Co zaliczy w koszty biznes poszkodowany nad Odrą

Ucieczka klientów, niesprzedane jedzenie, odwołane imprezy - czy taką stratę, czyli kwotę przychodów, których przedsiębiorca nie uzyskał z powodu zatrucia rzeki, można rozliczyć podatkowo? Niestety, brak przychodów nie powoduje powstania podatkowych kosztów.

- To, że nie zarobiliśmy z powodu katastrofy ekologicznej kilkudziesięciu tysięcy złotych, nie oznacza, że możemy zaliczyć tę kwotę do kosztów PIT/CIT – wyjaśnia doradca podatkowy Wojciech Kliś.

Inaczej jest ze stratami poniesionymi wskutek katastrofy ekologicznej - część z nich można rozliczyć w kosztach. Np. zmarnowane jedzenia zakupione na przyjazd turystów bary czy pensjonaty.

– Generalnie wydatki na takie zakupy są kosztem PIT/CIT. Jeśli jedzenie z powodu ucieczki klientów się zmarnowało, wartość straty można rozliczyć podatkowo. Koszty trzeba tylko odpowiednio zaksięgować, już nie jako zakupy towarów, tylko stratę spowodowaną ich zniszczeniem – tłumaczy doradca.

Podobnie rozliczenie będzie wyglądać w firmie, która kupuje ryby od rybaków i sprzedaje dalej. Jeśli jej odbiorcy wycofali się z transakcji i ryby zepsuły się w magazyni, to ich wartość można rozliczyć w kosztach jako stratę w towarach.

Wydatki rozliczą też firmy, które musiały odwołać zaplanowane imprezy, np. koncerty czy festyny. Jeśli nie uda im się odzyskać poniesionych nakładów, które stanowi np. część honorariów wykonawców czy opłaty za catering, mogą je zaliczyć do podatkowych kosztów.

Doradca podatkowy podkreśla, że o stracie można mówić jeszcze w jednym znaczeniu - gdy przedsiębiorca ma więcej kosztów niż przychodów (choćby z powodu załamania się ruchu turystycznego nad Odrą). Wówczas w zeznaniu rocznym wyjdzie mu strata, którą może odliczyć w następnych latach. Można to zrobić jednorazowo, limit wynosi 5 milionów złotych. Inna opcja: odliczać stratę przez pięć lat, w jednym roku nie więcej niż połowę.

Czytaj więcej

Podatkowy poradnik dla przedsiębiorców dotkniętych skażeniem Odry

Nowa ulga także na stare zaległe składki zapłacone w 2022 r.

Od 1 lipca przedsiębiorcy na liniowym PIT, ryczałcie oraz karcie podatkowej mogą odliczyć składki zdrowotne, także te zapłacone w pierwszej połowie roku. Liniowcy mogą zaliczyć składki do kosztów uzyskania przychodów albo odliczyć od dochodu (w 2022 r. do kwoty 8,7 tys. zł). Ryczałtowcy odliczają połowę od przychodu. Kartowicze odpisują 19 proc. składki zdrowotnej od podatku.

Czy ulga przysługuje też na składkę zdrowotną za grudzień 2021 r. zapłaconą w styczniu 2022 r.? A także na zaległe, należne za wcześniejsze okresy i odprowadzone dopiero w 2022 r.?

Ministerstwo Finansów wydało dwa sprzeczne stanowiska w tej sprawie, więc „Rzeczpospolita" zapytała resort, które jest prawidłowe. Odpowiedź jest korzystna dla przedsiębiorców: obowiązuje stanowisko z przewodnika „Zasady rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców" w którym czytamy, że przedsiębiorca na liniowym PIT może odliczyć od dochodu albo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów składkę na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2021 r. zapłaconą w 2022 r. A także składki zdrowotne za wcześniejsze okresy, np. wrzesień czy październik 2021 r., również zapłacone w 2022 r.

Czytaj więcej

MF: nowa ulga obejmuje składki zdrowotne za poprzednie lata

Dobre samopoczucie załogi z bonusem od fiskusa

Pewna spółka zafundowała załodze pakiety medyczne uprawniające do świadczeń zdrowotnych. Mogą z nich korzystać także małżonkowie, partnerzy i dzieci (do 26. roku życia) pracowników.Spółka finansuje pracownikom i ich bliskim także karty sportowe do siłowni, na basen czy fitness. Ale to nie koniec, bo jeszcze funduje załodze smakołyki. Jogurty, serki, batoniki, bułki znajdują się w ogólnodostępnym pomieszczeniu, mogą z nich korzystać wszyscy chętni o dowolnej porze. A z okazji świąt Bożego Narodzenia, Dnia Kobiet, rocznic jubileuszowych oraz innych istotnych wydarzeń spółka podwładni dostają drobne upominki: kwiaty, słodycze, zabawki dla dzieci. Są też imprezy integracyjne, przede wszystkim rodzinne pikniki.

Wszystkie te wydatki spółka finansuje ze środków obrotowych. Czy może je zaliczyć do podatkowych kosztów?

Tak - stwierdził fiskus. Wszystkie te świadczenia dla pracowników oraz ich rodzin mogą być kosztem w CIT (numer interpretacji: 0111-KDIB1-1.4010.342.2022.2.ŚS).

Czytaj więcej

Pielęgnowanie dobrej atmosfery w firmie z podatkowymi korzyściami

Wyjątkowo korzystna ulga na roboty

Od 2022 r. obowiązuje ulga, która ma zachęcić do inwestowania w roboty przemysłowe. Pozwala odliczyć dodatkowe 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację.

Chodzi np. o czujniki, sterowniki, zamki bezpieczeństwa, bariery. Przedsiębiorca odliczy też koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do uruchomienia i przyjęcia do używania robotów oraz usług szkoleniowych. Obejmuje to też opłaty ustalone w umowie leasingu.

W odliczeniu nie przeszkadza zapłata zaliczki w czasie, gdy przepisy nie obowiązywały. Skarbówka potwierdziła to w jednej z najnowszych interpretacji (nr 0111-KDIB1-2.4010.318. 2022.2.DP). W innej (nr 0111-KDIB1-2.4010.129.2022. 2.AW) fiskus zgodził się, że ulga dotyczy też wydatków poniesionych na podstawie umowy leasingu zawartej przed 1 stycznia 2022 r. Chodzi o roboty przemysłowe, maszyny, urządzenia oraz wartości niematerialne i prawne wprowadzone do ewidencji środków trwałych jeszcze przed tą datą, od których odpisy amortyzacyjne będą dokonywane w latach 2022–2026.

Czytaj więcej

Można odliczyć 150 proc. kosztów zakupu robotów przemysłowych

Sąd: spółka nie zamortyzuje prototypu

Producent włóknin, m.in. dla branży medycznej, realizuje projekt polegający na opracowaniu demonstracyjnej linii technologicznej do wysokowydajnej produkcji włóknin. Spółka chciała potwierdzenia, że odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej prototypu spełniają warunki uznania ich za koszty kwalifikowane z ustawy o CIT.

Odpowiedź fiskusa była negatywna. Stwierdził, że prototyp nie jest środkiem trwałym wykorzystywanym w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, lecz jej efektem. Na podobnym stanowisku stanęły sądy administracyjne.

- odpisów amortyzacyjnych można dokonywać w momencie, kiedy środek trwały jest kompletny, zupełny i zdatny do użytku. Tymczasem w spornej sprawie nie chodziło o wykorzystywanie prototypu, ale o sprawdzenie jego działania. Prototyp nie był wykorzystywany do prac badawczo-rozwojowych. Był bowiem ich przedmiotem, a nie sprzętem, do nich używanym - wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 3142/19),.

Czytaj więcej

Prototyp nie daje korzyści podatkowych. Jest wyrok sądu

Oszust nie zapłacił firmie, ale firma zapłaci fiskusowi

Do pewnej spółki zgłosiła się osoba podająca się za przedstawiciela francuskiej firmy. Spółka sprawdziła w systemie VIES, że firma ma status zarejestrowanego podatnika. Przyjęła zamówienie na towary i wydała je przewoźnikowi. Zdarzenie zostało udokumentowane fakturami, dokumentacją magazynową oraz listami przewozowymi.

Po upływie terminu płatności spółka skontaktowała się z francuską firmą. Okazało się, że ta nic u niej nie zamawiała. Natomiast osoba podająca się za jej przedstawiciela zniknęła. Spółka zgłosiła oszustwo organom ścigania. Śledztwo wciąż trwa.

W obliczu straty, spółka nie chciała rozliczać podatku od nieistniejącego przychodu. Zwróciła się do skarbówki przedstawiając swoje stanowisko: do przysporzenia nie doszło, a aktywa spółki zostały pomniejszone.

Skarbówka była jednak innego zdania. Przypomniała, że przychód powstaje już wtedy, gdy jest należny. Czyli w momencie powstania uprawnienia do uzyskania przysporzenia, niezależnie od tego, czy je faktycznie uzyskaliśmy. Przychody należne to te możliwe do prawnie skutecznego dochodzenia. Spółka podjęła kroki prawne w celu odzyskania należności.

- Dopóki postępowanie nie zostanie zakończone, a spółka nie będzie dysponowała stosownym dokumentem to potwierdzającym, brak jest podstaw do twierdzenia, że przychód wynikający z wystawionej faktury nie jest przychodem należnym – czytamy w interpretacji nr 0111-KDIB1-3.4010. 344.2022.4.JKU.

Czytaj więcej

Firma straciła przez oszusta towary i pieniądze, ale podatek musi zapłacić

WAŻNE TERMINY

31 sierpnia

ŚRODA

√ osoby niepełnosprawne, które prowadzą działalność gospodarczą, przesyłają wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za czerwiec 2019 r.

√ złożenie VII-DO - deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu za lipiec 2022 r.