Spółki, które korzystają z estońskiego CIT, coraz częściej pytają skarbówkę o tzw. ukryte zyski. Chodzi o świadczenia, które pod pozorem inaczej nazwanej czynności prawnej (jednej lub wielu) prowadzą de facto do korzyści wspólnika, która bez wykonania tego świadczenia miałaby postać dywidendy.

Co się do nich zalicza? Może to być na przykład najem sprzętu i nieruchomości od wspólnika (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 września 2022 r. nr 0111-KDIB1-1.4010.381.2022.3.ŚS). To samo dotyczy dzierżawy znaku towarowego. - Czynność tę należy interpretować jako dokapitalizowywanie podmiotów powiązanych - uznał fiskus.

Spółka nie zapłaci natomiast podatku z tytułu planowanych inwestycji w obligacje, waluty wirtualne, tokeny lub pochodne instrumenty finansowe. Jej wątpliwości wynikały z faktu, że art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT wymienia również dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Dochody te mogą częściowo pokrywać się z dochodami stanowiącymi ukryte zyski.

- Reinwestowanie wypracowanego zysku w obligacje, waluty wirtualne, tokeny lub pochodne instrumenty finansowe nie jest uznane za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą), o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT, bowiem wiążą się one z inwestowaniem środków finansowych w ramach działalności gospodarczej w celu uzyskiwania przychodu w przyszłości – przyznał dyrektor KIS.

Czytaj więcej

Czy najem od prezesa to ukryty zysk