Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * podatek od budowli * bilety na Euro 2024 a koszty * współpraca biznesowa małżonków * składka zdrowotna

• Za kilka dni znów podwyżki, które nie ucieszą przedsiębiorców
• Zmiany w podatku od nieruchomości nie ucieszą wielu firm
• Bilet na Euro 2024 dla pracownika i kontrahenta - czy fiskus pozwala zaoszczędzić?
• Współpraca z firmą małżonka a rozliczanie kosztów. Jest nowa interpretacja
• Rozliczenie składki zdrowotnej: sprawniej niż rok temu, ale...
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 23.06.2024 22:56

Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * podatek od budowli * bilety na Euro 2024 a koszty * współpraca biznesowa małżonków * składka zdrowotna

Foto: Adobe Stock

Nie tylko wynagrodzenie minimalne w górę

W poniedziałek 1 lipca wynagrodzenie minimalne (dla etatowców) wzrośnie z 4242 zł do  4300 zł, a minimalna stawka godzinowa (dla zleceniobiorców) z 27,70 zł  do 28,10 zł. Ale to nie jest koniec podwyżek z punktu widzenia  pracodawców, bo podwyżka płacy minimalnej pociąga za sobą podwyżki innych świadczeń.  M.in. maksymalna wysokość odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika wyniesie od lipca 64 500 zł (obecnie 63 630 zł).  Pracownikowi, który doznał mobbingu lub w jego wyniku rozwiązał umowę o pracę należeć się będzie wyższe odszkodowanie — minimum 4300 zł.

Wzrośnie też dodatek za pracę w porze nocnej, który wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej.

Od wysokości minimalnej płacy zależy też wysokość preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez przedsiębiorców przez 24 miesiące od podstawy wymiaru w wysokości 30 proc. pensji minimalnej. W drugim półroczu 2024 r. wyniosą 408,14 zł (obecnie 401,9 zł).

Czytaj więcej

Od 1 lipca przedsiębiorcy zapłacą więcej pracownikom i ZUS

Opodatkowanie budowli bez niejasności?

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Nie będzie już dotychczasowej zasady „co nie jest budynkiem – jest budowlą”. Do ustawy dodany zostanie załącznik  z 28 rodzajami budowli, za które trzeba będzie płacić 2-proc. podatek od nieruchomości.  Uzupełniono przepisy samej ustawy definicją budowli i budynku.  Usunięto też wątpliwości np. wokół podziemnych kanałów, w których biegną kable – opodatkowany będzie sam kanał, bez wliczania do jego wartości drogich światłowodów.

Prawnicy twierdzą jednak, że projekt nie jest udany. Definicja budowli nie będzie odnosić się do prawa budowlanego i pojęcia użyte w ustawie trzeba będzie interpretować według ich ogólnego rozumienia. Niektóre obiekty będą mogły być traktowane zarówno jako budynek, jak i budowla.

Niekorzystna dla podatników będzie nowa zasada, że budowle mają być opodatkowane jako „całość techniczno-użytkowa”. To oznacza, że w przypadku np. urządzeń energetycznych czy telekomunikacyjnych do podstawy opodatkowania będzie się wliczało nie tylko samą sieć czy maszty nadawcze, ale także np. wartościowe urządzenia elektroniczne sterujące przepływem prądu czy emisją fal radiowych.

Czytaj więcej

Zmiany w podatku od nieruchomości nie ucieszą wielu firm

Bilety na Euro raz w kosztach, raz nie

Ufundowane pracownikom bilety na mecze Euro 2024 można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów — twierdzą doradcy podatkowi.  Wyjazd na Euro 2024 jest bowiem formą nagrody, ma zmotywować do lepszej pracy, poprawić atmosferę w firmie. Dlatego nie powinno być wątpliwości, że wydatki są związane z działalnością, pracodawca może je więc zaliczyć do kosztów.  Co więcej, w kosztach można też rozliczyć wydatki na transport czy noclegi. Jednocześnie  od takich benefitów trzeba naliczyć przychód pracownikowi i potrącić zaliczkę na PIT oraz składki ZUS z tego tytułu.

 Inaczej sprawa wygląda w przypadku wejściówek dla kontrahentów. Fiskus nie zgadza się  na rozliczanie atrakcji fundowanych kontrahentom w kosztach.   Skarbówka twierdzi, że jeśli głównym celem wyjazdu jest rozrywka, to nie ma związku z działalnością. Często też uznaje wydatki na imprezy z klientami za wyłączoną z kosztów reprezentację, czyli budowanie wizerunku i prestiżu firmy.

Czytaj więcej

Pracownik obejrzy mecz Euro 2024 na stadionie a firma zaoszczędzi na podatku

Czytaj więcej

Bilet na Euro 2024 dla kontrahenta bez podatkowych korzyści

Gdy firma męża jest kontrahentem firmy żony

Właścicielka firmy handlowej podjęła współpracę z firmą swojego męża. Małżonek  m.in.  poszukiwał klientów i budował relacje biznesowe na rzecz firmy żony, ale także świadczył usługi bieżącego wsparcia i obsługi technicznej czy ustalania warunków współpracy z kontrahentami.

Właścicielka firmy zaznaczyła, że wynagrodzenie za usługi firmy męża jest na poziomie rynkowym. Zapytała, czy można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Argumentowała, że wydatki są uzasadnione, ponieważ mąż ma odpowiednie wykształcenie, wiedzę oraz kompetencje w jej branży. Co więcej, w tym przypadku nie ma zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, który wyłącza z kosztów wartość własnej pracy małżonka. Mąż ma własną firmę, więc nie świadczy pracy, tylko wykonuje usługi jako odrębny przedsiębiorca.

Fiskus potwierdził, że wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj więcej

Współpraca z firmą małżonka a rozliczanie kosztów. Jest nowa interpretacja

Składka zdrowotna: przedsiębiorcy znów zaskoczeni różnicą

Choć w tym roku akcja rozliczeniowa była sprawniejsza niż rok wcześniej, wielu przedsiębiorców po raz kolejny było zaskoczonych różnicami między składkami miesięcznymi, a tym co wyszło na koniec. Z danych ZUS wynika, że maksymalny zwrot wyniósł 2,46 mln zł, a dopłata 1,36 mln zł.

Zdaniem ekspertów, takie duże różnice to konsekwencja zasad wprowadzonych przez Polski Ład. Jeśli system liczenia składki się nie zmieni, za rok będzie podobnie.

Najwyższe dopłaty grożą przedsiębiorcom na skali oraz podatku liniowym, którzy liczą składkę od dochodu (u pierwszych wynosi 9 proc., u drugich 4,9 proc.). U ryczałtowców, którzy płacą składkę w stałej kwocie (są trzy grupy uzależnione od przychodu) maksymalna dopłata mogła wynieść 9027,87 zł.

Wysokie zwroty składki wychodzą przedsiębiorcom na skali oraz liniówce, którzy dużo zarobili na początku roku, np. sprzedali nieruchomość, a potem już mieli niskie dochody albo straty.  

Czytaj więcej

Rozliczenie składki zdrowotnej: poszło sprawniej, ale zmiany są konieczne

WAŻNE TERMINY

25 czerwca

PONIEDZIAŁEK

√ pracodawcy wysyłają do PFRON wnioski Wn-D i załączniki INF-D-P oraz INF-O-PP o dofinansowanie miesięcznych wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj 2024 r.
√ zapłata VAT za maj 2024 r.
√ przesłanie pliku JPK_V7M za maj 2024 r.
√ przesłanie pliku JPK_V7K za maj 2024 r. (część ewidencyjna)
√ złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za maj 2024 r.
√ złożenie deklaracji VAT-8 za maj 2024 r.
√ złożenie deklaracji VAT-9M za maj 2024 r.
√ złożenie deklaracji VAT-12 za maj 2024 r.
√ złożenie deklaracji VAT-13 za maj 2024 r. przez przedstawiciela podatkowego
√ rozliczenie podatku akcyzowego i złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego za maj 2024 r.
√ rozliczenie podatku cukrowego należnego za maj 2024 r.
√ rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za maj 2024 r. (PSD-1) 

30 czerwca

NIEDZIELA

√ złożenie VII-DO – deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu za maj 2024 r.
√ zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym 

Nie tylko wynagrodzenie minimalne w górę

W poniedziałek 1 lipca wynagrodzenie minimalne (dla etatowców) wzrośnie z 4242 zł do  4300 zł, a minimalna stawka godzinowa (dla zleceniobiorców) z 27,70 zł  do 28,10 zł. Ale to nie jest koniec podwyżek z punktu widzenia  pracodawców, bo podwyżka płacy minimalnej pociąga za sobą podwyżki innych świadczeń.  M.in. maksymalna wysokość odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika wyniesie od lipca 64 500 zł (obecnie 63 630 zł).  Pracownikowi, który doznał mobbingu lub w jego wyniku rozwiązał umowę o pracę należeć się będzie wyższe odszkodowanie — minimum 4300 zł.

Pozostało 91% artykułu
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zanim zrobisz sobie wakacje od ZUS * SSE bez ulg? * zabezpieczenie auta w leasingu a KUP * rozliczenie strat po oszustwie * sporne prawa do utworów pracowniczych
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zakaz amortyzacji * skarbówka o fikcyjnym samozatrudnieniu * podatek od herbaty * obowiązkowe cyberbezpieczeństwo * dyrektywa SUP * hotel dla współpracowników
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * wakacje od ZUS * podatek od dzierżawy znaków towarowych * rozliczenia podatkowe - ile zabierają czasu * jak firmy obniżają koszty najniższych płac
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: biznesowy garnitur w KUP? * czy nieodliczony VAT to koszt? * co z odliczeniem studiów z marketingu * płatności gotówkowe * luka vatowska *
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: podatek od lekarzy * składki od dowozu cateringu * Dzień Dziecka a PIT * zatrudnienie cudzoziemców * szanse e-sklepów