W świetle nieprzewidywalnej sytuacji na Białorusi oraz ryzyka czysto biznesowego, wielu białoruskich założycieli start-upów oraz prezesów i udziałowców podjęło decyzję o geograficznej dywersyfikacji działalności swych firm, otwarciu nowych podmiotów prawnych za granicą i przeniesieniu tam pracowników. Jednym z kierunków przenosin może być Polska. Jak podkreślają eksperci ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) nasz kraj oferuje konkurencyjny poziom opodatkowania, kosztów pracy, gotową infrastrukturę, a także przewidywalne środowisko biznesowe i ustawodawstwo. Dodatkowym atutem Polski jest liczna społeczność białoruska, co powoduje, że relokowani pracownicy mogą czuć się bezpiecznie i nie zrezygnują z pracy po przeniesieniu.

Już w październiku 2020 roku ZPP zorganizował Punkt Kontaktowy dla Inwestorów z Białorusi. Teraz się on rozrósł. Pracują dedykowani konsultanci – 2 pełnoetatowi pracownicy. Jest też dostępna przestrzeń biurowa dla białoruskich firm w centrum Warszawy. Białoruskie Centrum Biznesu ZPP pomaga białoruskim przedsiębiorcom w sprawach dotyczących podatków, aspektów prawnych, wynajmu biur, rynku pracy i innych ważnych kwestii w procesie relokacji.

- W związku z nieustającą od dwóch lat niespotykaną falą represji na Białorusi, w tym przeciwko właścicielom biznesów i całym firmom, odnotowujemy coraz większe zainteresowanie przenoszeniem biznesu z Białorusi do Polski – mówi Aleś Zarembiuk, prezes Białoruskiego Domu w Polsce.

- W maju br. reżim na Białorusi pozbawił wolności właścicieli dwóch największych prywatnych centrów medycznych. W ubiegłym tygodniu wsadzili na 30 dni do aresztu właściciela kawiarni, w której śpiewano ukraińskie piosenki. Represje, brak wolnego sadownictwa, sankcje powodują odpływ kapitału z Białorusi i najlepszym miejscem dla inwestycji dla Białorusinów jest Polska. W związku z tym powstanie Centrum wsparcia przedsiębiorców jest dobrą i aktualną inicjatywą – dodaje Zarembiuk.

Czytaj więcej

Sokal: Polskie firmy relokują się z Ukrainy, ale też zdobywają świat, w tym USA

W Centrum białoruskie firmy mogą:

         otrzymać wsparcie doradcze w zakresie polskiego rynku i otoczenia biznesowego: podatków, kosztów biurowych, kosztów pracy, pozyskania kapitału itp.;

         uzyskać porady prawne na etapach zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, otrzymać wsparcie w kontaktach z urzędami;

         otrzymać wsparcie mentorskie od polskich ekspertów;

         uczestniczyć w warsztatach, webinariach i szkoleniach z zakresu aspektów prawnych, księgowości, marketingu, komunikacji, pozyskiwania klientów, finansowania itp.

Wszystkie wymienione usługi są świadczone przez Centrum bezpłatnie. Centrum posiada własną przestrzeń biurową w Warszawie, w której znajdują się wyposażone miejsca pracy (dostępne od sierpnia), z których mogą bezpłatnie korzystać białoruskie firmy w celu rozpoczęcia działalności w Polsce. Przedstawiciele jednej firmy mogą korzystać z przestrzeni biurowej przez okres do 6 tygodni.