Niezbędnik przedsiębiorcy. Czas decyzji: ryczałt czy skala. Ubrania w kosztach? Jak płacić mniej dzięki sponsoringowi. Instrukcja ulgi na złe długi.

• Ryczałt czy skala? Najważniejsze za i przeciw w ostatnim dniu na decyzję.

• Jak skorzystać z ulgi na „złe długi” i sprzedać wierzytelność.

• Garnitur w kosztach działalności, czy jednak nie? Kolejna interpretacja fiskusa.

• Wydać 100 złotych, odliczyć 150. Instrukcja ulgi na sponsoring.

• Co z podatkiem, gdy mieszkanie z firmowego staje się prywatnym.

• Na koniec – ważne terminy i wskaźniki na ten tydzień.

Publikacja: 21.08.2022 21:28

Niezbędnik przedsiębiorcy. Czas decyzji: ryczałt czy skala. Ubrania w kosztach? Jak płacić mniej dzięki sponsoringowi. Instrukcja ulgi na złe długi.

Foto: Adobe Stock

Ryczałt czy skala? Najważniejsze za i przeciw

Dziś - poniedziałek 22 sierpnia – jest ostatni dzień na decyzję o zmianie formy opodatkowania: ryczałt lub skala. Oto, co wziąć pod uwagę, nim się ją podejmie:

1. Przedsiębiorca, który wybierze skalę, pierwszą połowę 2022 r. rozlicza ryczałtem (PIT-28), a drugą - według skali (PIT-36). Przy dochodach powyżej 20 tys. zł. wejdzie w drugi próg i dotknie go 32 proc. stawka PIT.

2. Na ryczałcie podatek liczymy od przychodu, bez kwoty wolnej. Stawki zależą zaś od tego, co robimy. Na przykład lekarz płaci 14 proc., a właściciel firmy reklamowej 15 proc. Tylko, że z początkiem wakacji najniższa stawka PIT zmalała z 17 do 12 proc.

3. Koszty działalności: na ryczałcie ich nie odliczamy, na skali zyskamy taką możliwość dla drugiej połowy roku. Jeśli w planach są większe zakupy do firmy – komputer, samochód, meble – przejście na skalę doda do nich więcej korzyści, podatkowych.

4. Niższy podatek, czy większe wpłaty do ZUS: składkę zdrowotną wylicza się różnie, dla różnych form opodatkowania. Na skali - od dochodu, wynosi 9 proc. Ryczałtowcy płacą zaś w zależności od przychodu.

5. Ulgi. Rozliczając się na skali, każde dziecko daje mniejszy PIT. Na ryczałcie nie, ale można odliczyć połowę składek zdrowotnych od przychodu. Czego z kolei nie można na skali.

6. Ale... zmiana ryczałtu na skalę w połowie roku nie daje prawa do wspólnego opodatkowania z małżonkiem albo samotnie wychowywanym dzieckiem. Wyjątek: gdy PIT-28 jest zerowy.

Czytaj więcej

Ryczałt czy skala? Zostało kilka dni na decyzję

Nie traci całej ulgi, kto sprzedał zły dług

Było tak: spółka, wraz z trzema innymi firmami świadczyła usługi na rzecz dwóch, wspólnych klientów. Ale nikt nie doczekał się zapłaty, widoki na odzyskanie długu były marne, więc właściciele firmy postanowili sprzedać wierzytelność za część jej wartości.

Postanowili także skorzystać z ulgi na „złe długi". Ta polega na tym, że jeśli pieniądze są niemożliwe do odzyskania, wierzyciel ma prawo skorygować podstawę opodatkowania w VAT oraz należny podatek. Spółka zapłaciła więc VAT pomniejszony proporcjonalnie w stopniu takim samym, jak miały się wobec siebie kwoty sprzedaży zobowiązania i samego długu. I postanowiła również zapytać o zdanie urząd skarbowy.

Fiskus odpowiedział: tak się nie robi. Ale spółka zaskarżyła interpretację i wygrała w sądzie. Ten uznał, że jeśli wierzyciel po skorzystaniu z ulgi na złe długi sprzeda swą wierzytelność poniżej jej wartości nominalnej, to ma prawo dokonać korekty podatku należnego in plus proporcjonalnie do kwoty uzyskanej ze sprzedaży.

Czytaj więcej

Ulga na złe długi w VAT: ważny wyrok ws. sprzedaży wierzytelności

Ubrania w kosztach - epopei ciąg dalszy

W najnowszym odcinku wystąpił przedsiębiorca zajmujący się analizami biznesowo-informatycznymi. Z myślą o licznych prezentacjach swoich usług kupił garnitur, a na marynarce i spodniach znalazły się monogramy identyfikujące jego działalność. Czyli wszystko zgodnie z ostatnimi wytycznymi, a faktura znalazła się w kosztach.

Tymczasem fiskus... uznał, że marynarka, spodnie i koszula nie wpływają na wysokość firmowych przychodów. Zakupy takich rzeczy są związane z funkcjonowaniem danej osoby, niezależnie od tego, co robi zawodowo. „Musi się przecież i tak ubierać" – tłumaczył urząd skarbowy i odmówił uznania zakupu garnituru jako kosztu działalności.

Czytaj więcej

Fiskus zmienia zdanie w sprawie eleganckich przedsiębiorców

Jak odliczyć 150 złotych, gdy wydało się 100

Ten przypadek jest prostą instrukcją, jak w kosztach uwzględnić... 150 proc. wydatków.

Pewien prawnik postanowił przekazać muzeum zakupiony przez siebie antyk oraz pewną kwotę złotych polskich. W zamian, w gablocie, w której będą wystawiane eksponaty znajdzie się stosowna informacja, a na afiszu logotyp działalności prawnika wraz z opisem darów. Wszystko zaś zostało potwierdzone umową sponsoringową z muzeum.

Urząd skarbowy orzekł, że jest to prawidłowe wykorzystanie ulgi na sponsoring i prawnik może uwzględnić w kosztach działalności wydatki poniesione na rzecz muzeum, powiększone dodatkowo o ich 50 proc. Warunek: umowa ze sponsorowanym podmiotem musi zawierać punkt o wymianie świadczeń i ich ekwiwalentności.

Od początku roku można finansować nie tylko kulturę, ale także sport oraz naukę i odliczać w sumie 150 proc. wydatków.

Czytaj więcej

Mała firma może zyskać prestiż i odliczyć 150 proc. kosztów

Mieszkanie firmowe zostaje prywatnym. A co z podatkiem?

Nieruchomość została nabyta, wprowadzona do ewidencji środków trwałych, się amortyzuje. Ale przedsiębiorca postanowił ją wycofać z działalności gospodarczej i przeznaczyć na najem prywatny, a rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Powstaje jednak pytanie: co z podatkiem?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiada: „Majątek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie jest prawnie wyodrębniony z jej majątku osobistego, dlatego też przekazanie składnika majątku z prowadzonej działalności gospodarczej na potrzeby osobiste nie powoduje powstania przychodu po stronie podatnika. Nie uzyska on żadnego przysporzenia majątkowego, nastąpi wyłącznie przesunięcie do majątku osobistego". Krócej? Podatku nie trzeba wtedy płacić.

Czytaj więcej

Wycofanie nieruchomości z firmy. Jest korzystna interpretacja skarbówki

WAŻNE TERMINY

22 sierpnia

PONIEDZIAŁEK

√ składki ZUS za lipiec 2022 r. wpłacają płatnicy spoza sfery budżetowej, którzy nie posiadają osobowości prawnej

√ pracodawcy regulują wpłaty na PFRON za lipiec 2022 r.

√ zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych za lipiec 2022 r.

√ zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działalności gospodarczej za lipiec 2022 r.

√ zapłacić zaliczkę za lipiec 2022 r. pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy

√ wpłacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za lipiec 2022 r.

√ zapłacić zaliczkę na podatek pobraną za lipiec 2022 r. - spółka dominująca reprezentująca podatkową grupę kapitałową

√ zapłacić zryczałtowany podatek - podatnik wymieniony w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w lipcu 2022 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)

√ wpłacić zryczałtowany podatek - spółka, która w lipcu 2022 r. utraciła prawo do zwolnienia z CIT przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

√ wpłata przez spółkę nieruchomościową lub przez przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej zaliczki na podatek za lipiec 2022 r. od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o PIT i w art. 26aa ust. 1 ustawy o CIT oraz przesłać podatnikowi PIT-ISN i CIT-ISN, czyli informacji o wpłaconej zaliczce

√ wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za lipiec 2022 r. - płatnicy, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT

√ wpłacić za lipiec 2022 r. podatek dochodowy od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem.

25 sierpnia

CZWARTEK

√ zapłacić VAT za lipiec 2022 r.;

√ przesłać plik JPK_V7M za lipiec 2022 r. √ przesłać plik JPK_V7K za lipiec 2022 r. (część ewidencyjna)

√ złożyć informację podsumowującą VAT-UE za lipiec 2022 r. √ złożyć deklarację VAT-8 za lipiec 2022 r.

√ złożyć deklarację VAT-9M za lipiec 2022 r.

√ złożyć deklarację VAT-12 za lipiec 2022 r.

√ złożyć deklarację VAT-13 za lipiec 2022 r. przez przedstawiciela podatkowego

√ rozliczyć podatek akcyzowy i złożyć deklarację dla podatku akcyzowego za lipiec 2022 r.

√ rozliczyć podatek cukrowy należny za lipiec 2022 r.

√ rozliczyć podatek od sprzedaży detalicznej za lipiec 2022 r. (PSD-1)

Ryczałt czy skala? Najważniejsze za i przeciw

Dziś - poniedziałek 22 sierpnia – jest ostatni dzień na decyzję o zmianie formy opodatkowania: ryczałt lub skala. Oto, co wziąć pod uwagę, nim się ją podejmie:

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: SN o podstawie wymiaru składek * Firmowa Wigilia i drogi zegarek a koszty * Prezenty dla załogi jeszcze z wyższym limitem * Wydatki na prenumeratę z korzyścią * Spóźnione zapłaty dają efekt domina
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: Podatek od mieszkania na wynajem * Długi leasingowe, pakiety medyczne dla nieetatowców, produkty żywnościowe dla firmy a koszty * Wynagrodzenie za zakaz konkurencji a podatek * Co trzeba wiedzieć o KSeF
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: Podatki i składki - deklaracja koalicji * BHP przy laptopie a koszty * Paragon bez NIP a faktura * Pies w kosztach firmy * Spóźniona faktura w KSeF
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: Niekonsekwentny fiskus * Kancelaria w domu * IP Box bez ewidencji * Nowe stawki lokalnych danin * Test przedsiębiorcy * Soczewki i podnożek na koszt szefa
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: Limity podatkowe w 2024 r. * Interpretacje: firmowa impreza i wykończenie lokalu na wynajem * Przetargi w Ukrainie * Handel w niedziele * Nastroje przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu