Od 2021 r. także przedsiębiorcy mają możliwość rozliczenia zysków z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawek 8,5 proc. i – po przekroczeniu progu przychodów 100 tys. zł – 12,5 proc.

Jak pisze jednak na łamach "Rzeczpospolitej" Monika Pogroszewska, przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem, którzy rozliczają najem w działalności gospodarczej, może spotkać niemiła niespodzianka. Skarbówka twierdzi w najnowszej interpretacji (nr 0113-KDIPT2- 1.4011.417.2022.2.ISL), że zwrot opłat za media przez najemcę oznacza powstanie przychodu z działalności.

 W interpretacji przypomniano, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Dyrektor KIS uznał na tej podstawie, że opłaty eksploatacyjne w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej stanowią przychód z tej działalności.

- Zarówno kwota czynszu najmu, jak i należności z tytułu opłat eksploatacyjnych wynikających ze zużycia energii elektrycznej, gazu ziemnego i wody uiszczane przez najemców, na podstawie refakturowanych przez podatnika faktur, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym – wskazał dyrektor KIS.

Czytaj więcej

Fiskus zniechęca do rozliczania najmu ryczałtem