Niezbędnik przedsiębiorcy. Dwa auta w jednoosobowej firmie. Rehabilitacja a firmowe koszty. Legalizacja pracy cudzoziemca. Podatek solidarnościowy w obliczu strat

• Jeden przedsiębiorca i dwa firmowe samochody - czy tak można?
• Fiskus zmienia zdanie ws. wydatków na rehabilitację biznesmena
• Czy covidowe straty uwolnią od daniny solidarnościowej?
• Ważny wyrok o legalizacji zatrudniania pracowników spoza UE • Niemiła niespodzianka dla firmy wspierającej Ukraińców
• Nowy sposób na sukcesję w firmie • Świadczenia dla biznesu nad Odrą tuż tuż
• Drogi prąd - jakie wsparcie dla małych firm
• Ważne terminy i wskaźniki podatkowo-kadrowe na ten tydzień

Publikacja: 02.10.2022 19:42

Niezbędnik przedsiębiorcy. Dwa auta w jednoosobowej firmie. Rehabilitacja a firmowe koszty. Legalizacja pracy cudzoziemca. Podatek solidarnościowy w obliczu strat

Foto: Adobe Stock

Dwa auta w JDG? Fiskus nie mówi „nie"

Czy w jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) można wykorzystywać, dwa auta? Takie pytanie wysłał skarbówce pewien informatyk, który w ramach JDG leasinguje samochód SUV na benzynę. Ale chce mieć w firmie jeszcze drugi pojazd - małe auto hybrydowe. Twierdzi, że potrzebuje tańszego w eksploatacji samochodu do codziennych dojazdów do klientów.

Ustawa o PIT nie ogranicza możliwości wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu i nie wprowadza ograniczeń co do ich ilości - przyznał fiskus. Zastrzegł tylko, że wykorzystywanie dwóch pojazdów przez jednoosobowego przedsiębiorcę powinno być uzasadnione rodzajem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, zwłaszcza jej rozmiarami czy sposobem wykonywania usług.

Czytaj więcej

Jednoosobowa firma i dwa samochody. Co z kosztami podatkowymi?

Kiedy przedsiębiorca odliczy wydatki na rekonwalescencję

Dobra wiadomość dla podatników, którzy muszą być sprawni fizycznie, by prowadzić biznes. Fiskus zmienił zdanie w sprawie zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków na rehabilitację, konsultacje ortopedyczne i sprzęt potrzebny do rehabilitacji.

O interpretację podatkową wystąpiła instruktorka tańca prowadząca zajęcia taneczne w ramach JDG. Ciało jest dla niej podstawowym narzędziem pracy. Jeśli nie jest w pełni sprawna fizycznie, nie może prowadzić zajęć i osiągać przychodu z działalności. Dlatego płaci za rehabilitację i konsultacje ortopedyczne, kupuje też sprzęt niezbędny do rekonwalescencji po kontuzjach, których w tej pracy nie da się uniknąć.

Dwa lata temu skarbówka nie godziła się, by takie wydatki rozliczać w kosztach JDG, gdyż ich „podstawowym celem jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia, a nie osiągnięcie przychodu". Teraz przyznała, że związek wydatku z przychodem trzeba oceniać indywidualnie, uwzględniając m.in. charakter i profil prowadzonego biznesu.

- Tancerka musi być w pełni sprawna fizycznie - od tego uzależniona jest możliwość uzyskania przez nią przychodu. Wydatki na rehabilitację, konsultacje ortopedyczne i niezbędny do ćwiczeń sprzęt umożliwiają odzyskanie i utrzymanie sprawności fizycznej, a więc także prowadzenie tego rodzaju działalności. Oznacza to, że są związane z firmą i można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów - uznał Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Czytaj więcej

Skarbówka zmieniła zdanie w sprawie wydatków na rehabilitację

Straty z pandemii nie wpływają na podatek solidarnościowy

Chodzi o daninę, którą płacą najbogatsi Polacy, także przedsiębiorcy rozliczający się według skali oraz stawką liniową. Nie ma jej tylko na ryczałcie. Podatek solidarnościowy wynosi 4 proc. liczone od dochodu przekraczającego 1 mln zł rocznie. Czy można go uniknąć, odliczając stratę z działalności spowodowaną epidemią koronawirusa?

Liczył na to mężczyzna działający w branży wystawienniczej. Z fiskusem rozlicza się liniowym PIT. W 2019 r. jego dochód z działalności gospodarczej przekroczył 1 mln zł. Zmuszony więc był złożyć deklarację DSF-1 i zapłacić daninę solidarnościową. Przedsiębiorca twierdził jednak, że ma prawo do korekty rozliczeń, ponieważ w czasie epidemii Covid-19 jego firma mocno ucierpiała i w 2020 r. miała stratę. Tarcza antykryzysowa pozwalała (pod pewnymi warunkami) odliczyć ją od dochodu za 2019 r. Mężczyzna skorzystał z tej możliwości. Po złożeniu korekty PIT-36L okazało się, że jego dochód za 2019 r. nie przekracza już 1 mln zł, a zatem nie powinno być daniny solidarnościowej.

Fiskus miał jednak inne zdanie. Stwierdził, że dochód będący podstawą obliczania daniny solidarnościowej nie może być pomniejszany o straty, co wynika z przepisów ustawy o PIT. Mężczyzna nie odzyska więc zapłaconej daniny.

Czytaj więcej

Strata spowodowana epidemią nie uwolni od podatku solidarnościowego

NSA o zatrudnieniu obcokrajowca i PIT

Sprawa, którą rozpatrywała najpierw skarbówka, a potem sądy administracyjne, dotyczyła agencji pracy tymczasowej rekrutującej pracowników. spoza Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy. Agencja podpisuje z cudzoziemcami umowy zlecenia na wykonywanie pracy tymczasowej na rzecz pracodawców, tj. klientów. Ona też ponosi koszty pozwolenia na pracę, tłumaczenia niezbędnych dokumentów na język polski, koszty karty stałego pobytu czy wiz pracowniczych.

Agencja zgłosiła fiskusowi wątpliwości, czy te wydatki zostały poniesione w interesie pracodawcy, a zatem nie są przychodem zatrudnionych cudzoziemców. Sama była przekonana, że tak, więc kwoty te nie powinny być doliczane przez nią, jako płatnika, do wynagrodzenia.

Fiskus z tym się nie zgodził, ale agencja zaskarżyła interpretację. I wygrała.

Sądy administracyjne - najpierw wojewódzki, a potem Naczelny (już prawomocnie) - uznały, że agencja, pokrywając koszty legalizacji pobytu zagranicznego zleceniobiorcy, realizuje bezpośrednio także własny interes prawny.Dlatego nie może to stanowić przychodu podatkowego pracownika.

Czytaj więcej

Zatrudniasz pracowników spoza UE? Ważny wyrok sądu

Wspierasz ofiary wojny? Fiskus ci nie pomoże

Polscy przedsiębiorcy, którzy zaangażowali się w pomoc Ukraińcom i liczyli na podatkowe preferencje, dostają w zamian kuksańca od skarbówki. Zwłaszcza jeśli pomagali Ukraińcom na własną rękę – zapewniając noclegi, jedzenie czy transport.

Ze specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wynika, że w podatkowych kosztach można rozliczyć pomoc wtedy, gdy darowizny zostały przekazane za pośrednictwem określonych podmiotów, np. organizacji charytatywnych czy samorządu. Przedsiębiorcy liczyli jednak na to, że koszty rozliczą na ogólnych zasadach. Tak jak kancelaria prawna, która opłaca Ukraińcom transport, pomoc medyczną, zapewnia jedzenie, noclegi, przekazuje środki higieny osobistej, ubrania, oferuje wsparcie prawne. Albo spółka z branży finansowej, która zorganizowała salę zabaw dla dzieci z ukraińskich rodzin. Skarbówka okazała się nieczuła na argumenty tych firm, że pomagając ofiarom wojny, prowadzą strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Skarbówka wydała też negatywną interpretację dla przedsiębiorcy, który zapewnił Ukraińcom nocleg w swoim hotelu, finansował też wyżywienie oraz środki czystości. Zawarł z gminą umowę, wystawiał dla niej faktury i dostawał pieniądze. Chce skorzystać ze zwolnienia z podatku wprowadzonego przez specustawę. Nie może, bo nie występował do gminy o świadczenie na podstawie art. 13 specustawy, tylko dostawał wynagrodzenie zgodnie z art. 12. A takie wynagrodzenie jest normalnie opodatkowane – uznał fiskus.

Opodatkowane są też zapomogi przyznawane pracownikom, którzy przyjęli do siebie Ukraińców. - To nie jest zdarzenie losowe, zwolnienie z PIT więc nie przysługuje – stwierdziła skarbówka.

Czytaj więcej

Fiskus surowo podchodzi do firm wspierających Ukraińców

Tarcza odrzańska pomoże po katastrofie

Prezydent Andrzej Duda podpisał w miniony czwartek ustawę o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze.Chodzi o jednorazowe świadczenia dla przedsiębiorców ponoszących straty po katastrofie ekologicznej na Odrze. Firmy dostaną 3010 zł za każdego ubezpieczonego zgłoszonego do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.(wsparcie przysługujące płatnikowi będzie sumą świadczeń należnych za każdego ubezpieczonego). Świadczenie ma być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Warunkiem wypłaty jest spadek przychodów o co najmniej 50 proc. w sierpniu w stosunku do lipca lub czerwca tego roku lub też sierpnia roku poprzedniego. Elektroniczny wniosek trzeba złożyć nie później niż do końca roku za pomocą profilu informacyjnego na platformie ZUS.

Czytaj więcej

Coraz bliżej wypłat świadczeń dla nadodrzańskich przedsiębiorców

Gigantyczne ceny prądu - jak pomóc małym przedsiębiorstwom?

Faktury za energię windują koszty także tych mniejszych przedsiębiorców. Taryfy opłat za energię elektryczną dla biznesu nie są tak chronione jak dla konsumentów. Różnice w cenach, które musi zapłacić firma i prywatna osoba, sięgają już kilkudziesięciu procent.

Obecnie na wsparcie mogą liczyć firmy najbardziej energochłonne, takie jak huty, producenci nawozów, czy energetyki. Niestety, nie ma konkretnych rozwiązań dla małych i średnich firm. Są jedynie propozycje dodatków osłonowych.

Szkoda, że prawo znacznie utrudnia przedsiębiorcom inwestowanie w energię wiatrową - wciąż obowiązuje zakaz budowy turbin wiatrowych w odległości mniejszej od dziesięciokrotności ich całkowitej wysokości (zasada 10h). W praktyce oznacza to zakaz lokalizowania wiatraków bliżej niż 1,5-2 km od zabudowań gospodarczych i terenów chronionych. W Sejmie utknął projekt ustawy, który miałby złagodzić obecne ograniczenia. Ale przedsiębiorcy chcieliby pójść krok dalej, by zasada 10h nie dotyczyła terenów przemysłowych. Takie rozwiązanie oznaczałoby samowystarczalność dla wielu firm, a może nawet nadwyżki energii.

Inna propozycja to ulgi podatkowe na inwestycje takie jak fotowoltaika czy właśnie energia wiatrowa, obecnie takich wydatków nie da się zakwalifikować pod żadną ulgę z pakietu Polski Ład. Ulga na fotowoltaikę powinna być rozszerzona o biznes. Obecnie firmy mogą rozliczać wydatki na instalacje OZE tylko przez wieloletnią amortyzację.

Czytaj więcej

Ulgi podatkowe na ratunek przed cenami energii

WAŻNE TERMINY I WSKAŹNIKI

5 października

ŚRODA

√ składki ZUS za wrzesień 2022 r. wpłacają jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

√ złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień 2022 r.

7 października

PIĄTEK

√ zapłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2022 r.

√ zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT), pobranego we wrześniu 2022 r.

√ wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

√ przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego we wrześniu 2022 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

√ zapłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu uzyskanego w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, pobranego we wrześniu 2022 r.

√ złożenie PIT-NZ i PIT-NZS – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za wrzesień 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do września 2022 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło we wrześniu 2022 r.

√ złożenie CIT-NZ – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za wrzesień 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

WSKAŹNIKI

168 godzin – wymiar czasu pracy w październiku 2022 r.

3,42 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej we wrześniu 2022 r.

102,7 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2022 r.

110,2 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2022 r.

1950 zł – kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności od 1 kwietnia 2020 r.

3010 zł – minimalne wynagrodzenie w 2022 r.

19,70 zł – minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców w 2022 r.

30 100 zł – maksymalna odprawa z tytułu zwolnień grupowych w 2022 r. do czasu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu Covid-19

177 660 zł – kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2022 r., tzw. 30-krotność (do jej ustalenia przyjęto prognozowane przeciętne wynagrodzenie 5922 zł)

Dwa auta w JDG? Fiskus nie mówi „nie"

Czy w jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) można wykorzystywać, dwa auta? Takie pytanie wysłał skarbówce pewien informatyk, który w ramach JDG leasinguje samochód SUV na benzynę. Ale chce mieć w firmie jeszcze drugi pojazd - małe auto hybrydowe. Twierdzi, że potrzebuje tańszego w eksploatacji samochodu do codziennych dojazdów do klientów.

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: Kompensata składki zdrowotnej a ulga w PIT * Zdalny pracownik w innym kraju - co z podatkami * Sponsoring koni i jeźdźców * Skutki afery wizowej na rynku * Ubezpieczenie od cyberataku
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: jak rozliczyć zaliczkę na auto * opodatkowanie najmu ryczałtem * fiskus woli ekoinwestycje niż pomoc dla Ukrainy * mieszkanie dla cudzoziemców w kosztach * wakacyjny bonus i zwrot za sanatorium a składki ZUS
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: ZUS o odszkodowaniu i umorzonej lojalce * Okulary w kosztach * Jeszcze o KSeF * Płaca minimum w 2024
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: Rejestracja auta i smakołyki dla załogi a KUP * Czy można odliczyć zwrot za dojazdy do biura pracownika zdalnego? * Jak zakończyć home office? * Anioły biznesu już nie tak hojne
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: Podatki, płace i składki - zmiany od 1 września * Grunt dla firm na własność * Zakaz amortyzacji a biznes w domu jednorodzinnym * Soczewki i jubileuszowa impreza w kosztach firmy * Sztuczna inteligencja wyzwaniem dla kadr
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: Pies i konsola do gier w kosztach biznesu? * Można wrócić na Mały ZUS plus * Rozliczenie auta zarejestrowanego na osobę fizyczną * Czy czeka nas fala upadłości? * Takie firmy cierpią najbardziej