Przypomnijmy, że nowa ulga przysługuje przedsiębiorcom na liniowym PIT, ryczałcie oraz karcie podatkowej (jest ich w sumie ponad półtora miliona). Ci pierwsi mogą zaliczyć składki zdrowotne do kosztów uzyskania przychodów albo odliczyć od dochodu (w 2022 r. do kwoty 8,7 tys. zł). Ryczałtowcy odliczają połowę od przychodu. Kartowicze odpisują 19 proc. składki zdrowotnej od podatku.

Nowelizacja Polskiego Ładu weszła 1 lipca, przedsiębiorcy mogą jednak też odliczyć składki zapłacone w pierwszej połowie roku. Tak wynika z przepisów przejściowych.

Przedsiębiorcy mieli wątpliwości, czy ulga przysługuje też na składkę zdrowotną za grudzień 2021 r. zapłaconą w styczniu 2022 r.? A także na zaległe, należne za wcześniejsze okresy i odprowadzone dopiero w 2022 r.?

W stanowisku z połowy lipca Ministerstwo Finansów uznało, że nie wolno odliczać składek zdrowotnych dotyczących okresów sprzed 1 stycznia 2022 r. Nawet jeśli zostały zapłacone w 2022 r.

Czytaj więcej

Nowa ulga nie obniży składki zdrowotnej w firmie na ryczałcie

Tymczasem w przewodniku „Zasady rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców” wydanym przez MF, czytamy, że przedsiębiorca na liniowym PIT może odliczyć od dochodu albo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów składkę na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2021 r. zapłaconą w 2022 r. A także składki zdrowotne za wcześniejsze okresy, np. wrzesień czy październik 2021 r., również zapłacone w 2022 r.

"Rzeczpospolita" zapytała Ministerstwo Finansów, które stanowisko jest prawidłowe – z pisma z połowy lipca czy z przewodnika? Odpowiedź jest korzystna dla przedsiębiorców: obowiązuje stanowisko z przewodnika.

– Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą odliczyć składki zdrowotne za grudzień 2021 r. oraz wcześniejsze okresy, które zostały zapłacone w 2022 r. – mówi "Rz" Michał Kowalski, adwokat i doradca podatkowy w kancelarii KNDP. – Z nowych przepisów wynika, że przedsiębiorca rozliczający się w danej formie może odliczyć składki zdrowotne zapłacone z tytułu opodatkowania właśnie w tej formie. Przykładowo, właściciel firmy na liniowym PIT odliczy składki zapłacone w 2022 r. za poprzednie lata pod warunkiem, że także wtedy był na liniówce – dodaje.

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy mogą odliczyć także zeszłoroczne składki zdrowotne