Przy amortyzacji środków do prowadzenia sezonowego biznesu do wyboru są dwa sposoby rozliczenia. Miesięczny odpis można wyliczyć, dzieląc roczną kwotę amortyzacji przez:

– liczbę miesięcy w sezonie albo

– 12 miesięcy w roku.

Przy pierwszej metodzie wysokość odpisów zaliczanych do podatkowych kosztów będzie taka sama jak przy amortyzacji przez cały rok. Przy drugiej rozliczenie kosztów znacznie się wydłuży. Decyzja w sprawie wyboru metody naliczania odpisów należy do przedsiębiorcy.

Czytaj więcej

Domki, kajaki, żaglówki - jak amortyzować sezonowy biznes

Trzeba pamiętać, aby się nie spieszyć z amortyzacją, jeśli firma ma podatkowe straty. I jest ryzyko, że nie zdąży ich rozliczyć przez pięć lat.

Bez względu na wybór metody sezonowy środek trwały amortyzujemy tylko w miesiącach jego wykorzystywania.

Czytaj więcej

Po sezonie lepiej zawiesić czy zamknąć działalność gospodarczą?