O zwolnieniach z obowiązku ewidencji sprzedaży na kasach rejestrujących stanowi rozporządzenie ministra finansów z 22 grudnia 2021 r. Wynika z niego, że zwolnień (przede wszystkim do 20 tys. zł obrotu rocznie) nie stosuje się do usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Resort finansów przedłuża termin o pół roku, bo ciągle są problemy z nabyciem i instalacją urządzeń fiskalnych.

Czytaj więcej

Skarbówka przedłuża o pół roku termin na kasy w myjniach