Rekordowa podwyżka składek na ZUS w 2023 roku

O blisko 2,5 tysiąca złotych więcej do ZUS zapłacą w 2023 roku osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. To efekt prognozowanego na przyszły rok średniego miesięcznego wynagrodzenia, które służy do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa ta nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W budżecie państwa zapisano, że wyniesie ono 6935 złotych, a to oznacza, że podstawa wymiaru składek wyniesie 4161 złotych (w 2022 roku wynosi 3553,20 złotych).

Federacja Przedsiębiorców Polskich ocenia, że podwyżka składek ZUS w wysokości 17,1 procent to historyczny rekord. Apeluje też o zmianę sposobu wyliczania podstawy wymiaru. Zdaniem FPP składki należałoby wyliczać na podstawie danych już zaistniałych, czyli np. danych GUS za IV kwartał poprzedzającego roku.

Czytaj więcej

Nadchodzi podwyżka składek ZUS, jakiej w historii Polski jeszcze nie było

Utrudnienie dla firm rozliczających najem ryczałtem

Przedsiębiorców, którzy zdecydowali się rozliczać najmu lokalu ryczałtem, czeka przykra niespodzianka: skarbówka twierdzi, że zwrot opłat za media przez najemcę oznacza dla wynajmującego powstanie przychodu z działalności. Nie ma znaczenia, że wynajmujący otrzymuje jedynie zwrot kosztów, które sam wcześniej poniósł.

Ta interpretacja została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który wynajmuje lokal pod działalność usługową. Z umowy najmu wynika, że najemca poza czynszem ponosi też opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną. Faktury wystawiane są na firmę wynajmującego, który z kolei refakturuje je na najemcę.

Fiskus stwierdził, że refaktury stanowią przychód wynajmującego i powinien on odprowadzić od nich podatek. Urząd przypomniał, że zgodnie z przepisami o PIT za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Opłaty eksploatacyjne w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej stanowią przychód z tej działalności – stwierdził Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej.

Czytaj więcej

Niemiła niespodzianka dla przedsiębiorców rozliczających najem ryczałtem

Sąd: zhakowana firma ma prawo odliczyć stratę

Sprawa, którą rozstrzygał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, dotyczyła producenta wyrobów medycznych. Do korespondencji mailowej, którą firma prowadziła z kontrahentem na temat zaległej płatności, przyłączył się intruz. Zhakował skrzynkę i, nie wzbudzając podejrzeń, poinformował o zmianie rachunku bankowego oraz przesłał fakturę z fałszywym numerem. Spółka przelała na konto oszusta znaczną kwotę. Oszustwo wyszło na jaw, gdy kontrahent nie potwierdził otrzymania przelewu i zaprzeczył zmianie konta.

Śledztwo w tej sprawie trwa, lecz policja poinformowała już, że szanse na wykrycie sprawcy są znikome i postępowanie prawdopodobnie zostanie umorzone.

Spółka otrzymała wprawdzie od swojego ubezpieczyciela odszkodowanie, ale uważała, że ma też prawo do zaliczenia w koszty straty z wpłaty zaliczki na konto wskazane przez oszusta.

Fiskus odmówił. Przypomniał, że jednym z warunków zaliczenia straty w ciężar kosztów jest jej właściwe udokumentowanie. Zaistnienie szkody powinno być więc uprawdopodobnione przez policję czy prokuraturę, a to możliwe jest dopiero po zakończeniu postępowania.

WSA nie zgodził się, że zaistnienie straty nie zostało uprawdopodobnione: spółki dysponuje nie tylko potwierdzeniem przelewu na rachunek oszusta, ale także dowodem zgłoszenia do organów ścigania, dowodem ujęcia straty w księgach, a także dowodem wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Czytaj więcej

Sąd: spółka oszukana w sieci ma prawo do kosztów podatkowych

Jednorazowa pomoc dla firm znad skażonej Odry. Jak złożyć wniosek?

Przedsiębiorcy, którzy z powodu zatrucia Odry znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, będą mogli skorzystać ze wsparcia finansowego. Do Sejmu trafił projekt ustawy w tej sprawie. Nowe przepisy mają wejść w życie z mocą od 1 sierpnia 2022 roku.

Wsparcie ma przysługiwać firmom, które w miesiącu wskazanym w rozporządzeniu (na pewno będzie to sierpień 2022 roku) uzyskały przychód niższy o co najmniej 50 procent w stosunku do uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających albo w tym samym miesiącu roku poprzedniego. Tacy przedsiębiorcy dostaną jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 złotych za każdego ubezpieczonego zgłoszonego do 31 lipca 2022 roku do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (z datą powstania ubezpieczeń nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r.). Wsparcie będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Świadczenia będzie wypłacać ZUS, który udostępni też wniosek w formie dokumentu elektronicznego.

Czytaj więcej

Na jaką pomoc państwa mogą liczyć firmy znad Odry

Pomagasz Ukraińcom sam – nie licz na ulgę w podatku

Jedna z polskich kancelarii prawnych chciała rozliczyć w kosztach podatkowych wydatki na pomoc dla obywateli Ukrainy. Od początku wojny zapewnia im posiłki, dach nad głową, transport od granicy, opłaca pomoc lekarską, psychologiczną oraz lekcje języka polskiego, oferuje wsparcie prawne, przekazuje ubrania, śpiwory, koce i środki higieny osobistej. Wspiera zarówno Ukraińców przebywających w Polsce, jak i tych, którzy pozostali w Ukrainie.

Skarbówki ta hojność nie wzruszyła. Urzędnicy przypomnieli, że rozliczenie w kosztach wydatków na pomoc ofiarom wojny jest możliwe tylko na podstawie szczególnego przepisu (art. 38w ustawy o CIT) wprowadzonego przez specustawę. Nie obejmuje on wsparcia przekazanego bezpośrednio Ukraińcom. Trzeba to zrobić za pośrednictwem określonych podmiotów, np. organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (również ukraińskiej) czy jednostki samorządu terytorialnego. Kancelaria nie może więc rozliczyć kosztów na podstawie tego przepisu.

Czytaj więcej

Nie ma ulgi na wsparcie przekazane bezpośrednio uchodźcom z Ukrainy

Co zrobić, gdy klient z Ukrainy nie płaci?

Polskie firmy, które sprzedały towary ukraińskim przedsiębiorcom albo wykonały dla nich usługi i nie mogą otrzymać zapłaty, nie muszą być zupełnie stratne. Zamiast czekać, aż wierzytelność się przedawni, powinny ją umorzyć, bo skorzystają na tym podatkowo. Umorzoną kwotę można bowiem rozliczyć w kosztach PIT/CIT. Dzięki temu firma odzyska podatek, który musiała zapłacić po wystawieniu. Fiskus nie ma nic przeciwko temu.

Pokazuje to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydana spółce, która nie odzyskała od ukraińskich firm należności za usługi dotyczące strategii marketingowych w internecie, wykonane jeszcze przed wojną. Po jej wybuchu sytuacja ekonomiczna ukraińskich kontrahentów znacząco się pogorszyła, a wielu z nich utraciło źródła przychodów.

Fiskus przypomniał, że umorzoną wierzytelność można zaliczyć do kosztów, jeśli są spełnione trzy warunki: wierzytelność musi być wcześniej wykazana po stronie przychodów, nie może być przedawniona, a wierzyciel musi porozumieć się z kontrahentem.

Czytaj więcej

Czy podatkowo warto umorzyć wierzytelność, gdy klient z Ukrainy nie płaci

WAŻNE TERMINY

5 września

Poniedziałek

√ złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za sierpień 2022 r.

√ składki ZUS za sierpień 2022 r. wpłacają jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

7 września

Środa

√ zapłacić podatek dochodowy w formie karty podatkowej za sierpień 2022 r.

√ zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy od należności wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium, lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT), pobranego w sierpniu 2022 r.

√ wpłacić zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w sierpniu 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

√ płatnik musi przekazać podatnikowi informację CIT-7 o wysokości pobranego w sierpniu 2022 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

√ spółka przejmująca musi zapłacić zryczałtowany podatek od dochodu uzyskanego w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, pobranego w sierpniu 2022 r.

√ złożyć PIT-NZ i PIT-NZS – deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za sierpień 2022 r. oraz wpłacić podatek należny wynikający z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do sierpnia 2022 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło w sierpniu 2022 r.

√ złożyć CIT-NZ – deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za sierpień 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji