Jak skorzystać na wolnym handlu z Wietnamem?

Panorama Ho Chi Minh City, w którym działa zagraniczne biuro handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Źródło: Adobe Stock

1 sierpnia 2020 r. wchodzi w życie umowa o wolnym handlu UE-Wietnam. I od razu znika 65 proc. ceł na wywóz z Unii Europejskiej do Wietnamu. A niemal wszystkie cła (99 proc.) będą zniesione w ciągu dziesięciu lat.

Od 1 sierpnia 2020 r. obowiązuje umowa o wolnym handlu (ang. Free Trade Agreement, FTA) między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu. Porozumienie to nazywane jest też umową dekady. Wszak do tej pory tak liberalnego traktatu Unia jeszcze nie zawarła z żadnym rozwijającym się krajem.

Treść umowy umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a Wietnamem znajdziesz tutaj.

A kompendium wiedzy o umowie FTA pomiędzy UE a Wietnamem tutaj.

Prognozuje się, że umowa UE-Wietnam zwiększy eksport unijnych, w tym polskich, przedsiębiorstw do Wietnamu o 29 proc. Zaś do Unii wietnamskie firmy wyeksportują więcej o 18 proc. Obecnie wartość wymiany handlowej między Unią Europejską a Wietnamem to prawie 54 mld euro. W tym towary to niemal 50 mld euro, a usługi prawie 4 mld euro.

Skutki pozytywne na wejściu

Umowa gwarantuje wszystkim przedsiębiorstwom w Unii Europejskiej, że z chwilą wejścia w życie umowy przestanie obowiązywać aż 65 proc. ceł na unijne towary importowane do Wietnamu oraz 71 proc. ceł na wietnamskie towary importowane do UE. Zniesienie pozostałych ceł rozpisano na lata. I tak dla unijnych towarów przewidziano okres liberalizacji ceł do 10 lat. Z kolei dla wietnamskich produktów przewidziano czas znoszenia maksymalnie do 7 lat.

CZYTAJ TEŻ: FTA. Umowy wielkiego strachu i wielkich możliwości

Dla towarów, z punktu widzenia unijnego rynku, uważanych za szczególnie wrażliwe (np. wyroby włókiennicze i obuwie) przewidziano okresy przejściowe (okres przejściowy w rozumieniu umowy oznacza okres 10 lat od wejścia w życie FTA pomiędzy Unią, a Wietnamem).

CZYTAJ TEŻ: Biznes na styku Ameryk

W przypadku produktów rolnych Unia  Europejska nie otworzy swego rynku całkowicie. W umowie zapisano kontyngenty bezcłowe i będą one dotyczyć ryżu, kukurydzy, czosnku, grzybów, jaj, cukru i produktów o wysokiej zawartości cukru, skrobi z manioku, innych rodzajów zmodyfikowanej skrobi, etanolu, surimi i tuńczyka w puszkach.

CZYTAJ TEŻ: Zatoka Perska (Arabska) to region szukający żywności

Pola ryżowe na tarasach w północno-zachodnim Wietnamie. Źródło: Adobe Stock

Jako ogólną zasadę przyjęto, że wszelkie przepisy muszą być niedyskryminujące, a procedury celne muszą opierać się na stosowaniu nowoczesnych metod i skutecznej kontroli w celu zwalczania nadużyć i ochrony legalnego handlu.

Gdzie znikną cła?

Przykłady zwolnień celnych dla produktów z UE*
Produkt z UE Uwaga dotycząca zakresu zwolnienia Termin zwolnienia z ceł

 

maszyny i urządzenia prawie wszystkie z dniem wejścia w życie umowy, a pozostałe

po 5 latach

motocykle z silnikami o pojemności powyżej 150 cm³

 

po 7 latach
samochody

 

po 10 latach
części samochodowe

 

po 7 latach
produkty farmaceutyczne prawie połowa produktów farmaceutycznych z dniem wejścia w życie umowy, reszta po 7 latach
tekstylia wszystkie tekstylia z dniem wejścia w życie umowy zniesione zostaną cła
chemikalia zwolnione od razu
70 proc. produktów
z chwilą wejścia

w życie umowy

wina i napoje spirytusowe

 

po 7 latach
mrożona wieprzowina**

 

po 7 latach
mrożona wołowina **

 

po 3 latach
mięso drobiowe **

 

stopniowa redukcja ceł do 0 proc. w ciągu 10 lat
produkty mleczarskie **

 

stopniowa redukcja ceł wszystkie cła po maksymalnie
5 latach
przetwory spożywcze **

 

wszystkie cła po maksymalnie 7 latach

* Szczegółowy wykaz oraz stawki i terminy ich wprowadzenia/zniesienia są zapisane w FTA.

** Umowa zawiera rozdział (nr 6) dotyczący środków sanitarnych i fitosanitarnych, w którym wyjaśniono zasady handlu produktami roślinnymi i zwierzęcymi.

Równe prawa w biznesie i w usługach

Przedmiotem liberalizacji umowy UE-Wietnam są również obszary biznesowe oraz usługi na poziomie krajowym, jak i transgranicznym. Zachowane są również opłaty za prawo do świadczenia, jeśli takie przed wejściem w życie umowy obowiązywały. Umowa jedynie stwierdza, że dla przedsiębiorstw pochodzących z umawiających się stron nie można wprowadzić żadnych dodatkowych ani nowych.

Zasadą jest, że wszelkie ograniczenia, obostrzenia lub wyłączenia w dostępie do nich mogą wynikać jedynie ze względów bezpieczeństwa.

Obszary i zasady liberalizacji***
Obszar

 

Zakres
Zamówienia publiczne Przedsiębiorstwa unijne będą mogły uczestniczyć w zamówieniach publicznych wietnamskich ministerstw i przedsiębiorstw państwowych, a także dwóch największych wietnamskich miast: Hanoi oraz Ho Chi Minh City.

 

Rynek inwestycji Liberalizacja:

·         zasad dostępu do rynku wietnamskiego,

·         wydawania pozwoleń na inwestycje, jeśli są wymagane.

 

Ponadto, wzajemne uznawanie kwalifikacji/świadectw branżowych oraz pozwoleń.

 

Kwalifikacje zawodowe Wzajemne uznawanie kwalifikacji/świadectw zawodowych.

 

Handel elektroniczny Ułatwienie handlu. Strony nie nakładają należności celnych na przekazy elektroniczne. Ten obszar będzie nadzorował Komitet ds. Inwestycji, Handlu Usługami, Handlu Elektronicznego i Zamówień Rządowych, w skład którego wchodzą przedstawiciele obu umawiających się stron.

 

Oznaczenia geograficzne Umowa gwarantuje ochronę 169 unijnych produktów rolnych i środków spożywczych, win i napojów spirytusowych. Wśród nich są 3 produkty polskie:

Polska Wódka,

Wódka „Żubrówka”,

Polish Cherry.

*** To tylko wybrane obszary. Szczegóły dla wszystkich obszarów są zapisane w umowie.

Tak wyglądają wietnamskie korki. Źródło: Adobe Stock

Ochrona w umowie a praktyka

W umowie zapisano, że ochrona oraz egzekwowanie praw własności intelektualnej powinny przyczynić się do promocji innowacji technologicznych oraz do transferu i rozpowszechniania technologii, z wzajemną korzyścią dla producentów i użytkowników wiedzy technicznej, w sposób sprzyjający osiągnięciu dobrobytu społecznego i gospodarczego oraz zrównoważeniu praw i obowiązków.

CZYTAJ TEŻ: W Chinach własności intelektualnej trzeba strzec jak własnej źrenicy

Dalej można wyczytać, że jej zapisy gwarantują wysoki poziom ochrony praw własności intelektualnej, w tym również jej egzekwowanie. Ponadto, umowa zawiera szczegółowe zapisy ochrony dotyczące prawa autorskiego. Rodzaje chronionych praw są wymienione w umowie.

CZYTAJ TEŻ: 5 najczęstszych błędów w promocji polskiej żywności w Chinach

Należy mieć jednak na uwadze fakt, że świadomość Wietnamczyków oraz wietnamskich przedsiębiorców co do konieczności szanowania własności intelektualnej oraz praw autorskich unijnych przedsiębiorstw, w tym polskich, nie zmieni się z dnia na dzień. Błędem jest przyjęcie, że już od pierwszego sierpnia tego roku zapanuje w tym obszarze praworządność. Dlatego polskie MŚP – mimo wszystko – powinny same zadbać o ochronę swojej własności. Porady jak to zrobić można znaleźć w specjalnym narzędziu dla unijnych MŚP. Gdzie więc uzyskać pomoc w ochronie własności intelektualnej w Azji, w tym w Wietnamie? Znajdziesz ją tutaj.

Jak skorzystać z umowy UE-Wietnam?

Małe lub średnie przedsiębiorstw, które będzie chciało rozpocząć eksport do Wietnamu i korzystać z benefitów prawno-finansowych umowy o wolnym handlu zawartej pomiędzy UE a Wietnamem musi zarejestrować się w systemie zarejestrowanych eksporterów (Registered Exporter System, REX).

System ten dokumentuje pochodzenie towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu towaru sporządzanych przez zarejestrowanych do tego celu eksporterów i ponownych nadawców. REX to specjalistyczne administracyjne narzędzie do dokumentowania pochodzenia towarów. Działa od 1 stycznia 2017 r. w ramach Ogólnego Systemu Preferencji (GSP), stosowanego jednostronnie przez Unię Europejską.

CZYTAJ TEŻ: Opakowanie w Chinach to czynnik sukcesu

W Polsce organem dokonującym rejestracji REX jest dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Wniosek składa się w wersji papierowej wraz ze wszystkim wymaganymi załącznikami.

Rejestracja jest ważna od dnia, w którym Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu otrzymała kompletny wniosek rejestracyjny. Przedsiębiorca zostanie powiadomiony o nadaniu numeru REX oraz dacie rozpoczęcia ważności rejestracji i będzie mógł dokumentować pochodzenie towarów w formie oświadczenia o pochodzeniu, zgodnie z wymogami prawnymi.

CZYTAJ TEŻ: Wyłączność dystrybucyjna w Chinach – czy to się opłaca

Rejestracja ma charakter bezterminowy, ale może zostać cofnięta np. jeżeli zarejestrowany eksporter powiadomił właściwe organy że nie zamierza już wywozić towarów w ramach danego systemu lub gdy umyślnie lub w wyniku zaniedbania sporządza lub przyczynia się do sporządzenia oświadczenia o pochodzeniu, które zawiera nieprawidłowe informacje i prowadzi do nieuprawnionego korzystania z preferencyjnego traktowania taryfowego.

Link do systemu REX jest tutaj:

A link do poradnika o systemie REX tutaj:

Placówka PAIH w Ho Chi Minh

W Wietnamie działa zagraniczne biuro handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), do której polscy przedsiębiorcy mogą się udać po pomoc na tamtejszym rynku.

– Wchodzące właśnie w życie porozumienie jest przełomowe dla relacji gospodarczych UE z krajami trzecimi. To druga, po Singapurze, umowa liberalizująca wymianę towarową z państwem będącym członkiem ASEAN. Wraz z wejściem w życie porozumienia Wietnam zniesie 65 proc. ceł przywozowych na towary z UE. Pozostałe będą stopniowo eliminowane przez 10 lat – mówi Piotr Harasimowicz, kierownik zagranicznego biura handlowego PAIH w Ho Chi Minh.

CZYTAJ TEŻ: Handel z Singapurem będzie łatwiejszy

Jak tłumaczy, umowa oferuje firmom po obu stronach więcej możliwości poprzez usunięcie taryf celnych, ograniczenie barier regulacyjnych i biurokracji, zapewnienie ochrony oznaczeń geograficznych, otwarcie usług i rynku zamówień publicznych, a także gwarancję, że uzgodnione zasady są wykonalne. Szef wietnamskiego biura PAIH wyjaśnia, że największe korzyści z liberalizacji handlu odniosą sektory farmaceutyczny, rolno-spożywczy, maszynowy i motoryzacyjny.

CZYTAJ TEŻ: Kenia to brama Afryki – co i jak tam sprzedawać?

– Niemal połowa produktów farmaceutycznych pochodząca z UE będzie zwolniona z ośmioprocentowych ceł zaraz po wejściu w życie umowy, reszta po 7 latach. Z kolei cła na wołowinę zostaną wyeliminowane po 3 latach. Na produkty mleczarskie maksymalnie po 5 latach, a na przetwory spożywcze po upływie 7 lat. Dość mocno obciążony (stawki sięgające 48-50 proc.) handel winami i napojami spirytusowymi nie będzie podlegał opodatkowaniu po 7 latach od wprowadzenia w życie porozumienia. Na piwo przyjdzie pora po 10 latach. Co ważne, wraz z wejściem w życie umowy prawie wszystkie maszyny i urządzenia będą zwolnione z 35-procentowych ceł. Do zera zejdzie też bardzo wysoka 78-procentowa stawka na samochody – wylicza Piotr Harasimowicz.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Czeska „ustawa żywieniowa” poczeka. To dobra wiadomość dla polskiej spożywki

Polscy producenci żywności mogą odetchnąć. Do zamrażarki trafiła czeska „ustawa żywieniowa”, która mogła im ...

Nowe podatki, od cukru i deszczówki, już na horyzoncie

Od 2021 r. przedsiębiorcy zapłacą podatek od cukru. Danina obejmie m.in. słodkie napoje i ...

Koronawirus napędza kursy programowania online

Z powodu koronawirusa coraz więcej osób pracuje zdalnie. Okres przebywania w domach można także ...

Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: odmowa przyjścia do pracy

Czy pracownik może odmówić przyjścia do pracy w związku z pandemią koronawirusa – wyjaśniają ...

Czy roboty wspomogą MŚP po pandemii

Roboty przemysłowe zyskują nowe możliwości. Tzw. roboty współpracujące (coboty) mogą wspomóc także małe i ...

Polskie firmy idą w świat. Mają coraz większe ambicje

Chociaż duży krajowy rynek ogranicza chęci wielu przedsiębiorstw do zagranicznej ekspansji, to coraz więcej ...