Jak rozliczyć inwestycje w energooszczędność?

Niektóre firmy już przerabiają swoje biura, żeby zaoszczędzić na drożejącym prądzie: wymieniają oświetlenie, zakładają czujniki ruchu, montują systemy zarządzające ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją. Ale mają problemy z podatkiem.

- Amortyzacja proekologicznych inwestycji może trwać nawet 40 lat. Oznacza to, że jej koszty rozliczane poprzez odpisy w bardzo niewielkim stopniu pomniejszają bieżący podatek – tłumaczy doradca podatkowy doradca podatkowy Paweł Kuźmiak.

Dlaczego amortyzacja trwa tak długo?

- Większość takich przeróbek powoduje ulepszenie budynku. Poprawiają bowiem jego parametry. Z ustaw o PIT i o CIT wynika zaś, że wydatki na ulepszenie trzeba doliczyć do wartości nieruchomości i amortyzować. Przez tyle czasu, ile nam zostało do końca jej rozliczenia – wyjaśnia doradca podatkowy Wojciech Kliś.

Sposobem na przyśpieszenie rozliczenia jest potraktowanie inwestycji jako remontu biura, a nie ulepszenia. Ale to ryzykowna gra, w której nie warto liczyć na wyrozumiałość fiskusa - ostrzegają doradcy. 

Można też skorzystać z pewnych odstępstw od reguły. Wydatki na ulepszenie są szybciej rozliczane, jeśli stosujemy indywidualną stawkę amortyzacji, np. do budynków, które były używane już przed nabyciem.  Łatwiej też rozliczyć rzeczy, które stanowią samodzielne środki trwałe, szczególnie o niskiej wartości.

Czytaj więcej

Firmy chcą oszczędzać energię, ale mają problem z rozliczeniem inwestycji

Firmą w zakaz amortyzacji mieszkań? Ta odpowiedź nie ucieszy

Zgodnie z Polskim Ładem od 1 stycznia 2023 r. nie będzie już można amortyzować domów i mieszkań. Osoby zarabiające na prywatnym wynajmie zostaną opodatkowane ryczałtem, na którym nie odliczą żadnych kosztów. Podatnicy na gwałt szukają zatem sposobów na uratowanie kosztów wynajmu. Czy da się to osiągnąć rozliczając wynajem w działalności gospodarczej? Można go wtedy opodatkować według skali albo stawką liniową i odliczać od przychodu związane z wynajmem wydatki.

Pewien mężczyzna wynajmujący pięć mieszkań zapytał o to skarbówkę. Ale odpowiedź jest stanowcza:

- Braku możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie zmienia fakt założenia działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych - stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Czytaj więcej

Wynajem mieszkań: jakie wydatki od 2023 roku odliczy przedsiębiorca

A jeśli rok podatkowy zaczyna się w październiku?

Pewna spółka ma natomiast wątpliwości, od kiedy dotyczy ją zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych i domów. To dlatego, że od lat jej rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym. Zaczyna się 1 października, kończy 30 września następnego roku. Czy w związku z tym będzie mogła amortyzować mieszkania także w 2023 r.?  Aż do końca września? Odcięcie kosztów z dziewięciu miesięcy roku podatkowego byłoby w jej opinii nielogiczne, niezgodne z zasadą spójności przychodów i kosztów, a także krzywdzące.

Fiskus był  innego zdania.

- Przyjęcie innego roku podatkowego niż kalendarzowy nie ma wpływu na powszechność zakazu amortyzacji. Ustawodawca nie wprowadził bowiem żadnego przepisu przejściowego, który mógłby odnosić się do spółek mających inny okres rozliczeniowy - wyjaśniła skarbówka.

Czytaj więcej

Inny rok podatkowy niż kalendarzowy. Co z zakazem amortyzacji mieszkań i domów

Czasem lepiej firmę sprzedać niż zlikwidować

Z powodu inflacji i podwyżki rachunków za energię wiele firm, nawet z wieloletnim stażem, planuje likwidację lub czeka na bankructwo. Doradcy podatkowi zwracają uwagę na poważne ryzyka podatkowe likwidacji czy upadłości firmy i wskazują sposoby, żeby je zminimalizować.

- Zamknięcie działalności oznacza konieczność sporządzenia remanentu likwidacyjnego. Podatnik musi ująć w nim wszystkie materialne składniki firmy i nie chodzi tylko o to, co ma w magazynie, ale też o środki trwałe, jak maszyny, laptopy czy auta. Wszystko, co ma wartość, a co zostało zakupione lub wytworzone w działalności jako towar, podlega opodatkowaniu VAT. Za zbyt pochopne zamknięcie firmy może dostać od fiskusa rachunek na kilkaset tysięcy złotych VAT – zauważa Michał Wojtas, doradca podatkowy. Radzi, by w przypadku decyzji o likwidacji firmy, wcześniej wyprzedać majątek.

Jest też inna opcja: sprzedaż całego przedsiębiorstwa.

- Jego zbycie jest poza VAT, a finalnie zysk może być na tyle niewielki, że nie będzie wiązał się z dużym podatkiem dochodowym. Jest wiele firm, które szukają okazji na poszerzenie swojego portfolio i chętnie kupią całe przedsiębiorstwo, zwłaszcza że wiele jest jeszcze w dobrej kondycji. Sprzedający pozbędzie się problemu stosunkowo małym kosztem, a do tego pozwoli to zachować miejsca pracy – podkreśla Michał Wojtas.

Czytaj więcej

Zamknięcie firmy może zakończyć się słonym rachunkiem od fiskusa

NSA: auto z reklamą na rajdzie da firmie koszty

We wniosku o interpretację firma wyjaśniła, że zajmuje się głównie importem i sprzedażą wyrobów hutniczych ze stali oraz świadczeniem usług w tym zakresie. A ponieważ jest też poddostawcą dla branży automotive, zamierza kupić samochód rajdowy, który ma stanowić narzędzie promocji.  I tylko do rajdów - jak zapisano w regulaminie - może być w spółce wykorzystywane. Dlatego spółka była przekonana, że wszystkie wydatki z nim związane – tj. odpisy amortyzacyjne, składki na ubezpieczenie z zachowaniem odpowiedniej proporcji oraz wszelkie na używaniem – będą mogły być jej kosztem podatkowym.

Fiskus odpowiedział, że zakup auta nie będzie miał wpływu na zyski spółki, a wydatki z nim związane będą miały charakter reprezentacji, która jest wyłączona z kosztów. 

Spółka zaskarżyła interpretację i prawomocnie wygrała. NSA zgodził się, że sporny samochód rajdowy ma służyć wyłącznie jako narzędzie promocji i reklamy, więc spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów zarówno odpisy amortyzacyjne od auta, składki na ubezpieczenie do wysokości limitu z ustawy o CIT, jak i całość wydatków związanych z jego używaniem. Nie bez znaczenia było, że spółka zajmuje się sprzedażą podzespołów i części samochodowych.

Czytaj więcej

Samochód rajdowy w firmie. To reklama i koszty podatkowe

Wycieczka w fabryce aut oraz szkolenia z jazdy - co firma wrzuci w koszty

Autoryzowany diler samochodów organizuje spotkania dla obecnych oraz potencjalnych klientów. Między innymi całodniowe szkolenia (tzw. Akademia Jazdy) z doskonalenia techniki prowadzenia samochodu. Są na nich prezentowane zalety pojazdów, klientom jest zapewniany transport i poczęstunek. Spółka zaprasza też kontrahentów do Niemiec, gdzie jest fabryka samochodów i muzeum marki. Zapoznawani są z procesem produkcyjnym i ewolucją rozwiązań technicznych. Podczas takich spotkań z klientami przygotowywane są dla nich spersonalizowane oferty sprzedaży i oferowane specjalne rabaty.

Czy spółka może zaliczyć wydatki na te spotkania do podatkowych kosztów? Fiskus odpowiedziała, że nie. Sąd administracyjny kazał mu częściowo skorygować stanowisko. W sprawie rozliczenia wyjazdów do Niemiec NSA stanął po stronie skarbówki. Ale w przypadku  Akademii Jazdy uznał, że nie jest wyłączoną z kosztów reprezentacją, bo zadaniem szkolenia nie jest stworzenie u klientów pozytywnego wizerunku samego sprzedawcy.

Czytaj więcej

Koszty podatkowe: Akademia Jazdy - tak. Wyjazd do fabryki aut - nie

ZUS od premii urlopowej - interpretacja składkowa

Przedsiębiorca, który wypłaca swoim pracownikom raz w roku premię urlopową. Ostateczna kwota premii jest uzależniona od liczby dni nieobecności w pracy, lecz w przypadku absencji pracownika spowodowanej chorobą, kwota jest uszczuplana dopiero po 30 dniach nieobecności, za każdy dzień ponad limit.

Pracodawca uważał, że nie musi odprowadzać należności do ZUS z tego tytułu, bo zgodnie z przepisami, składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, nie są oskładkowane. Jednak dla pewności przedsiębiorca zapytał o to Zakład.

ZUS wyprowadził go z błędu. Podkreślił, że zwolnienie dotyczy tylko stałych składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo m.in. w czasie choroby lub pobierania zasiłków, a brak przelewu powoduje, że będzie on mógł wystąpić z roszczeniem o ich wypłatę.

Jeśli zaś przychód ma charakter uznaniowy, to nie ma podstaw do jego wyłączenia z podstawy wymiaru składek, nawet gdy wewnętrzne przepisy pracodawcy stanowią, że pracownik zachowuje do niego prawo, np. za czas choroby.

Czytaj więcej

Co ze składkami od premii urlopowej? Jest stanowisko ZUS

Przewozisz opał? Pojedziesz nawet w święta

Minister infrastruktury zmienił rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. Zgodnie z nowymi przepisami od 22 października dostarczycieli wszelkiego opału (węgla, koksu, drewna opałowego, brykietu, pelletu itd.) nie obowiązują żadne zakazy ruchu np. w dni ustawowo wolne od pracy.

Jak podkreślają autorzy rozporządzenia, zmiana wynika z potrzeby dostarczenia jak największej ilości węgla i innych paliw stałych, które są głównym źródłem ogrzewania wykorzystywanym przez gospodarstwa domowe.

Czytaj więcej

Dostarczyciele opału będą jeździć bez przerw i restrykcji. Nawet w święta

WAŻNE TERMINY 

31 października

PONIEDZIAŁEK

• osoby niepełnosprawne, które prowadzą działalność gospodarczą, przekazują wniosek do PFRON o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za sierpień 2022 r.

• złożenie VII-DO – deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu za wrzesień 2022 r.

• złożenie VIU-DO – deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury unijnej za III kwartał 2022 r.

• złożenie VIN-DO – deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury nieunijnej za III kwartał 2022 r.

• przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w lipcu 2022 r.

• złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w lipcu 2022 r.

Wskaźniki

168 godzin – wymiar czasu pracy w październiku 2022 r.

3,58 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w październiku 2022 r.

102,7 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2022 r.

6156,25 zł – kwota przyjmowana do obliczenia wpłat na PFRON od 1 września do 30 listopada 2022 r.

1950 zł – kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności od 1 kwietnia 2020 r.

3010 zł – minimalne wynagrodzenie w 2022 r.

19,70 zł – minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców w 2022 r.

30 100 zł – maksymalna odprawa z tytułu zwolnień grupowych w 2022 r. do czasu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu Covid-19

177 660 zł – kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2022 r., tzw. 30-krotność (do jej ustalenia przyjęto prognozowane przeciętne wynagrodzenie 5922 zł)