O interpretację wystąpiła spółka działająca w branży finansowej, która po wybuchu wojny zaangażowała się w pomoc dla uchodźców. Część wynajmowanego biura przeznaczyła na salę zabaw dla dzieci z ukraińskich rodzin, gdzie mają zapewnioną całodzienną opiekę, dostają jedzenie, organizowane są różne zajęcia, także edukacyjne. Korzystanie z sali jest bezpłatne. Wydatki na jej utrzymanie i zapewnienie opieki ponosi spółka. Czy może je rozliczyć w podatkowych kosztach?

Firma przekonywała, że podejmowane przez nią działania (o których informuje w mediach) to forma społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Wzmacniają jej rozpoznawalność, budują pozytywny obraz, zwiększają zaufanie wśród klientów. W przyszłości powinno się to przełożyć na wyniki finansowe.

Fiskusa to jednak nie przekonało. W interpretacji nr 0111-KDIB1-3.4010.245.2022.1.MBD wskazano, że działania spełniające kryteria społecznej odpowiedzialności biznesu nie są automatycznie rozliczane w podatkowych kosztach. Trzeba jeszcze wykazać ich związek z przychodem.

Tymczasem zdaniem skarbówki spółka nie wykazała, że wydatki na salę zabaw mają taki związek. Nie wyjaśniono także, w jaki sposób jej działania wpływają na budowanie długofalowych relacji ze społecznością lokalną lub inwestorami, co jest istotą społecznej odpowiedzialności biznesu. Z wniosku nie wynika też, aby organizacja sali zabaw miała na celu reklamę i promocję spółki, co mogłoby skutkować zwiększonym zainteresowaniem jej usługami. Nie wspomniano też nic o opracowaniu i zatwierdzeniu strategii CSR.

Czytaj więcej

Wsparcie dla ukraińskich dzieci bez podatkowej ulgi