Co włoski rząd proponuje tamtejszym firmom

Ołtarz ojczyzny w Rzymie. Zwykle oblegany. Teraz próżno szukać tam turystów. Fot. Artur Osiecki.

Koronawirus z dnia na dzień gwałtownie zmienił los włoskich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych małych i średnich. Na jaką pomoc mogą teraz liczyć?

Jak stanowi pierwszy artykuł włoskiej konstytucji: „Italia jest Republiką demokratyczną opartą na pracy (…)”. W praktyce oznacza to oparcie na pracy małych i średnich włoskich przedsiębiorstw. Te, zgodnie z danymi ISTAT (włoski główny urząd statystyczny), stanowią 99,9 proc. włoskich firm.

Niewiele dużych firm

To co odróżnia Włochy od innych gospodarek rozwiniętych, to także fakt, że duże firmy (zatrudniające 250 lub więcej pracowników) stanowią jedynie 0,1 proc. ogółu przedsiębiorstw. Kolejną cechą włoskiej gospodarki jest wysoki, bo średnio o 4 proc. wyższy niż w innych krajach europejskich, udział mikro-przedsiębiorstw w sektorze MŚP, czyli firm zatrudniających do 10 pracowników i osiągających roczne przychody do 2 mln euro.

CZYTAJ TAKŻE: Spójrzmy na Italię probiznesowo

Co firmom proponuje włoski premier?

Pierwsze rozwiązania zaproponowane przez rząd Giuseppe Conte w projekcie dekretu z 16 marca 2020 r. o nazwie Cura Italia, w wolnym tłumaczeniu „Uzdrowić Włochy”, przewidują działania, które można nazwać interwencją pierwszej pomocy. Są to m.in.:

  • dopłaty do wynagrodzeń pracowników za okres 9 tygodni z tytułu nadzwyczajnej sytuacji, z których pracodawcy będą mogli skorzystać w okresie od 23 lutego do 31 sierpnia 2020 r.;
  • odszkodowanie dla osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek. Dotyczy to osób, które nie są objęte innymi formami zabezpieczenia społecznego i nie są emerytami. Jednoosobowe firmy otrzymują odszkodowanie za marzec w wysokości 600 euro. W tej kategorii  pomoc otrzymają również m.in. podmioty prowadzące działalność w sektorze turystycznym oraz artystycznym;
  • odroczenie opłat z tytułu zabezpieczeń społecznych, których termin upływa między 23 lutego a 31 maja 2020 r., opłaty te przesunięto na 10 czerwca 2020 r. i nie będą od nich naliczane odsetki za zwłokę ani kary;
  • odroczenie do 30 czerwca 2020 r. obowiązku wpłaty należnego podatku VAT, których termin przypada na okres od 8 marca do 31 maja 2020 r.;
  • odroczenie dla włoskich MŚP, następujących opłat i podatków, których termin wpłaty przypada na okres od 8 do 31 marca 2020 r.: podatek VAT, zaliczka na podatek dochodowy oraz składki z tytułu zabezpieczeń społecznych. Opłaty będzie można dokonać jednorazowo do 31 maja 2020 r. lub w pięciu równych ratach począwszy od maja 2020 r. Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, odroczeniem są objęte przedsiębiorstwa szczególnie dotknięte kryzysem spowodowanym przez koronawirusa, takie jak bary, restauracje, puby, lodziarnie, cukiernie, szkolnictwo i pozostałe.

CZYTAJ TAKŻE: W handlu z Włochami warto zabezpieczyć zapłatę

Pomoc może się zmienić

Dekretu jeszcze oficjalnie nie opublikowano i może ulec zmianom. Odłożenie płatności stałych zobowiązań, takich jak składki na ubezpieczenia społeczne czy zobowiązania podatkowe, zdaniem wielu ekspertów nie zda się na nic. Dojdzie jedynie do skumulowania zobowiązań zaszłych i bieżących, na które mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa nie zdążą zapracować do 31 maja br.

Autorka – Anna Czerwinska – jest doradcą podatkowym i księgowym. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego w Maceracie – Studio Tributarista Anna Czerwinska, partner Studio Farina &Torresi.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Nowa matryca stawek VAT – w wielu przypadkach stawka wzrosła

Od początku lipca 2020 r. przedsiębiorcy funkcjonują w nowej rzeczywistości VAT. Zaczęła obowiązywać nowa ...

Eksport poza UE nie taki straszny jak go malują

W Polsce działa łącznie ponad 2 mln przedsiębiorstw, a jedynie 17 tys. z nich ...

ZEA. Kryzys szansą dla polskiego sektora cybersecurity

Społeczeństwo Bliskiego Wschodu jest ważnym odbiorcą technologii, rozrywki online, mediów cyfrowych i  społecznościowych. A ...

Ochrona dla eksporterów przed skutkami pandemii koronawirusa

Epidemia koronowirusa w Polsce bardzo utrudnia, a wręcz uniemożliwia terminową realizację dostaw eksporterom. W ...

Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych

Opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych to jedna ze zmian, które szykuje Ministerstwo Finansów w ...

Umorzenie mikropożyczki z powiatowego urzędu pracy z automatu?

Takie rozwiązanie proponuje Rzecznik MŚP. Wniosek w tej sprawie przesłał już do Ministerstwa Rozwoju. ...