Potwierdza to najnowsza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (numer interpretacji: 0112-KDSL1-2.4011.200.2024.2.PSZ), którą na łamach „Rzeczpospolitej” opisuje Przemysław Wojtasik.

W lutym informowaliśmy o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wynikało z niego, że odpowiednio opisany przelew na konto fiskusa może stanowić skuteczne oświadczenie o wyborze liniowego PIT.

Właśnie na to orzeczenie powołał się jeden z przedsiębiorców. We wniosku o interpretację stwierdził, że już od kilku lat powinien rozliczać się ryczałtem, ponieważ poinformował fiskusa o swoim wyborze w przelewie bankowym.

Okazało się jednak, że fiskusowi sam przelew nie wystarczy. W interpretacji wyjaśniono, że „przepisy nie przewidują możliwości uznania wyboru/zmiany formy opodatkowania w sposób dorozumiany, tj. poprzez dokonywanie wpłaty określonym tytułem”. Wykonany przez przedsiębiorcę przelew nie stanowi pisma skierowanego do urzędu skarbowego. Nie można go uznać za oświadczenie o zmianie formy opodatkowania.

Czytaj więcej

Fiskus nie przejął się wyrokiem NSA. Sam przelew nie wystarczy