Przejście z ryczałtu na skalę – tylko do 22 sierpnia

Przedsiębiorcy na ryczałcie, którzy chcą zmienić formę opodatkowania w trakcie roku podatkowego, do 22 sierpnia 2022 roku muszą złożyć pisemne oświadczenie w urzędzie skarbowym o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem przychodów osiągniętych od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku. Wówczas od 1 lipca będą opodatkowani według skali, czyli według stawek: 12 procent i 32 procent.

Komu opłaca się taka zmiana? Trzeba przyjrzeć się przede wszystkim, jakie będą przewidywane przychody za 2022 rok oraz jakie będą koszty. Istotna jest także obecna stawka ryczałtu.

- Jeśli ktoś płaci 17 lub 15 procent ryczałtu, to obniżka PIT do 12 procent może być dla niego zachętą do przejścia z ryczałtu na skalę. Jeśli jednak ktoś rozlicza ryczałt według stawki np. 5,5 procent, to rachunek będzie już zupełnie inny – wyjaśnia Grzegorz Grochowina, szef zespołu zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym KPMG w Polsce.

Zdaniem Grochowiny, przedsiębiorca musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wysokość jego przychodów jest na tyle stała, że jest w stanie przewidzieć, ile wyniesie roczna kwota. – Jeśli teraz, w połowie roku, trudno jest prognozować wysokość rocznych przychodów, to lepiej zaczekać z decyzją o zmianie do końca roku – radzi ekspert KPMG.

Czytaj więcej

Chcesz przejść na skalę w trakcie roku? Masz czas do 22 sierpnia

Porsche może być niezbędne w działalności gospodarczej

Przedsiębiorca budowlany, świadczący usługi w Polsce i Niemczech, wskazał, że w firmie korzysta z samochodu Porsche Cayman (dwumiejscowe auto sportowe). Samochód jest środkiem trwałym, został zgłoszony fiskusowi przez formularz VAT-26 i jest dla niego prowadzona ewidencja przebiegu do celów PIT i VAT.

Przedsiębiorca twierdzi, że Porsche wykorzystuje wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej – wprowadził regulamin, który wyklucza użycie firmowego Porsche do celów niezwiązanych z działalnością. Podatnik chciał wiedzieć, czy ma prawo do odliczenia VAT od Porsche.

Skarbówka uznała, że nie, gdyż sposób wykorzystania samochodu i nadzór kontrolny określony w regulaminie, jest do tego niewystarczający. Już samo parkowanie auta w miejscu zamieszkania, co do zasady, pozwala na potencjalne wykorzystanie go do celów prywatnych – wskazał fiskus.

Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. W jego ocenie parkowanie czy garażowanie auta firmowego w miejscu zamieszkania nie dyskwalifikuje możliwości pełnego odliczenia VAT. Zwłaszcza jeżeli miejsce zamieszkania jest jednocześnie siedzibą przedsiębiorstwa i potrzeba dysponowania pojazdem „w każdym czasie" jest podyktowana specyfiką prowadzonej działalności. A zdaniem WSA specyfika działalności skarżącego wymaga, aby miał pod ręką pojazd służbowy, którym dojeżdża do miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i zagranicą tj. w Niemczech.

WSA wskazał, że możliwość pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami eksploatacyjnymi pojazdu nie może być warunkowana istnieniem czy nieistnieniem potencjalnej nawet, możliwości wykorzystania auta dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika.

Czytaj więcej

Sąd: samochód z górnej półki w jednoosobowej firmie z pełnym odliczeniem VAT

PIT wspólnika może być zapłacony z konta spółki jawnej

Podatnik, udziałowiec spółki jawnej, zapytał fiskusa o sposób wpłaty podatku PIT od prowadzonej przez siebie działalności. Wskazał, że, tak jak pozostali udziałowcy, zlecił księgowości w spółce wyliczanie kwot podatku od osiąganego przez siebie dochodu i wydał polecenie, by podatek ten był płacony z konta spółki. Takie działanie ma bowiem wyłącznie charakter techniczny.

Fiskus uznał, że byłoby to możliwe, gdyby kwota podatku nie przekraczała 1000 zł, zgodnie z art. 62b ordynacji podatkowej. W tym przypadku była to wyższa kwota.

Podatnik zaskarżył decyzję skarbówki do sądu i wygrał. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że art. 62b ordynacji podatkowej odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której zapłaty podatku dokonuje inna osoba niż podatnik. Nie dotyczy zaś zapłaty podatku przez podatnika, który jedynie wyręczył się w tej czynności inną osobą.

W ocenie sądu w takim przypadku ta osoba dokonuje czynności technicznej, tj. wpłaca podatek za podatnika, działa jedynie jako „przekaziciel środków podatnika". Sąd zastrzegł jednak, że warunkiem osiągnięcia skutku zapłaty jest to, by proces wyręczenia się miał charakter wyłącznie techniczny.

Czytaj więcej

Można płacić PIT z konta spółki jawnej bez względu na kwotę

Rząd szykuje SLIM VAT 3. Co się zmieni?

To kolejna nowelizacja w VAT, która ma uprościć procedury i ułatwić życie podatnikom. Jedną z najważniejszych zmian jest zwiększenie kwoty limitu, od którego zależy status tzw. małego podatnika w VAT. Od 2023 r. ma on wzrosnąć z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Po takiej zmianie więcej podatników będzie mogło korzystać z metody kasowej, tj. rozliczać VAT, dopiero gdy nastąpi płatność od klienta, a także składać deklaracje za okresy kwartalne. Może to ograniczyć negatywne skutki coraz częstszych zatorów płatniczych.

Inna z ważnych zmian zakłada zniesienie obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty zaliczki w tym samym okresie rozliczeniowym (w tym samym miesiącu), w którym powstał obowiązek podatkowy (np. w którym sprzedał towar).

Pakiet SLIM VAT ma także poprawić płynność finansową firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności. Środkami z rachunku VAT będzie można opłacić m.in. podatek od sprzedaży detalicznej, podatek tonażowy, opłatę cukrową i opłatę od „małpek".

Czytaj więcej

Slim VAT 3 to kolejne ułatwienie w rozliczaniu podatku

WAŻNE TERMINY

16 sierpnia

WTOREK

√ wpłacić składki do ZUS za lipiec 2022 r. – dotyczy płatników posiadających osobowość prawną

√ wpłacić podatek od nieruchomości i podatek leśny za sierpień 2022 r. – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej

√ dokonać wpłaty do PPK