Polski Ład wprowadził nowy katalog wydatków, które można dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania. Należą do nich wydatki na działalność:

  • sportową – m.in. wydatki na finansowanie klubu sportowego, stypendium sportowego, imprezy sportowej (niebędącej imprezą masową),
  • kulturalną – m.in. wydatki na finansowanie instytucji kultury czy działalność kulturalną realizowaną przez szkoły artystyczne,
  • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę – m.in. wydatki na finansowanie stypendiów, wynagrodzeń studentów odbywających praktyki i staże, studiów dualnych.

Czytaj więcej

Nowa ulga dla hojnych przedsiębiorców - jest ważna interpretacja skarbówki

Nowe zachęty są kierowane zarówno do prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i do dużych spółek. Dzięki niej przedsiębiorcy zyskali możliwość odliczenia dodatkowych 50 proc., czyli odliczą w sumie 150 proc. kosztów.

Organy podatkowe wydają coraz więcej interpretacji, w których potwierdzają prawo do ulgi. Taką odpowiedź otrzymał podatnik prowadzący usługi prawnicze.

Jako sponsor przekaże muzeum zakupiony przez siebie antyk oraz pieniądze w zamian za usługi reklamowe. W gablocie, w której będą wystawiane eksponaty, muzeum zamieści informację o sponsorze w ten sposób, by była dostępna dla każdego odwiedzającego. Muzeum zawiesi też w określonym przez obie strony miejscu afisz reklamowy zawierający logo sponsora i informację o przekazanych zabytkach.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (numer interpretacji: 0115-KDIT3.4011. 422.2022.1.PS) potwierdził, że przedsiębiorca skorzysta z nowej ulgi.

- Warunkiem jest, aby umowa zawarta między stronami przewidywała, że w zamian za przekazanie określonych środków pieniężnych, wartościowych rzeczowych lub świadczeń, sponsor otrzyma od muzeum świadczenie ekwiwalentne. Tylko koszty sponsoringu właściwego stanowić mogą bowiem w całości koszty uzyskania przychodów sponsora - podkreślił Dyrektor KIS.

Czytaj więcej

Wydatki na prestiż dają duże korzyści