Przekonała się o tym podatniczka, która jest komornikiem sądowym prowadzącym działalność gospodarczą. W 2016 r. zawarła z innym przedsiębiorcą umowę na czas nieoznaczony, ws. bieżącej obsługi organizacyjno-windykacyjnej. Umowa przewidywała też karę 60 tys. zł za jej zerwanie.

Komornik zerwała umowę, bowiem uznała, że usługi wykonawcy nie mają większego wpływu na jej przychody. Była przekonana, że może uznać wypłaconą wykonawcy karę za koszt podatkowy, ponieważ dzięki temu znacząco obniżyła koszty prowadzonej działalności i zminimalizowała ryzyko poniesionej straty.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się na takie rozwiązanie. W interpretacji nr 0113-KDIPT 2-1.4011.524. 2022.2.ISL zaznaczył, że nie kwestionuje sensu ekonomicznego poniesionego wydatku czy też racjonalności podejmowanych przez przedsiębiorcę decyzji gospodarczych. Jego zdaniem podatniczka nie wykazała jednak związku poniesionych kosztów wypłaconej kary umownej z zachowaniem czy zabezpieczeniem źródła przychodów. Dlatego zapłacona przez nią kara umowna nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu.

Czytaj więcej

Skarbówka nie pozwala na odliczenie kosztów kary umownej