Podatnik we wniosku o interpretację wskazał, że prowadzi jednoosobową działalność m.in. w postaci wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Wynajmuje też mieszkania. Przedsiębiorca podkreślił, że wszystkie zostały nabyte, wynajęte i wprowadzone do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2022 r. Są amortyzowane zgodnie z przyjętą metodą amortyzacji i według właściwych stawek.

Przedsiębiorca uważał, że także w 2023 r. i latach następnych będzie miał prawo do wrzucania w koszty odpisów amortyzacyjnych od mieszkań nabytych, wynajętych i wprowadzonych do ewidencji przed 1 stycznia 2022 r. A to dlatego, że przepisy pozbawiające podatników prawa do amortyzacji nieruchomości, które już jej podlegają, są niezgodne z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych i interesów w toku.

Fiskus tego nie potwierdził. Zgodził się, że na mocy przepisu przejściowego – co do zasady – podatnik będzie mógł dokonywać i rozliczać odpisy amortyzacyjne na zasadach obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r., ale tylko do końca 2022 r.

Taką interpretację potwierdził też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 482/22).

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj więcej

Polski Ład: wnioskiem o interpretację konstytucyjności się nie podważy