Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Jedną z najistotniejszych zmian proponowanych w projekcie jest zwiększenie kwoty limitu, od którego zależy status tzw. małego podatnika w VAT. Od 2023 r. ma wzrosnąć z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Jak pisze na łamach "Rzeczpospolitej" Aleksandra Tarka, po takim zabiegu więcej podatników będzie mogło korzystać z metody kasowej, tj. rozliczać VAT, dopiero gdy nastąpi płatność od klienta, i składać deklaracje za okresy kwartalne. Może to ograniczyć negatywne skutki coraz częstszych zatorów płatniczych.

Nowelizacja zawiera rozwiązania, które mają zmniejszyć formalności. Zlikwidowany ma zostać m.in. obowiązek uzgadniania prognozy proporcji lub prewspółczynnika i sporządzania protokołu na tę okoliczność przez fiskusa. Uzgodnienie zastąpi zawiadomienie.

W ustawie znajdą się też wytyczne, co fiskus powinien brać pod uwagę przy jej stosowaniu, m.in. okoliczności powstania nieprawidłowości, ich kwotę, rodzaj czy stopień naruszenia. Przy czym maksymalna kara będzie wymierzana tylko za świadome uczestnictwo podatnika w oszustwie.

Czytaj więcej

Slim VAT 3: więcej przedsiębiorców skorzysta z metody kasowej

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w następujących obszarach:

 • poprawa płynności finansowej firm;
 • VAT w obrocie międzynarodowym – mniej formalności;
 • szerszy zakres zwolnień z VAT;
 • mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT;
 • prostsze fakturowanie i mniej obowiązków;
 • obniżanie sankcji VAT;
 • konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji.

Uproszczenia ujęte w SLIM VAT 3 obejmują ponadto m. in.:

 • wprowadzenie nowych zasad w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących;
 • rezygnację z obowiązku drukowania dokumentów przez kasy online/wirtualne;
 • ułatwienia w pakiecie VAT e-commerce;
 • liberalizację warunków dla podatnika bezgotówkowego (zwrot VAT – 15 dni).

Resort zapewnia też, że SLIM VAT 3 torealna poprawa płynności finansowej firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu. Środki z rachunku VAT będą mogły być wykorzystane dodatkowo na zapłatę kolejnych rodzajów podatków i opłat.