ale miała inne stanowisko w kwestii momentu zaliczenia wydatków do podatkowych kosztów. Podkreśliła, że z zawartej z biurem umowy wynikał sześciomiesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego roku kalendarzowego. Spółka błędnie przyjęła, że umowa została rozwiązana ze skutkiem na dzień doręczenia wypowiedzenia. Wystawiane przez biuro faktury powinny więc być ujęte w kosztach uzyskania przychodu w 2019 r.

Czytaj więcej

Czy faktury sprzed kilku lat można rozliczyć na bieżąco w kosztach

Wydatki na ekspansję w internecie pomniejszą przychód

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia przepisami Polskiego Ładu, wydatki na promocję, które są kosztem uzyskania przychodów, można dodatkowo odliczyć od dochodu. Do 1 mln zł rocznie. Skarbówka potwierdza, że preferencja przysługuje także wtedy, gdy firma reklamuje się w internecie.

O interpretację wystąpiła spółka, która chce wprowadzić na rynek nowy produkt – budkę akustyczną. Chce go wypromować w internecie różnymi sposobami, m.in. za pomocą wyświetlania linków w wynikach wyszukiwarki oraz precyzyjnie kierowanych reklam graficznych i tekstowych. Na promocję poniesie wiele wydatków, wśród których jest prowizja uzależniona od obrotów pobierana przez portale.

Fiskus zgodził się, że prowadzona w internecie kampania reklamowa mieści się w katalogu działań promocyjno-informacyjnych, objętych nową ulgą na ekspansję. Dotyczy to też prowizji od sprzedaży, której uiszczenie jest warunkiem reklamowania produktów za pośrednictwem określonych portali. To także koszt poniesiony w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży wytworzonych produktów (nr 0111-KDIB1-1.4010.188.2022.2.BS).

Czytaj więcej

Reklama w internecie podlega nowej uldze z Polskiego Ładu

Przedsiębiorcy nadal bez kalkulatora

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą czekają na swoją wersję kalkulatora Polskiego Ładu, choć Ministerstwo Finansów udostępniło już drugą wersję tego narzędzia dla pracowników i zleceniobiorców, tym razem wzbogaconą o nowe funkcje. Kalkulator pomaga obliczyć, w jaki sposób wprowadzone w tym roku zmiany wpłyną na wynagrodzenia netto. Można też porównać tegoroczne pensje z otrzymywanymi w 2021 r. Teraz da się obliczyć zarówno jednoczesne świadczenie dwóch umów o pracę, jak i umowy o pracę i umowy zlecenia.

Kalkulator miał pomóc przedsiębiorcom w podjęciu decyzji, czy warto zmieniać formę opodatkowania w trakcie roku tj. wybrać opodatkowanie według skali zamiast ryczałtu. MF obiecywało, że narzędzie przygotuje do końca lipca, ale wciąż go nie ma. Tymczasem przedsiębiorcy muszą zdecydować o zmianie formy opodatkowania do 22 sierpnia.

Czytaj więcej

Podatkowy kalkulator Polskiego Ładu 2.0: przedsiębiorcy wciąż muszą liczyć sami

Domki, kajaki, żaglówki, szybowce - jak amortyzować

Jeżeli firmowe środki trwałe to sprzęt wykorzystywany jedynie w wakacje, to tylko w tym okresie można go amortyzować. Miesięczny odpis można wyliczyć na dwa sposoby: dzieląc roczną kwotę amortyzacji przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku.

Przy pierwszej metodzie wysokość odpisów zaliczanych do podatkowych kosztów będzie taka sama jak przy amortyzacji przez cały rok. Przy drugiej rozliczenie kosztów znacznie się wydłuży.  Decyzja w sprawie wyboru metody naliczania odpisów należy do przedsiębiorcy, ale bez względu na wybór metody sezonowy środek trwały amortyzujemy tylko w miesiącach jego wykorzystywania.

Uwaga - nie ma co się spieszyć z amortyzacją, jeśli firma ma podatkowe straty. I jest ryzyko, że nie zdąży ich rozliczyć przez pięć lat.

Czytaj więcej

Jak amortyzować sezonowy biznes

Czy opłaca się zamknąć firmę po sezonie?

Zakończenie działalności, czyli wyrejestrowanie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie opłaca się mikroprzedsiębiorcy - mówi radca prawny Andrzej Radzisław, specjalista od ubezpieczeń społecznych. Dlaczego? Bo aby ponownie skorzystać z płacenia ulgowych składek do ZUS, trzeba będzie czekać aż pięć lat. Najbardziej więc opłaca się kontynuować działalność. Warto wtedy poszukać nowych kontrahentów, klientów czy usługobiorców. Jeśli nie jest to możliwe od razu, lepiej działalność zawiesić na miesiąc czy dwa.

Wtedy nie płaci się składek do ZUS. Trzeba jednak pamiętać, że zarówno po wyrejestrowaniu działalności, jak i jej zawieszeniu po 30 dniach wygasa ubezpieczenie zdrowotne. Należy wówczas poszukać sobie innego tytułu do ubezpieczenia, aby nie zwracać z własnej kieszeni np. kosztów leczenia w szpitalu. Można też dobrowolnie ubezpieczyć się w NFZ, ale za niemałą składkę - za lipiec, sierpień, wrzesień 2022 r. uiszcza się po 590,95 zł.

Jeśli zawieszenie następuje w trakcie miesiąca, pamiętajmy o proporcjonalnym zmniejszeniu składek na ZUS. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne płaci się w pełnej wysokości za dany miesiąc, nawet gdy działalność była prowadzona tylko przez jeden dzień.

Zawieszenie działalności nie wstrzymuje jednak biegu półrocznego okresu preferencyjnego opłacania składek, gdy nie płaci się na ubezpieczenie społeczne w ZUS (trzeba jednak płacić co miesiąc składkę zdrowotną).

Czytaj więcej

Koniec sezonu w firmie i co dalej, zawiesić czy zamknąć

WAŻNE TERMINY I WSKAŹNIKI

8 sierpnia

PONIEDZIAŁEK

√ zapłacić podatek dochodowy w formie karty podatkowej za lipiec 2022 r.

√ zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy od należności wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT), pobranego w lipcu 2022 r.

√ wpłacić zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lipcu 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

√ przekazać (płatnik podatnikowi) informację CIT-7 o wysokości pobranego w lipcu 2022 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

√ zapłacić (spółka przejmująca) zryczałtowany podatek od dochodu uzyskanego w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, pobranego w lipcu 2022 r.

√ złożyć PIT-NZ i PIT-NZS - deklaracje o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za lipiec 2022 r. oraz wpłacić podatek należny wynikający z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do lipca 2022 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w lipcu 2022 r.

√ złożyć CIT-NZ - deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za lipiec 2022 r. oraz wpłacić podatek należny wykazany w tej deklaracji

Sprzedaż samochodu z PIT nawet po zamknięciu firmy

Jeszcze niedawno wykupiony z leasingu firmowy samochód, który następnie został przeznaczony na prywatne potrzeby, można było sprzedać bez PIT nawet po pół roku. Ale to już historia. Od 1 stycznia 2022 r. jest inaczej. Przedsiębiorca, który wykupi auto po leasingu i przeznaczy je na osobiste cele, musi rozliczyć jego sprzedaż w biznesie (chyba że zaczeka sześć lat), a od dochodu z transakcji zapłacić PIT.

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: Kompensata składki zdrowotnej a ulga w PIT * Zdalny pracownik w innym kraju - co z podatkami * Sponsoring koni i jeźdźców * Skutki afery wizowej na rynku * Ubezpieczenie od cyberataku
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: jak rozliczyć zaliczkę na auto * opodatkowanie najmu ryczałtem * fiskus woli ekoinwestycje niż pomoc dla Ukrainy * mieszkanie dla cudzoziemców w kosztach * wakacyjny bonus i zwrot za sanatorium a składki ZUS
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: ZUS o odszkodowaniu i umorzonej lojalce * Okulary w kosztach * Jeszcze o KSeF * Płaca minimum w 2024
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: Rejestracja auta i smakołyki dla załogi a KUP * Czy można odliczyć zwrot za dojazdy do biura pracownika zdalnego? * Jak zakończyć home office? * Anioły biznesu już nie tak hojne
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: Podatki, płace i składki - zmiany od 1 września * Grunt dla firm na własność * Zakaz amortyzacji a biznes w domu jednorodzinnym * Soczewki i jubileuszowa impreza w kosztach firmy * Sztuczna inteligencja wyzwaniem dla kadr
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: Pies i konsola do gier w kosztach biznesu? * Można wrócić na Mały ZUS plus * Rozliczenie auta zarejestrowanego na osobę fizyczną * Czy czeka nas fala upadłości? * Takie firmy cierpią najbardziej