Opodatkowanie oddziału spółki zagranicznej we Włoszech

We Włoszech można znaleźć nie tylko piękne krajobrazy, ale też zrobić biznes.
We Włoszech można znaleźć nie tylko piękne krajobrazy, ale też zrobić biznes. Źródło: Adobe Stock

Rozważając ustanowienie zakładu zagranicznego we Włoszech polskie przedsiębiorstwo będzie zobowiązane przygotować się do prawidłowego przypisania dochodów z działalności włoskiego oddziału.

Pojęcie zakładu zagranicznego jest obecne we włoskim systemie prawnym w art. 162 ust.1 ustawy o podatku dochodowym, wł. TUIR  oraz uregulowane w art. 5 Konwencji modelowej OECD.

Oba źródła definiują zakład zagraniczny jako stałe miejsce prowadzenia działalności, w którym przedsiębiorstwo prowadzi całość lub część swojej działalności. Zgodnie z art. 162 TUIR wyrażenie „zakład” oznacza stałe miejsce prowadzenia działalności, przez które przedsiębiorstwo niebędące rezydentem prowadzi całość lub część swojej działalności w państwie.

Podstawowe rodzaje zakładów zagranicznych to:

 • „zakład materialny” (wł. stabile organizzazione materiale), polegający na fizycznej obecności stałego miejsca prowadzenia działalności przedsiębiorstwa;
 • „zakład osobowy ” (wł. stabile organizzazione personale), polegający na obecności agentów, którzy są uprawnieni do zawierania umów w imieniu i na rzecz spółki matki.

Zakład zagraniczny we włoskim prawie cywilnym

Z punktu widzenia prawa cywilnego zakład zagraniczny oznacza podmiot, który nie ma osobowości prawnej, tzn. który nie ma autonomii prawnej w stosunku do spółki matki. Zakład jest oddziałem, za pośrednictwem którego spółka matka prowadzi swoją działalność za granicą. W związku z tym oddział nie będzie potrzebował kapitału zakładowego (nawet jeśli zazwyczaj zostaje on wyposażony w odpowiednie fundusze w celu wykonywania działalności). Nie będzie posiadał własnych organów zarządczych (będzie miał natomiast przedstawiciela lub przedstawicieli). I wreszcie zakład nie będzie miał również obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego (jest ono przygotowywane, ale jedynie do celów podatkowych i integracji wyniku z działalności w bilansie spółki matki).

CZYTAJ TEŻ: Włochy kuszą polskich przedsiębiorców

W związku z brakiem osobowości prawnej oddziału, spółka dominująca odpowiada za zobowiązania swojego zakładu własnym majątkiem.

Zakład zagraniczny we włoskich przepisach o podatku dochodowym

Zakład zagraniczny jest natomiast autonomicznym ośrodkiem przypisywania przychodów i kosztów. I jest opodatkowany w obcym państwie z tytułu wytworzonego tam dochodu. Innymi słowy, zakład jest uważany za rezydenta podatkowego w obcym państwie do celów podatkowych i jako taki podlega zwykłym przepisom dotyczącym podatku dochodowego przewidzianym dla podmiotów prowadzących w tym kraju działalność gospodarczą.

W przypadku włoskiego zakładu zagranicznego spółki polskiej, z księgowego punktu widzenia wyniki z działalności zakładu zostaną ujęte w bilansie spółki matki, lecz dochody włoskiego oddziału będą podlegały opodatkowaniu we Włoszech.

CZYTAJ TEŻ: Superbonus czyli włoska szansa dla polskich firm

Przy ustalaniu dochodu zakładu zagranicznego należy stosować normy dotyczące cen transferowych. OECD opublikowało w tym zakresie Dodatkowe wskazówki przypisywania zysku zakładów zagranicznych [ang. Additional Guidance on the Attribution of Profits to Permanent Establishments].

Najważniejsze informacje:

 • Zakład (oddział) to pojęcie czysto podatkowe, które pozwala państwu, w którym prowadzona jest za jego pomocą działalność gospodarcza, opodatkować dochód podmiotu, który nie jest rezydentem.
 • Osoba prawna to zawsze spółka matka, w naszym przypadku spółka prawa polskiego, zakład jest jej oddziałem operacyjnym działającym na terytorium Republiki Włoskiej.
 • Państwo włoskie opodatkowuje dochód uzyskany przez zakład. Stawka podatku IRES we Włoszech [odpowiednik polskiego CIT] wynosi aktualnie 24 proc.
CZYTAJ TEŻ: Czas trwania budowy a powstanie zakładu zagranicznego we Włoszech

Włoski Dekret Prezydenta Republiki, w ustępie 5 art. 14 D.P.R. n. 600/1973 stanowi, że:
„Firmy, podmioty i przedsiębiorcy, (…) prowadzący działalność gospodarczą za granicą za pośrednictwem zakładów a także nierezydenci prowadzący działalność gospodarczą we Włoszech za pośrednictwem zakładów, muszą oddzielnie rejestrować w księgach fakty zarządcze mające wpływ na zakłady zagraniczne, określając oddzielnie wyniki za dany  rok odnoszące się do każdego z nich”.

Włoskie przepisy podatkowe ustanawiają zatem obowiązek oddzielnego ujawniania zdarzeń gospodarczych spółki matki oraz jej zakładu.

CZYTAJ TEŻ: Budowa elektrowni wiatrowych we Włoszech przez polskich podwykonawców a przepisy VAT

Biorąc pod uwagę, że księgi zakładu muszą być prowadzone w kraju, w którym się on znajduje (Włochy), ale muszą być również zintegrowane w księgach spółki matki, pojawia się kwestia sposobu transpozycji kont oddziału zagranicznego w księgowości spółki polskiej.

Najprostsze rozwiązanie, ta takie, gdzie zakład zagraniczny polskiej spółki we Włoszech:

 • Prowadzi księgowość zgodnie z wymogami włoskimi.
 • Prowadzi dzienny rejestr, w którym odnotowuje w porządku chronologicznym „fakty zarządcze” (kapitałowe, finansowe i ekonomiczne), w celu dokonania zapisów księgowych w odrębnych sekcjach, tak aby móc zredagować odrębne sprawozdania.

Bardzo pomocne jest zharmonizowanie planu kont spółki matki oraz włoskiego oddziału między polskimi a włoskimi księgowymi. Dzięki temu, przygotowany do celów podatkowych przez włoskiego księgowego bilans oddziału będzie sprawnie zintegrowany w polskich księgach spółki matki.

CZYTAJ TEŻ: Sztuczna inteligencja pomaga włoskiej gospodarce i fiskusowi

W przypadku spółki prawa włoskiego posiadającej zakład zagraniczny, włoska ordynacja podatkowa w art. 165 TUIR w celu unikania podwójnego opodatkowania przewiduje rozwiązanie w formie tzw. kredytu podatkowego dla podatków zagranicznych opłaconych w sposób definitywny.

CZYTAJ TEŻ: Jak założyć zakład zagraniczny we Włoszech?

Podatki zapłacone w sposób definitywny, to takie, które zostały nieodwracalnie uiszczone i nie będą wymagały powtórzenia płatności. Do kredytu podatkowego nie będą brane zatem pod uwagę zaliczki lub podatki opłacone w sposób tymczasowy, oraz te, w odniesieniu do których przewidziano możliwość pełnego lub częściowego zwrotu.

Najważniejsze informacje podsumowujące

 Są takie, że:

 • operacje wykonane przez zakład, mimo, że zostają odnotowane w odrębnych rejestrach księgowych, muszą być uwzględnione w księgach spółki matki;
 • księgi zakładu prowadzone są wyłącznie do celów podatkowych, aby obliczyć uzyskane przez niego dochody. Dochód zakładu jest opodatkowany w państwie obcym i jest również uwzględniony w całkowitym dochodzie spółki matki;
 • podatki zapłacone za granicą są odliczane od dochodu włoskiej spółki dominującej poprzez mechanizm ulgi podatkowej;
 • w konsekwencji straty poniesione przez stały zakład włoskiej spółki w obcym państwie są bezpośrednio odliczane od włoskiego dochodu podlegającego opodatkowaniu, a zatem natychmiast odzyskiwane.

Postanowienia dotyczące opodatkowania zysków z działalności zakładu zagranicznego między Polską a Włochami ujęto w art. 7 Polsko-włoskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zakłady zagraniczne spółek prawa włoskiego

Włoski ustawodawca w celu promowania konkurencyjności włoskich przedsiębiorstw działających za granicą za pośrednictwem zakładów, wprowadził tzw. „zwolnienie oddziału”, zwane inaczej branch exemption.

CZYTAJ TEŻ: Jak założyć spółkę z o.o. we Włoszech?

Rozwiązanie to wprowadzono Rozporządzeniem Legislacyjnym n. 147 z 14 września 2015 r., „Przepisy zawierające rozwiązania na rzecz wzrostu i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw”. Dzięki niemu, Włochy pozwoliły swoim przedsiębiorstwom mającym oddziały zagraniczne na korzystanie z ulg przewidzianych w prawie innych krajów, a także z niższej stawki podatkowej niż w przypadku stawki krajowej (zmniejszając w ten sposób całkowite obciążenie podatkowe dla włoskich przedsiębiorstw).

Opcję tę wprowadzono poprzez dodanie art. 168 ter do Ustawy o podatku dochodowym n. 917 z 1986 roku, który brzmi:

„1. Spółka mająca siedzibę na terytorium państwa [Włoch] może wybrać zwolnienie z zysków i strat, które można przypisać wszystkim jej stałym zakładom za granicą.

 1. Opcja jest nieodwołalna i zostanie wykonana w momencie utworzenie stałego zakładu ze skutkiem od tego samego okresu podatkowego”.

Celem wprowadzenia opcji branch exemption było zachęcenie do umiędzynarodowienia przedsiębiorstw włoskich, dzięki temu, że wyniki (zyski i / lub straty) osiągane za granicą poprzez działalność zakładu pozostaną dla nich „neutralne”.

CZYTAJ TEŻ: Jakie podatki płaci spółka z o.o. we Włoszech?

Według ostatnich dostępnych danych opublikowanych w 2020 r. przez ISTAT oraz ICE liczba oddziałów spółek zagranicznych działających we Włoszech sięgnęła w 2017 roku 39.831 i uzyskały one obroty 572.364 mln euro.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Tu się kształcą polscy milionerzy. Zobacz jaką uczelnię wybrać

Uczelnie techniczne, na czele z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, dominują w czołówce rankingu szkół ...

Szczepienie na koronawirusa to propozycja dla wszystkich Polaków.

Szczepienie na koronawirusa – czy informować pracodawcę?

Szczepienia na koronawirusa przyspieszają. Wkrótce ma ruszyć pilotażowy program szczepień w zakładach pracy. A ...

Firmy obawiają się, że koniunktura szybko nie wróci

Mikro, małe i średnie firmy w Polsce zaczynają odczuwać drugą falę koronawirusa. Z najnowszych ...

Masz firmę? Do 13 kwietnia musisz się zgłosić do CRBR

Spółki, które przed 13 października 2019 r. były wpisane do KRS, muszą do 13 ...

Nowe podatki, od cukru i deszczówki, już na horyzoncie

Od 2021 r. przedsiębiorcy zapłacą podatek od cukru. Danina obejmie m.in. słodkie napoje i ...

Plan dla Pracy i Rozwoju

Plan dla Pracy i Rozwoju – bezpośrednia pomoc dla firm

W ramach szerokiego Planu dla Pracy i Rozwoju, który ma wesprzeć gospodarkę w walce ...