Ochrona dla eksporterów przed skutkami pandemii koronawirusa

Auta dostawcze z polskimi towarami nie krążą po Europie tak szybko jak dotychczas. Źródło: Adobe Stock

Epidemia koronowirusa w Polsce bardzo utrudnia, a wręcz uniemożliwia terminową realizację dostaw eksporterom. W sukurs przychodzi Krajowa Izba Gospodarcza.

Eksport to jeden z trzech głównych motorów polskiej gospodarki. W 2019 r. nasi przedsiębiorcy wyeksportowali towary o wartości 235,8 mld euro. Oznacza to wzrost o 5,5 proc. względem roku 2018. Co prawda granice krajów UE, a do Unii eksportujemy niemal 80 proc. dóbr (w 2019 r. wskaźnik ten wyniósł 79,8 proc.), pozostają otwarte dla przepływu towarów, to w praktyce trudno jest szybko przez nie przejechać. Nastręcza to wiele trudności i skutkuje nieterminowymi dostawami. Ich konsekwencją mogą być kary finansowe dla eksporterów. Jak uniknąć kar finansowych za nieprzestrzeganie terminów w eksporcie?

CZYTAJ TAKŻE: Soroczyński: koronawirus już źle wpływa na nasz eksport i import

Dokument z KIG

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) wydaje „zaświadczenie o działaniu siły wyższej”. Pomaga ono zwolnić od odpowiedzialności kontraktowej lub odpowiedzialności z tytułu przekroczenia terminów odprawy czasowej. Izba czyni to zgodnie z zapisami uregulowań prawnych. A także ze zwyczajami międzynarodowymi, w myśl których narodowe izby gospodarcze, jako instytucje zaufania publicznego, są upoważnione do ich wystawiania. Dokumenty są wystawiane w związku z działaniami polskich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych. Od razu pojawia się jednak pytanie – czy zaświadczenie jest honorowane na całym świecie?

– Oczywiście, samo wystawienie tego zaświadczenia dla polskiego przedsiębiorcy, nie jest warunkiem jedynym dla uznania okoliczności zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności w realizacji kontraktu. O tym decyduje prawodawstwo kraju partnera biznesowego, zapisy umów i kontraktów, a także decyzja samego zagranicznego klienta. Wieloletnie doświadczenie z wystawiania przez KIG kilkuset tego rodzaju zaświadczeń wskazuje jednak na to, że dokument ten bardzo często był decydujący przy uznawaniu wystąpienia tzw. „siły wyższej” – tłumaczy Wojciech Januszko, dyrektor Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Dla małych i dużych firm

Nasze zaświadczenia powinny być honorowane we wszystkich państwach, lecz decydują o tym uwarunkowania prawne danego kraju. Nie spotkaliśmy się jednak z odrzuceniem zaświadczenia z przyczyn wystawienia go przez Krajową Izbę Gospodarczą – dodaje ekspert KIG. I jak przypomina, podobne sprawy z przeszłości dotyczyły m.in. dostaw sprzętu o bardzo dużej wartości. Gdzie w skutek zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej zaburzeń u zagranicznego dostawcy podzespołów (wprowadzenie nowych uregulowań dla eksportu) realizacja kontraktu dla innego kontrahenta zagranicznego nie mogła być zrealizowana w terminie. Zaświadczenia wydawano dla różnych firm, począwszy od przemysłu ciężkiego do małych firm wykonujących podzespoły. Wielkość firmy nie jest więc ograniczeniem.

CZYTAJ TAKŻE: Polski eksport – coraz więcej przeszkód

Język nie gra roli

Izba wydaje zaświadczenia w języku polskim i angielskim. – Jesteśmy przygotowani na wydawanie ich w dowolnym języku w ramach potrzeb. W tych przypadkach konieczne jest tłumaczenie uznanego przez kontrahenta zagranicznego tłumaczenia przysięgłego – zastrzega Januszko. KIG w sprawach nie budzących wątpliwości wydaje zaświadczenia w ciągu kilku dni. W przypadkach skomplikowanych, wymagających dodatkowej dokumentacji, sprawa może trwać ok. 14 dni. Zaś najbardziej skomplikowane sytuacje, wymagające sięgnięcia do zaświadczeń instytucji zewnętrznych, trwają ok. miesiąca.

CZYTAJ TAKŻE: Ubezpieczenia eksportowe nie są drogą fanaberią

Jak długo ważne jest zaświadczenie? – Jego ważność wynika z uwarunkowań prawnych i kontraktowych. Jest ważne w dniu jego wystawienia i w stanie wiedzy, jaką KIG posiadała w tym dniu. Posługiwanie się tym zaświadczeniem uzależnione jest od przedsiębiorcy w terminach przez niego uznanych za właściwe dla celu i właściwości przedmiotu, o którym mowa w tym zaświadczeniu – wyjaśnia Januszko.

– Zaświadczenie nie może być używane w innym celu, jak ten, w którym zostało wystawione. Użycie go w innym celu grozi odpowiedzialnością karną przedsiębiorcy, który przyjmuje tę odpowiedzialność, składając wniosek o wystawienie zaświadczenia – przestrzega ekspert KIG.

CZYTAJ TAKŻE: Zawirowania w światowym handlu niepokoją eksporterów

Jak uzyskać zaświadczenie z KIG?

  1. Wniosek należy złożyć w KIG w Biurze Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA. Można to zrobić osobiście w siedzibie KIG (ul. Trębacka 4, Warszawa) lub online, wysyłając dokumenty na adres: legalizacja@kig.pl. Po złożeniu wniosku elektronicznie przedsiębiorca będzie zobowiązany do przedłożenia oryginałów dokumentów przy odbiorze zaświadczenia.
  2. Formularz wniosku wraz z wykazem niezbędnych dokumentów są dostępne na stronie KIG w zakładce zaświadczenia: https://kig.pl/uslugi/karnety-ata-legalizacja-swiadectwa-pochodzenia-certyfikacja/dla-eksporterow/zaswiadczenia-kig/
  3. Zaświadczenie można uzyskać w języku polskim i angielskim, a w razie potrzeby również w innych językach.
  4. Koszt wystawienia zaświadczenia zależy od złożoności wnioskowanej sprawy i wynosi od 300 do 600 zł (w przypadkach skomplikowanych dotyczących spraw o dużych wartościach kontraktowych do 1200 zł).
  5. Średni czas oczekiwania na zaświadczenie, w zależności od skomplikowania sprawy, wynosi standardowo od kliku dni do dwóch tygodni. Czas oczekiwania zależy od kompletności przekazanej dokumentacji.
  6. Zaświadczenie można odebrać osobiście w siedzibie KIG lub otrzymać pocztą.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Firma oddała za leczenie, skarbówka weźmie daninę

Pracodawca, który zwraca byłemu pracownikowi wydatki na lekarzy, musi naliczyć mu przychód.

Bony na innowacje mogą ułatwić życie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowała się w realizację programu „Dostępność Plus”. Aktualnie trwają dwa ...

ZUS zwróci składki, ale konieczna może być korekta kosztów

Przedsiębiorcy, którzy zapłacili składki ZUS i ujęli je w kosztach uzyskania przychodów, a następnie ...

Inwestycje firm są w odwrocie, poza m.in. farmacją.

Cięcie inwestycji, czyli pandemia oczami przedsiębiorców

Ponad połowa polskich firm zrezygnowała z inwestycji z uwagi na pandemię. A w 2021 ...

Co jeśli mienie powierzone pracownikowi ulegnie uszkodzeniu?

Odpowiedzialność pracownika za mienie firmy

Co de facto oznacza odpowiedzialność pracownika za nieumyślne uszkodzenie powierzonego mienia? Prawnik wyjaśnia. Pytanie: ...

Czy dziecko musi zgłaszać fiskusowi kieszonkowe od ojca?

Ojciec, który przelewa drobne kwoty na konto pełnoletniego syna, wypełnia obowiązek alimentacyjny. Dziecko nie ...